Phiên họp thứ 40 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Rõ vai trò, trách nhiệm, không né tránh

(Mặt trận) - Sáng 18/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến về Báo cáo tổng kết Kỳ họp thứ Tám, chuẩn bị thực hiện Kỳ họp thứ Chín.

Quyết liệt phòng, chống dịch bệnh, kiên định mục tiêu ổn định kinh tế

Thủ tướng ra tuyên bố của Chủ tịch ASEAN về ứng phó COVID-19

315 người ở Sơn Lôi - "tâm dịch" virus Corona đã ra khỏi địa phương

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu và chủ trì phiên họp

Hoạt động của Quốc hội ngày càng đi vào chiều sâu

Trình bày Báo cáo tổng kết Kỳ họp thứ Tám, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, sau 28 ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, trí tuệ, đổi mới, lắng nghe và cầu thị, Kỳ họp thứ Tám đã kết thúc tốt đẹp với kết quả thông qua 11 luật, bộ luật, 17 nghị quyết và cho ý kiến 10 dự án luật khác; giám sát 1 chuyên đề, xem xét nhiều báo cáo và tiến hành chất vấn, trả lời chất vấn; quyết định các vấn đề quan trọng về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, nhân sự và một số vấn đề quan trọng khác.

Những nội dung được Quốc hội xem xe ta, quyết định nhằm thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, phù hợp với các cam kết quốc tế, kịp thời điều chỉnh những vấn đề lớn, mới phát sinh trong thực tiễn đời sống, bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, góp phần hoàn thành thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và tiếp tục tạo nền tảng cho đất nước phát triển bền vững trong những năm tiếp theo. Kết quả Kỳ họp tiếp tục khẳng định hoạt động của Quốc hội ngày càng đi vào chiều sâu, đoàn kết, dân chủ, gần dân, sát với thực tiễn; đồng thời thể hiện sự chủ động, thận trọng, sát sao trong lãnh đạo, chỉ đạo cũng như trong công tác phối hợp chuẩn bị, tiến hành kỳ họp của cả hệ thống chính trị, được cử tri và Nhân dân đánh giá cao.

Báo cáo cũng nêu rõ, nội dung Kỳ họp nhìn chung đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm chất lượng và đúng quy định. Một số vấn đề quan trọng của kỳ họp đã được Đảng đoàn Quốc hội và Ban cán sự Đảng Chính phủ họp để trao đổi, thống nhất; đồng thời, đã kịp thời báo cáo, xin ý kiến Bộ Chính trị về những vấn đề lớn, trọng tâm. Chương trình Kỳ họp được bố trí hợp lý và điều chỉnh kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế. Không khí thảo luận, tranh luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ, đặc biệt là tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đã tích cực tham gia phát biểu, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng, phong phú, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm, không né tránh, chú trọng những vấn đề mà cử tri và dư luận quan tâm. Số lượng ĐBQH vắng mặt tại các phiên họp đã giảm so với các kỳ họp trước.

Công tác tập hợp, tổng hợp ý kiến của ĐBQH cơ bản bảo đảm kịp thời, chính xác, đầy đủ; việc tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu được các cơ quan chuẩn bị thuyết phục, thỏa đáng. Việc gửi xin ý kiến ĐBQH về các vấn đề quan trọng qua phần mềm ứng dụng trên thiết bị di động được thực hiện kịp thời, thận trọng, thuận tiện, bảo đảm chính xác, khách quan.

Công tác điều hành linh hoạt, sáng tạo, chặt chẽ, có sự bao quát toàn diện, bảo đảm đại diện các Đoàn được phát biểu ý kiến, các đại biểu được tranh luận, tạo không khí sôi nổi, nhưng vẫn bảo đảm tính nghiêm túc, kỷ luật, hiệu quả. Đối với các nội dung có nhiều đại biểu đăng ký, Đoàn Chủ tịch đã ưu tiên cơ cấu vùng, miền, địa phương và các đại biểu có chuyên môn sâu theo lĩnh vực phát biểu. Các kết luận của Đoàn Chủ tịch ngắn gọn, súc tích, có trọng tâm.

 Vai trò chủ trì Kỳ họp, chỉ đạo, điều hành đã được UBTVQH phát huy tối đa, góp phần bảo đảm tiến độ và chất lượng các nội dung trình Quốc hội. Các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Đoàn ĐBQH, Tổng Thư ký Quốc hội và các cơ quan, tổ chức hữu quan đã phối hợp nhịp nhàng, kịp thời, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Một kỳ họp đặc biệt

Các Ủy viên UBTVQH cơ bản thống nhất với Báo cáo tổng kết Kỳ họp thứ Tám. Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu nhấn mạnh, Kỳ họp thứ Tám có thời gian họp kéo dài, nhiều nội dung quan trọng được bổ sung trong thời gian ngắn, song với sự làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, trí tuệ, đổi mới, lắng nghe và cầu thị, Quốc hội đã hoàn thành tốt đẹp chương trình đề ra, được cử tri, người dân đánh giá cao.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cũng cho rằng, dù là kỳ họp thường kỳ, nhưng Kỳ họp thứ Tám có vai trò quan trọng, vì có nhiều nội dung mấy chục năm chúng ta mới quyết nghị như: Phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; phê chuẩn Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia năm 1985 và Hiệp ước bổ sung năm 2005 và Nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và Campuchia… Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khẳng định, đây là những nội dung quan trọng không chỉ cho nhiệm kỳ này, mà còn trong các năm tiếp theo.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cũng lưu ý, trong quá trình chuẩn bị tiến hành Kỳ họp thứ Tám cũng có một số đổi mới cần được phát huy. Trong đó có sự chủ động bàn bạc của Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Bí thư Ban cán sự Đảng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, để đưa phiên họp giữa Đảng đoàn Quốc hội và Ban cán sự Đảng Chính phủ, giữa UBTVQH và Thường trực Chính phủ tiến hành sớm hơn so với những kỳ họp trước. Qua đó, nhiều vấn đề quan trọng đưa ra Quốc hội thảo luận, xem xét thông qua tại Kỳ họp Tám đã được đánh giá thấu đáo, chuẩn bị kỹ lưỡng.

 Các Ủy viên UBTVQH cũng thống nhất cho rằng, Kỳ họp thứ Tám để lại nhiều bài học kinh nghiệm về cách thức tổ chức kỳ họp, từ xây dựng chương trình, tập hợp, tổng hợp ý kiến của ĐBQH, đến điều hành, chỉ đạo mỗi phiên họp. Đặc biệt, tại Kỳ họp thứ Tám, lần đầu tiên Quốc hội đã tổ chức công bố một nghị quyết theo cách chưa có tiền lệ. Cụ thể, chưa kết thúc kỳ họp, Nghị quyết Phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 đã được công bố ngay. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trực tiếp truyền đạt, nêu tư tưởng chủ đạo, đưa những chỉ đạo bước đầu để triển khai nhanh Nghị quyết này.

Công tác phục vụ kỳ họp được chuẩn bị chu đáo, thường xuyên được rà soát, kiểm tra, bảo đảm đáp ứng yêu cầu của ĐBQH. Việc phục vụ tài liệu, cung cấp thông tin tư liệu tiếp tục có cải tiến, đổi mới. Phần mềm ứng dụng tại kỳ họp tiếp tục được nâng cấp, phát huy hiệu quả, giúp đại biểu tra cứu tài liệu nhanh, kịp thời, theo dõi được tổng thể các hoạt động của kỳ họp, giảm số lượng văn bản giấy và tài liệu phải mang theo, tiết kiệm chi phí.

Sẽ cải tiến thảo luận đánh giá bổ sung tình hình KT – XH

Theo Báo cáo về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ Chín do Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày, tại Kỳ họp này dự kiến sẽ xem xét, thông qua 10 dự án luật, 1 dự thảo nghị quyết trong 5,75 ngày; cho ý kiến 7 dự án luật trong 5,25 ngày. Việc xem xét các báo cáo đánh giá bổ sung về kinh tế - xã hội (KT – XH), ngân sách nhà nước (NSNN); quyết toán ngân sách nhà nước được tiến hành trong 2 ngày.  Việc xem xét, quyết định Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT - XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 được thực hiện trong 0,25 ngày thảo luận tại tổ và 0,5 ngày thảo luận tại hội trường).

Cơ bản đồng tình với báo cáo của Tổng Thư ký Quốc hội, song các Ủy viên UBTVQH đề nghị, cần đổi mới cách thức thảo luận về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT - XH và NSNN trong năm 2019; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và NSNN những tháng đầu năm 2020. Theo đó, tình hình KT – XH trong năm 2019 sẽ không được thảo luận lại, Quốc hội sẽ tập trung thảo luận về những giải pháp cần tập trung triển khai trong các tháng còn lại của năm 2020, dựa trên kết quả đã đạt được và tình hình 6 tháng đầu năm. Một số ý kiến cũng đề nghị, cần tăng thời gian cho việc xem xét, quyết định Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT - XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Phát biểu kết luận về nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, cần nỗ lực chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Chín để diễn ra trong thời gian ngắn, song hiệu quả cao. Quốc hội sẽ đổi mới công tác thảo luận về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT – XH và NSNN để tập trung thực hiện công tác lập pháp.

Theo Báo Đại biểu nhân dân

Đồng chí Trần Thanh Mẫn Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập

Danh sách các mặt trận toàn quốc:

UBMTTQ tỉnh Hà Giang UBMTTQ tỉnh Tuyên Quang UBMTTQ tỉnh Cao Bằng UBMTTQ tỉnh Bắc Kạn UBMTTQ tỉnh Thái Nguyên UBMTTQ tỉnh Lạng Sơn UBMTTQ tỉnh Bắc Giang UBMTTQ tỉnh Bắc Ninh UBMTTQ tỉnh Hải Dương UBMTTQ thành phố Hải Phòng UBMTTQ tỉnh Hưng Yên UBMTTQ tỉnh Nam Định UBMTTQ tỉnh Thái Bình UBMTTQ tỉnh Vĩnh Phúc UBMTTQ tỉnh Ninh Bình UBMTTQ tỉnh Thanh Hóa UBMTTQ tỉnh Nghệ An UBMTTQ tỉnh Hà Tĩnh UBMTTQ tỉnh Quảng Bình UBMTTQ tỉnh Thừa Thiên - Huế UBMTTQ thành phố Đà Nẵng UBMTTQ tỉnh Quảng Nam UBMTTQ tỉnh Quảng Ngãi UBMTTQ tỉnh Bình Định UBMTTQ tỉnh Phú Yên UBMTTQ tỉnh Khánh Hòa UBMTTQ tỉnh Bình Thuận UBMTTQ tỉnh Kon Tum UBMTTQ tỉnh Gia Lai UBMTTQ tỉnh Đắk Lắk UBMTTQ tỉnh Đắk Nông UBMTTQ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu UBMTTQ tỉnh Bình Dương UBMTTQ tỉnh Bình Phước UBMTTQ tỉnh Tây Ninh UBMTTQ tỉnh An Giang UBMTTQ tỉnh Cà Mau UBMTTQ tỉnh Sóc Trăng UBMTTQ tỉnh Tiền Giang UBMTTQ tỉnh Kiên Giang UBMTTQ tỉnh Đồng Tháp UBMTTQ thành phố Cần Thơ UBMTTQ tỉnh Trà Vinh UBMTTQ tỉnh Vĩnh Long UBMTTQ tỉnh Điện Biên UBMTTQ tỉnh Lai Châu UBMTTQ tỉnh Lào Cai UBMTTQ tỉnh Sơn La UBMTTQ tỉnh Yên Bái UBMTTQ tỉnh Phú Thọ UBMTTQ tỉnh Đồng Nai UBMTTQ thành phố Hà Nội UBMTTQ thành phố Hồ Chí Minh UBMTTQ tỉnh Lâm Đồng UBMTTQ tỉnh Hà Nam UBMTTQ tỉnh Ninh Thuận UBMTTQ tỉnh Quảng Ninh UBMTTQ tỉnh Quảng Trị
Tìm kiếm văn bản