Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2019

(Mặt trận) - Sáng ngày 25/12, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2019 do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ, TB và XH) tổ chức.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chúc Tết Canh Tý 2020

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chúc Tết lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Hội nghị

Cùng dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam; Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng; Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải; Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh...

Báo cáo tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ LĐ, TB và XH Đào Ngọc Dung nhấn mạnh, nhìn lại một năm qua, toàn ngành lao động, thương binh và xã hội đã đạt được những kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực, có những mặt tiến bộ hơn nhiều so với năm 2018. Tuy nhiên, các lĩnh vực quản lý của ngành cũng còn một số tồn tại, hạn chế như: sức ép về việc làm còn lớn, nhất là việc làm theo hướng bền vững và việc làm cho thanh niên, lao động nông thôn; việc dự báo, kết nối cung – cầu lao động còn hạn chế; vẫn còn tình trạg lao động làm việc ở nước ngoài bỏ hợp đồng, trốn ở lại, gây ảnh hưởng đến hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài. Bên cạnh đó, mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp còn phân tán, trùng lắp ngành nghề đào tạo, chưa thực sự gắn với nhu cầu nhân lực của thị trường lao động cũng như nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội địa phương. Tình trạng bạo lực, xâm hại trẻ em, phụ nữ vẫn còn ở mức cao, nhiều vụ việc xâm hại tình dục trẻ em nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận xã hội...

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi nhận và biểu dương những đóng góp quan trọng của toàn ngành LĐ, TB và XH trong năm 2019 với nhiều dấu ấn.

Ngành đã hoàn thành 3 mục tiêu đột phá (gồm xây dựng thể chế, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp và phát triển thị trường lao động) và 2 ưu tiên (gồm giải quyết tồn đọng trong xác nhận, công nhận người có công với cách mạng và tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em). Bộ LĐ, TB và XH đã chủ trì, tham mưu Chính phủ trình Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết về việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế về áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể và nhất là Bộ luật Lao động (sửa đổi) với tỷ lệ tán thành rất cao. Đây là những nội dung nhận được sự quan tâm đặc biệt của các tầng lớp Nhân dân, các chuyên gia, nhà quản lý, nhà khoa học. Đồng thời, các văn bản này có hiệu lực sẽ góp phần vào việc cải thiện điều kiện làm việc, tiêu chuẩn lao động, bảo đảm quyền lợi và nghĩa vụ giữa các bên trong quan hệ lao động, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa ổn định trong bối cảnh mới khi nước ta cam kết và thực thi các điều ước quốc tế, các hiệp định thương mại thế hệ mới.

Trong từng lĩnh vực ngành LĐ, TB và XH phụ trách cũng đạt được những kết quả tích cực. Với lĩnh vực lao động, việc làm, đã hoàn thành trước 1 năm của Kế hoạch 5 năm 2016 - 2020; cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng tích cực, các tỉnh, thành phố đều đạt và vượt chỉ tiêu tạo việc làm đã đề ra. Công tác giải quyết tồn đọng trong xác nhận, công nhận người có công với cách mạng luôn được đặc biệt quan tâm, đã xem xét xác nhận cho hàng nghìn trường hợp thương binh, liệt sĩ. Theo báo cáo của Bộ, đã có 8 địa phương giải quyết xong hồ sơ tồn đọng, 14 địa phương không có tồn đọng. Công tác giảm nghèo tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện, bước đầu đã tạo sự chuyển biến nhất định trong nhận thức của mỗi người dân, các chính sách giảm nghèo hướng tới hỗ trợ sinh kế lâu dài, làm động lực cho người dân vươn lên thoát nghèo, người nghèo được cải thiện hơn về điều kiện sống. Tại một số địa phương, những lá đơn xin ra khỏi danh sách hộ nghèo ngày càng nhiều, từ Điện Biên, Thanh Hóa, Nghệ An đến Quảng Bình, Kon Tum... Điều này một mặt cho thấy hiệu quả của chính sách giảm nghèo, nhưng quan trọng hơn là việc người dân đã dần từ bỏ tư tưởng trông chờ vào Nhà nước, tạo niềm tin và khát vọng thoát nghèo cho người dân. Lĩnh vực trẻ em, công tác chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật và các lĩnh vực công tác khác của ngành có nhiều điểm sáng, góp phần vào thành tích chung của ngành.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành vừa quyết liệt, vừa linh hoạt và sự đoàn kết thống nhất, dân chủ của tập thể lãnh đạo Bộ LĐ, TB và XH, trong đó có vai trò của người đứng đầu; ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp, cống hiến, chung sức, chung lòng của lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành LĐ, TB và XH.

Năm 2020 có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu của cả giai đoạn 5 năm và xây dựng chiến lược, kế hoạch cho giai đoạn tới, đòi hỏi cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp trong đó có ngành LĐ, TB và XH phải quyết liệt và sáng tạo hơn trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. Chủ tịch Quốc hội đề nghị, trên cơ sở Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, Bộ LĐ, TB và XH cần khẩn trương xây dựng Kế hoạch triển khai Nghị quyết dưới sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, một trọng tâm là phải phát triển, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; phát triển kinh tế bền vững gắn với phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường và củng cố quốc phòng, an ninh, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, bảo đảm các mục tiêu an sinh xã hội. Đây là những nội dung gắn liền với chức năng, nhiệm vụ của ngành LĐ, TB và XH.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Bộ LĐ, TB và XH cần tiếp tục nghiên cứu tham mưu và thực hiện công tác hoàn thiện thể chế với trọng tâm là xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật nhằm thể chế hóa các chủ trương lớn của Đảng trong giai đoạn tới theo hướng nâng cao chất lượng, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, khả thi. Trong đó, đặc biệt lưu ý việc cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 27, Nghị quyết số 28 của Hội nghị lần thứ Bảy, Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp và cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Sớm hoàn thành việc xây dựng, trình, ban hành các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động 2019 để bảo đảm việc thực thi theo đúng thời gian, hiệu lực thi hành. Trong quá trình thực thi, nếu có vấn đề vướng mắc phải kịp thời báo cáo Quốc hội.

Tiếp tục rà soát, đánh giá các chính sách an sinh xã hội trên từng lĩnh vực để kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, ban hành chính sách mới cho phù hợp, trong đó lưu ý các chính sách để khuyến khích, tạo cơ hội để mọi người dân có việc làm và cải thiện thu nhập, nâng cao mức sống. Nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp gắn với doanh nghiệp, với nhu cầu của thị trường và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, làm nền tảng, điều kiện cốt lõi để bảo đảm cho người lao động về tiền lương, thu nhập công bằng, cải thiện điều kiện sống và tái sản xuất sức lao động. Huy động tốt nhất nguồn lực lao động để phục vụ công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.

Thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đã ban hành đối với các đối tượng người có công. Đẩy mạnh các phong trào “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn”, huy động mọi nguồn lực trong xã hội, cộng đồng cùng Đảng, Nhà nước chăm sóc tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của người có công với cách mạng. Kiên trì thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, chuyển hướng tiếp cận chuẩn nghèo đa chiều thực chất hơn để thiết kế chính sách giúp người dân phát huy tinh thần tự lực, vươn lên thoát nghèo, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng khó khăn. Thực hiện tốt công tác hỗ trợ đột xuất, bảo đảm hỗ trợ kịp thời cho người dân bị thiệt hại khi gặp rủi ro, thiên tai.

Tiếp tục quan tâm tới công tác phụ nữ và trẻ em, hướng tới thu hẹp khoảng cách giới; bảo đảm bình đẳng giới trong tổng thể các hoạt động kinh tế - xã hội và gia đình. Xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh, nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho tất cả trẻ em. Quyết liệt hơn nữa trong việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa, giảm bạo lực, xâm hại, đuối nước và tai nạn thương tích cho trẻ em; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật với trẻ em, bạo hành trẻ em; tăng cường công tác phòng chống ma túy, mại dâm.

Chú trọng, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật; tập trung xử lý, làm chuyển biến rõ nét những vấn đề xã hội còn bức xúc, cử tri và đại biểu Quốc hội quan tâm. Phải làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền để kịp thời thông tin, giải trình, báo cáo với nhân dân, với xã hội trung thực, chính xác những kết quả tích cực, những tồn tại, hạn chế trong hoạt động cũng như trong phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật, định hướng điều hành của ngành để giúp người dân hiểu rõ, hiểu đúng, chia sẻ và tạo sự đồng thuận cao trong thực thi.

“Lãnh đạo Bộ LĐ, TB và XH và ngành cần đầu tư trí lực, tìm tòi để nghiên cứu xây dựng một chiến lược dài hạn phát triển ngành đồng đều, hài hòa giữa bảo đảm an sinh xã hội nói riêng, chính sách xã hội nói chung với thúc đẩy đổi mới công tác quản lý nhà nước và phát triển thị trường lao động ngày một đa dạng, năng động, linh hoạt trong bối cảnh hội nhập, tiệm cận với các tiêu chuẩn, thông lệ quốc tế. Đây là vấn đề dài hạn và đòi hỏi phải có tầm nhìn, tư duy chiến lược lớn nên tôi đề nghị đồng chí Bộ trưởng, tập thể Lãnh đạo Bộ quan tâm”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Nhân dịp chuẩn bị đón năm mới 2020 và Tết cổ truyền dân tộc, Chủ tịch Quốc hội đề nghị toàn ngành LĐ, TB và XH tập trung quan tâm, chăm lo chu đáo, hỗ trợ kịp thời người dân, nhất là các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, người dân ở vùng bị thiệt hại nặng nề do thiên tai, bão, lũ... để mọi người dân đều được đón Tết nguyên đán Canh Tý vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Theo Báo đại biểu nhân dân

Đồng chí Trần Thanh Mẫn Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập

Danh sách các mặt trận toàn quốc:

UBMTTQ tỉnh Hà Giang UBMTTQ tỉnh Tuyên Quang UBMTTQ tỉnh Cao Bằng UBMTTQ tỉnh Bắc Kạn UBMTTQ tỉnh Thái Nguyên UBMTTQ tỉnh Lạng Sơn UBMTTQ tỉnh Bắc Giang UBMTTQ tỉnh Bắc Ninh UBMTTQ tỉnh Hải Dương UBMTTQ thành phố Hải Phòng UBMTTQ tỉnh Hưng Yên UBMTTQ tỉnh Nam Định UBMTTQ tỉnh Thái Bình UBMTTQ tỉnh Vĩnh Phúc UBMTTQ tỉnh Ninh Bình UBMTTQ tỉnh Thanh Hóa UBMTTQ tỉnh Nghệ An UBMTTQ tỉnh Hà Tĩnh UBMTTQ tỉnh Quảng Bình UBMTTQ tỉnh Thừa Thiên - Huế UBMTTQ thành phố Đà Nẵng UBMTTQ tỉnh Quảng Nam UBMTTQ tỉnh Quảng Ngãi UBMTTQ tỉnh Bình Định UBMTTQ tỉnh Phú Yên UBMTTQ tỉnh Khánh Hòa UBMTTQ tỉnh Bình Thuận UBMTTQ tỉnh Kon Tum UBMTTQ tỉnh Gia Lai UBMTTQ tỉnh Đắk Lắk UBMTTQ tỉnh Đắk Nông UBMTTQ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu UBMTTQ tỉnh Bình Dương UBMTTQ tỉnh Bình Phước UBMTTQ tỉnh Tây Ninh UBMTTQ tỉnh An Giang UBMTTQ tỉnh Cà Mau UBMTTQ tỉnh Sóc Trăng UBMTTQ tỉnh Tiền Giang UBMTTQ tỉnh Kiên Giang UBMTTQ tỉnh Đồng Tháp UBMTTQ thành phố Cần Thơ UBMTTQ tỉnh Trà Vinh UBMTTQ tỉnh Vĩnh Long UBMTTQ tỉnh Điện Biên UBMTTQ tỉnh Lai Châu UBMTTQ tỉnh Lào Cai UBMTTQ tỉnh Sơn La UBMTTQ tỉnh Yên Bái UBMTTQ tỉnh Phú Thọ UBMTTQ tỉnh Đồng Nai UBMTTQ thành phố Hà Nội UBMTTQ thành phố Hồ Chí Minh UBMTTQ tỉnh Lâm Đồng UBMTTQ tỉnh Hà Nam UBMTTQ tỉnh Ninh Thuận UBMTTQ tỉnh Quảng Ninh UBMTTQ tỉnh Quảng Trị
Tìm kiếm văn bản