Tin mới
Dân giám sát, dân thụ hưởng ở Tuyên Quang
Dân giám sát, dân thụ hưởng ở Tuyên Quang
(Mặt trận) -Ban Thanh tra Nhân dân (TTND), Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng (BGSĐTCCĐ) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã phát huy tốt vai trò đại diện cho Nhân dân trong giám sát thi công các công trình có sử dụng...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản