Bà Bố Thị Xuân Linh tái cử Chủ tịch Mặt trận Bình Thuận

(Mặt trận) - Trong hai ngày 11–12/7, tại TP Phan Thiết, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng dự và phát biểu chỉ đạo.

Thủ tướng: Quảng Ninh phải là một động lực đóng góp cho hưng thịnh quốc gia

Tỏa sáng tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái

Bắc Ninh: Trao tặng 500 suất quà cho hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại Đại hội.

Tham dự đại hội còn có ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Thuận, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Dương Văn An, Phó Bí thư Tỉnh ủy; bà Bố Thị Xuân Linh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bình Thuận, cùng 400 đại biểu trong đó có 270 đại biểu chính thức, là những người đại diện cho tất cả các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, đại diện ưu tú của gia cấp công nhân, nông dân, đội ngũ trí thức, đại biểu các tôn giáo, các thành phần kinh tế, dân tộc, Mặt trận các cấp.

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Bình Thuận, ông Nguyễn Văn Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã báo cáo tóm tắt tổng kết những kết quả nổi bật của công tác Mặt trận của tỉnh trong nhiệm kỳ qua và một số phương hướng trong nhiệm kỳ tới.

Theo đó, Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2014 - 2019 đã không ngừng đổi mới về nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, vận động, tập hợp đoàn kết các tầng lớp Nhân dân, góp phần đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống, tạo sự đồng thuận cao đối với các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận chủ trì đạt được kết quả tích cực, với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả; nhiều mô hình, điển hình tiên tiến được nhân rộng. Phát huy tốt vai trò của các vị chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong cộng đồng dân cư trong công tác tuyên truyền, động viên các tầng lớp Nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Mặt trận, nhất là trên lĩnh vực giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường và các hoạt động nhân đạo từ thiện tại địa phương.

Các đại biểu dự Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng ghi nhận và đánh giá cao những thành tích nổi bật của Mặt trận và các tổ chức thành viên tỉnh Bình Thuận trong nhiệm kỳ qua.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cũng đề nghị Mặt trận các cấp tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tự lực, tự cường; nâng cao vai trò của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên, tranh thủ phát huy vai trò của các chức sắc, tôn giáo, giả làng, người có uy tín trong cộng đồng dân cư.

Thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, sáng tạo nhiều hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp, xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Lắng nghe ý kiến, kiến nghị của nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; phát huy dân chủ, đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tăng cường đồng thuận xã hội, thúc đẩy sáng tạo, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng Bình Thuận phát triển nhanh và bền vững.

Phó Chủ tich Nguyễn Hữu Dũng tặng bức ảnh Bác Hồ với Bác Tôn chúc mừng Đại hội.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng nhấn mạnh, đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp của tỉnh Bình Thuận tập trung xây dựng các chương trình, kến hoạch và giải pháp cụ thể để khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được nêu ra, hướng tới chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Chủ động nắm tình hình nhân dân, phát hiện những khó khăn bức xúc để phản ánh với cấp ủy, chính quyền, không để phát sinh những tình huống bị động. Chú trọng đổi mới, tổ chức tốt hơn nữa Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc, để ngày hội thực sự là của nhân dân.

Phát huy mô hình hiệu quả ở khu dân cư qua Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” đế các địa bàn dân cư trong tỉnh. Bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân để tổ chức giám sát và phản biện xã hội, thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Thu hút chuyên gia, người có uy tín tham gia công tác Mặt trận, lấy công tác thi đua khen thưởng làm động lực thực sự thúc đẩy các phong trào thi đua trong hệ thống Mặt trận.

Sau hai ngày làm việc liên tục, khẩn chương, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã lựa chọn, giới thiệu, hiệp thương 87 vị đại diện khối đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa VIII. Bà Bố Thị Xuân Linh tái cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đại hội cũng hiệp thương cử đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX, gồm 7 vị.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản