Những chiếc ‘ăngten’ phòng dịch
Những chiếc ‘ăngten’ phòng dịch
(Mặt trận) - Ngay từ những ngày đầu tiên khi “làn sóng” Covid-19 thứ hai xuất hiện thì những tổ giám sát cộng đồng tại các địa bàn dân cư ở Hà Nội nhanh chóng kích hoạt trở lại. Tổ giám sát này như những...
Giám sát phải đi đôi với chế tài xử lý
Giám sát phải đi đôi với chế tài xử lý
(Mặt trận) - Theo ông Đỗ Duy Thường, Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ và Pháp luật, trong bối cảnh này, Mặt trận cần tham gia góp ý, phản biện bằng văn bản...
Hà Nội: Phát huy vai trò giám sát của nhân dân
Hà Nội: Phát huy vai trò giám sát của nhân dân
(Mặt trận) - Ngày 22/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tọa đàm nâng cao chất lượng hoạt động cua Ban TTND; sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 hoạt động của Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ, công tác...
Đồng chí Trần Thanh Mẫn Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản