Cần Thơ: Mặt trận góp ý, phản biện dự thảo nghị quyết của HÐND và quyết định của UBND thành phố

(Mặt trận) - Ngày 28-3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ tổ chức hội nghị góp ý, phản biện dự thảo nghị quyết của HÐND thành phố và quyết định của UBND thành phố. Ông Nguyễn Trung Nhân, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố tham dự.

Tuyên Quang: Phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết quy định khu vực không được phép chăn nuôi

Ủy ban MTTQ tỉnh Trà Vinh phản biện xã hội về dự thảo Đề án phát triển kinh tế ban đêm tỉnh Trà Vinh đến năm 2030

Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Ninh tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

 

Liên quan đến dự thảo quyết định của UBND thành phố về chế độ khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức học tập nâng cao trình độ chuyên môn các đại biểu đề nghị đơn vị soạn thảo cần nghiên cứu và có quy định cụ thể về chế độ chính sách đối tượng đào tạo trong nước và ngoài nước; có biện pháp chế tài đối với những đối tượng được quy hoạch đi học nhưng sau khi hoàn thành về không phục vụ cho thành phố; làm rõ cơ sở việc đưa ra các mức thi đua, khen thưởng khi đối tượng được cử đi học; cần có chính sách thu hút chuyên gia và trình độ chuyên môn cao để phục vụ cho sự phát triển của thành phố…

Các đại biểu cũng thảo luận, góp ý dự thảo nghị quyết của HÐND thành phố về quy định mức hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố. Qua đó, các đại biểu đề nghị đơn vị soạn thảo cần rà soát lại những chính sách hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số còn chồng chéo với chính sách hỗ trợ chung của thành phố để không đưa vào dự thảo nghị quyết lần này; bổ sung căn cứ pháp lý hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số khi xảy ra thiên tai, hỏa hoạn… đảm bảo đúng quy định pháp luật; cần diễn đạt văn phong chặt chẽ hơn để nghị quyết sau khi ban hành mang tính hiệu quả cao.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Trung Nhân tiếp thu các ý kiến phản biện quý báo, thiết thực của các thành viên Hội đồng tư vấn của Ủy ban MTTQVN thành phố, sẽ tổng hợp chuyển đến các cơ quan chức năng hoàn thiện dự thảo nghị quyết và quyết định của UBND thành phố trước khi trình HÐND thành phố xem xét.

 Quang cảnh Hội nghị
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản