Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ

(Mặt trận) - Nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh-Liệt sĩ, sáng 26/7, đoàn đại biểu lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép”

Không để hiện tượng “doanh nghiệp phá sản rồi mới hỗ trợ”

13.640 cuộc giám sát, kiểm tra giám sát đối với việc chi trả hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn

Đoàn đại biểu lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ.

Đoàn đại biểu lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đặt vòng hoa vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn đại biểu lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ.

Đoàn đại biểu lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đặt vòng hoa vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản