Tin mới

UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đến hết ngày 15/3/2023

(Mặt trận) - Căn cứ Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15 ngày 23/12/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); Căn cứ Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã ban hành kế hoạch số 676/KH-MTTW-BTT về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đắk Lắk phát huy vai trò trách nhiệm trong giám sát, phản biện xã hội

Tuyên Quang: Phát huy vai trò của MTTQ trong xây dựng Đảng, chính quyền

Thanh Hóa: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới

UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến phản biện xã hội đối với Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) vào ngày 15/9/2022

Phát huy quyền làm chủ và huy động trí tuệ, tâm huyết của Nhân dân

Nội dung kế hoạch nêu rõ, việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của Nhân dân, thể hiện ý chí, nguyện vọng và tạo sự đồng thuận trong Nhân dân về việc hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức trong hệ thống MTTQ Việt Nam và toàn dân đối với việc sửa đổi Luật Đất đai và và thi hành Luật Đất đai.

Bởi vậy việc tổ chức phải được tiến hành dân chủ, khoa học, công khai, minh bạch; bảo đảm tiến độ, chất lượng, thiết thực và tiết kiệm theo đúng phương thức tổ chức và hoạt động của MTTQ Việt Nam. Từ đó, tổng hợp đầy đủ, chính xác, khách quan các ý kiến đóng góp của Nhân dân để phản ánh kịp thời đến Chính phủ (qua Bộ Tài nguyên và Môi trường) và các cơ quan liên quan.

Đối tượng lấy ý kiến gồm các tầng lớp Nhân dân ở trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài; Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên; Các chuyên gia, nhà khoa học, các Hội đồng tư vấn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Kế hoạch cũng nêu rõ, nội dung tập trung vào việc lấy ý kiến đối với toàn bộ dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gồm bố cục, nội dung, kỹ thuật trình bày của dự thảo.

Lấy ý kiến về một số vấn đề trọng tâm của dự thảo Luật, gồm 9 nội dung: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Thu hồi và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Phát triển quỹ đất; Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; Đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai; Cơ chế, chính sách, giá đất; Chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; Phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực; Hộ gia đình sử dụng đất.

Các nội dung trọng tâm theo từng nhóm đối tượng lấy ý kiến

Nhóm đối tượng các tầng lớp Nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên, các nhà khoa học, chuyên gia, các Hội đồng tư vấn của MTTQ Việt Nam tham gia toàn diện các nội dung, điều, khoản của dự thảo Luật. Tùy điều kiện và khả năng cụ thể, từng nhóm đối tượng tập trung góp ý sâu sắc hơn vào một số nội dung cụ thể.

Theo đó, các tầng lớp Nhân dân ở trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài sẽ tập trung vào 7 nội dung: Các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; Trình tự, thủ tục thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất; Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Về mở rộng hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân; Về mở rộng đối tượng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa; Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai; Chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên của Mặt trận sẽ tập trung vào 12 nội dung gồm: Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; Về người sử dụng đất, hộ gia đình sử dụng đất; Căn cứ, thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số; Các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; Việc sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư thông qua việc thỏa thuận quyền sử dụng đất; Việc cho phép chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hằng năm; Nguyên tắc xác định giá đất, bảng giá đất cụ thể; Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai; Chế độ sử dụng đất khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp; Chính sách đất đai đối với nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân lao động.

Các chuyên gia, nhà khoa học, các Hội đồng tư vấn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tập trung vào 9 nội dung: Phạm vi điều chỉnh; Giải thích từ ngữ; Nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Về người sử dụng đất, hộ gia đình sử dụng đất; Trình tự, thủ tục thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất; Chế độ sử dụng đất đa mục đích, đất xây dựng công trình ngầm, trên không; Chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số; Về đất tôn giáo; Các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

3 hình thức lấy ý kiến Nhân dân về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Góp ý kiến trực tiếp bằng văn bản (bản giấy, thư điện tử) áp dụng cho tất cả các đối tượng lấy ý kiến. Ý kiến góp ý gửi về Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam theo địa chỉ số 46 Tràng Thi, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội hoặc qua hộp thư điện tử: gopyluatdatdai.mttq@gmail.com.

Tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm (gọi chung là hội nghị) do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quyết định phù hợp với các nội dung góp ý và đối tượng tham gia.

Đối với các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tâm huyết, muốn tham gia góp ý kiến nhưng do điều kiện cụ thể không tham gia được hội nghị, hội thảo, khó khăn trong việc viết thành văn bản thì thông tin đến Ban Dân chủ - Pháp luật để cử cán bộ lắng nghe, ghi chép ý kiến tâm huyết của các vị để tập hợp, phản ánh với cơ quan có thẩm quyền.

Thời gian lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bắt đầu từ ngày 3/1/2023 đến hết ngày 15/3/2023.

Hoàn thành báo cáo gửi Chính phủ trước ngày 20/3/2023

Theo đó, Ban Thường trực Ủy ban  Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ chủ trì Hội nghị lấy ý kiến các vị trong Ban Thường trực các thời kỳ; Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Ban Chủ nhiệm các hội đồng tư vấn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Hội nghị lấy ý kiến các tổ chức thành viên, một số tổ chức xã hội khác; Hội nghị lấy ý kiến Chủ tịch Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Hội nghị lấy ý kiến các nhân sĩ, trí thức, luật gia, người tiêu biểu các dân tộc thiểu số, chức sắc các tôn giáo là Uỷ viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các chuyên gia, nhà khoa học về lĩnh vực đất đai tổ chức tại khu vực phía Bắc và phía Nam;...

Theo Kế hoạch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội chủ trì nghiên cứu, tổ chức việc lấy ý kiến các tầng lớp Nhân dân, hội viên, đoàn viên...

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tập trung lấy ý kiền vào nội dung: Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; Căn cứ, thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Chế độ sử dụng đất khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp; Chính sách đất đai đối với nhà ở cho công nhân lao động....

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lấy ý kiện nội dung về mở rộng hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân; Về mở rộng đối tượng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa; Bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất...

Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam lấy ý kiến vào nội dung trình tự, thủ tục thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất; Về người sử dụng đất, hộ gia đình sử dụng đất.

Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tập trung vào nội dung các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; Giải quyết tranh chấp, khiếu nại tố cáo liên quan đến đất đai...

Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lấy ý kiến vào việc sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư thông qua việc thỏa thuận quyền sử dụng đất; Nguyên tắc xác định giá đất, bảng giá đất cụ thể...

Từ các Hội nghị triển khai, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị các đơn vị gửi báo cáo tổng hợp về Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trước ngày 15/3/2022 đồng thời gửi Chính phủ (qua Bộ Tài nguyên và Môi trường).

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ chỉ đạo xây dựng dự thảo Báo cáo kết quả lấy ý kiến Nhân dân của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; tổ chức các hội thảo, hội nghị, tọa đàm cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo và báo cáo gửi Chính phủ trước ngày 20/3/2023.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản