Kinh nghiệm tổ chức Đại hội điểm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại tỉnh Thanh Hóa

(Mặt trận) - Qua thực tiễn tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và đại hội điểm Mặt trận Tổ quốc cấp huyện, nhiệm kỳ 2019 - 2024 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, các đơn vị liên quan đã rút ra những kinh nghiệm từ công tác tuyên truyền, báo cáo, đề án nhân sự, tham luận, chương trình đại hội… Đây là những kinh nghiệm thiết thực cho công tác tổ chức Đại hội.

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG TRỰC UBTƯ MTTQ VIỆT NAM (TỪ NGÀY 28/9/2020 - 4/10/2020)

MTTQ các cấp tỉnh Đồng Nai huy động sức mạnh đại đoàn kết vào mục tiêu phát triển

MTTQ huyện Yên Khánh: Khánh thành 4 nhà "Đại đoàn kết"

Công tác chỉ đạo và tổ chức đại hội điểm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, cấp huyện, nhiệm kỳ 2019-2024 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra

Đối với cấp xã, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện chọn 37 đơn vị Mặt trận Tổ quốc cấp xã để tổ chức đại hội điểm. Trong đó, 4 đơn vị tổ chức trong tháng 10/2018, 26 đơn vị tổ chức trong tháng 11/2018 và 7 đơn vị tổ chức trong tháng 12/2018. Số lượng đại biểu chính thức tham dự đại hội có từ 81 đến 100 đại biểu; số lượng Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã được hiệp thương cử từ 29 đến 35 vị, trong đó ủy viên là người ngoài Đảng chiếm từ 25,7 đến 28,6%; Ban Thường trực có từ 3 đến 5 vị, chức danh chủ tịch đều là chuyên trách, phó chủ tịch và ủy viên thường trực phần lớn là kiêm nhiệm; thời gian đại hội được tổ chức vào chiều hôm trước và sáng ngày hôm sau. Khách mời của Đại hội, ngoài thành phần theo quy định, Mặt trận Tổ quốc tỉnh hướng dẫn mời cấp ủy, Mặt trận Tổ quốc các xã, phường, thị trấn trên địa bàn đến dự. Ngay sau khi đại hội điểm cấp xã kết thúc, đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chủ trì và trực tiếp đánh giá, rút kinh nghiệm. Tính đến hết tháng 12/2018, công tác hướng dẫn, chỉ đạo và tổ chức đại hội điểm ở cấp xã đã thực hiện thành công, đảm bảo quy trình, kế hoạch đề ra.

Tính đến ngày 19/3/2019, đã có 531/635 xã, phường, thị trấn tổ chức đại hội đạt 83,6 %; số lượng Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã khóa mới từ 29 đến 55 người; tỷ lệ Ủy viên là người ngoài Đảng đạt từ 25 đến 28%; chức danh chủ tịch là thường vụ đảng ủy 199 vị (37,5%), là đảng ủy viên 323 vị (60,8%), là đảng viên 9 vị (1,7%); chuyên trách 529 vị (99,6%). Dự kiến đến ngày 31/3/2019 sẽ hoàn thành xong đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp xã theo kế hoạch đề ra.

Đối với cấp huyện, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã chọn 5 đơn vị thuộc 5 cụm thi đua để hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức đại hội điểm cấp huyện gồm: Đông Sơn, Nga Sơn, Triệu Sơn, Như Xuân, Quan Hóa. Tính đến ngày 23/3/2019, 5/5 đơn vị đã tổ chức đại hội thành công: Đông Sơn (ngày 22, 23/01/2019); Như Xuân (ngày 23, 24/2/2019); Triệu Sơn và Quan Hóa (ngày 17, 18/3/2019) và Nga Sơn (ngày 21, 22/3/2019).

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phối hợp với Ban Thường vụ cấp ủy, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc địa phương cùng duyệt, thống nhất nội dung, chương trình, nhân sự của đại hội; bổ sung khách mời là đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thị, thành phố trong cụm thi đua đến dự đại hội.

Chương trình, nội dung đại hội được diễn ra trong 2 ngày; trước khi khai mạc ngày làm việc thứ nhất, hầu hết các đơn vị đều tổ chức để Đoàn đại biểu chính thức dâng hương và báo công tại Nghĩa trang liệt sỹ của huyện; các đơn vị đều xây dựng phóng sự truyền hình về hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc trong nhiệm kỳ qua để phát trước, trong và sau đại hội; tổ chức đoàn đại biểu các tầng lớp nhân dân đến chúc mừng đại hội, riêng huyện Quan Hóa có chương trình văn nghệ. Số lượng đại biểu chính thức tham dự đại hội từ 151 đến 180 đại biểu; số lượng Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện khóa mới có từ 55 đến 78 vị; trong đó tỷ lệ người ngoài Đảng từ 25,4% đến 26,9%; Ban Thường trực có từ 3 đến 4 vị; trong đó 5/5 Chủ tịch đều là Ủy viên Thường vụ cấp ủy huyện và là chuyên trách; 100% thành viên Ban Thường trực có trình độ chuyên môn đại học, trình độ chính trị từ trung cấp. Dự kiến các đơn vị còn lại sẽ tổ chức đại hội trong tháng 5/2019 theo kế hoạch đề ra.

Một số bài học, kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo và tổ chức đại hội điểm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, cấp huyện

Một là, Mặt trận Tổ quốc các cấp luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; sự phối hợp của chính quyền, các tổ chức thành viên, sự đồng thuận của nhân dân.

Hai là, Mặt trận Tổ quốc tỉnh và 27/27 Mặt trận Tổ quốc cấp huyện đã tham mưu cho Ban Thường vụ cấp ủy ban hành chỉ thị hoặc công văn về lãnh đạo, chỉ đạo công tác đại hội; đồng thời, ban hành Kế hoạch tổ chức đại hội của cấp dưới và cấp mình trên cơ sở bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh.

Ba là, công tác tổ chức hội nghị tập huấn, triển khai các văn bản đến Mặt trận Tổ quốc cấp huyện, cấp xã và Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư được thực hiện nghiêm túc và giao ban thường xuyên.

Bốn là, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tích cực, chủ động trong công tác chuẩn bị, triển khai các nội dung, công việc liên quan đến công tác đại hội như: Ban hành kế hoạch, tổ chức tập huấn, lựa chọn đơn vị đại hội điểm, phân công nhiệm vụ cho các thành viên, sâu sát cơ sở, chuẩn bị dự thảo các tài liệu phục vụ cho đại hội…

Năm là, công tác tổ chức đại hội đều được thực hiện đảm bảo đúng hướng dẫn từ khâu tuyên truyền, trang trí, nội dung, chương trình, văn kiện, nhân sự, điều kiện đảm bảo và quá trình diễn ra đại hội; nhiều địa phương hỗ trợ kinh phí đại hội điểm cấp xã đến 80 triệu đồng/xã (thị xã Bỉm Sơn), 60 triệu đồng/xã (thành phố Thanh Hóa, huyện Đông Sơn), 55 triệu đồng/xã (huyện Hậu Lộc)…; kinh phí đại hội điểm cấp huyện từ 250 đến 450 triệu đồng.

Công tác tuyên truyền được triển khai thực hiện một cách đồng bộ, thiết thực, hiệu quả từ tỉnh đến cơ sở, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong nhân dân. Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã mở chuyên trang, chuyên mục về Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên bản tin Thông tin công tác Mặt trận tỉnh; phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí tăng cường viết tin, bài phản ánh kết quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đăng tải trên nhiều kênh thông tin, truyền hình, báo chí… Ở cơ sở, Mặt trận Tổ quốc đã phối hợp với các tổ chức thành viên cùng cấp tuyên truyền về Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhiệm kỳ 2019-2014 đến thành viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thông qua hoạt động của tổ chức mình, thông qua hội nghị Ban Công tác Mặt trận; tổ chức các hoạt động biểu dương, khen thưởng các gương điển hình tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động; phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, gắn với những hoạt động cụ thể, như: xây dựng, sửa chữa nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ phương tiện sản xuất cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn; đăng ký đảm nhận các phần việc góp phần đẩy nhanh tiến độ về đích nông thôn mới; phát động nhân dân tham gia tổng vệ sinh, cải tạo cảnh quan môi trường, đường làng, khối phố… Trước, trong và sau đại hội, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã phối hợp tổ chức cho nhân dân treo cờ, băng rôn, khẩu hiệu tại các công sở làm việc, các tuyến đường chính; phối hợp với Đài Truyền thanh, Truyền hình xây dựng phóng sự truyền hình, các chuyên mục phát thanh tuyên truyền cho đại hội. Có nhiều địa phương đã phát thanh trực tiếp phiên khai mạc đại hội trên đài truyền thanh được nhân dân quan tâm, chú ý.

Tuy nhiên, công tác Đại hội còn có một số hạn chế. Quá trình điều hành đại hội có đơn vị còn lúng túng (chủ yếu cấp xã) nhất là ở phần hiệp thương cử Ủy ban và Ban Thường trực, như: không biểu quyết hình thức biểu quyết (giơ tay hay bỏ phiếu kín); việc xin ý kiến biểu quyết một lần cả danh sách dự kiến nhân sự hay biểu quyết từng người… Còn có nơi việc lựa chọn nhân sự chưa thực sự tiêu biểu, chặt chẽ theo quy định.

Công tác chuẩn bị cho Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các Tiểu ban triển khai thực hiện nhiệm vụ theo đúng kế hoạch. Đã xây dựng và lấy ý kiến đối với dự thảo lần 3 Báo cáo chính trị; tổng hợp kết quả góp ý sửa đổi bổ sung Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; xây dựng đề cương, tổ chức các Hội thảo, tiếp thu, chỉnh sửa và tiến hành in ấn cuốn Lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 1930 - 2018; xây dựng đề cương kỷ yếu Đại hội; ban hành kế hoạch tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội; kế hoạch tổ chức đợt thi đua đặc biệt. Đánh giá kết quả hoạt động, điều kiện, tiêu chuẩn của các vị Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp; thống kê, rà soát đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc chuyên trách từ tỉnh đến huyện, xã; thăm dò, lựa chọn, dự kiến nhân sự khóa mới; hoàn thiện Đề án phân bổ đại biểu; xây dựng dự thảo Đề án nhân sự Ủy ban, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2019-2024. Phối hợp với Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng dự toán và phân bổ kinh phí đảm bảo tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc từ cấp tỉnh đến cấp xã trên địa bàn toàn tỉnh.

Trong thời gian tới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa triển khai một số nhiệm vụ chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Một là, tổ chức hội nghị tổng kết công tác chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp xã; rút kinh nghiệm đại hội điểm cấp huyện; đồng thời lấy ý kiến góp ý vào dự Báo cáo chính trị và Đề án nhân sự trình tại Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ XIV.

Hai là, tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, trọng tâm là triển khai thực hiện kế hoạch đợt thi đua đặc biệt; phối hợp tổng hợp, thẩm định các công trình, sản phẩm, nhiệm vụ, phần việc cụ thể đã đăng ký để tổng kết, biểu dương.

Ba là, quan tâm công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Mặt trận Tổ quốc cấp trên và cấp ủy cùng cấp; sự phối hợp của chính quyền, các tổ chức thành viên trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội.

Bốn là, tập trung chuẩn bị, tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; trong đó, trọng tâm là tổ chức tốt Đại hội cấp xã trong quý I/2019, cấp huyện quý II/2019; chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024 trong nửa đầu tháng 7/2019.

Năm là, nắm chắc tình hình cơ sở trong công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội, kịp thời phản ánh, tháo gỡ khó khăn, bảo đảm các điều kiện để thành công Đại hội.

Lê Thị Huyền

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa

Đối với cấp xã, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện chọn 37 đơn vị Mặt trận Tổ quốc cấp xã để tổ chức đại hội điểm. Trong đó, 4 đơn vị tổ chức trong tháng 10/2018, 26 đơn vị tổ chức trong tháng 11/2018 và 7 đơn vị tổ chức trong tháng 12/2018. Số lượng đại biểu chính thức tham dự đại hội có từ 81 đến 100 đại biểu; số lượng Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã được hiệp thương cử từ 29 đến 35 vị, trong đó ủy viên là người ngoài Đảng chiếm từ 25,7 đến 28,6%; Ban Thường trực có từ 3 đến 5 vị, chức danh chủ tịch đều là chuyên trách, phó chủ tịch và ủy viên thường trực phần lớn là kiêm nhiệm; thời gian đại hội được tổ chức vào chiều hôm trước và sáng ngày hôm sau. Khách mời của Đại hội, ngoài thành phần theo quy định, Mặt trận Tổ quốc tỉnh hướng dẫn mời cấp ủy, Mặt trận Tổ quốc các xã, phường, thị trấn trên địa bàn đến dự. Ngay sau khi đại hội điểm cấp xã kết thúc, đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chủ trì và trực tiếp đánh giá, rút kinh nghiệm. Tính đến hết tháng 12/2018, công tác hướng dẫn, chỉ đạo và tổ chức đại hội điểm ở cấp xã đã thực hiện thành công, đảm bảo quy trình, kế hoạch đề ra.

Tính đến ngày 19/3/2019, đã có 531/635 xã, phường, thị trấn tổ chức đại hội đạt 83,6 %; số lượng Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã khóa mới từ 29 đến 55 người; tỷ lệ Ủy viên là người ngoài Đảng đạt từ 25 đến 28%; chức danh chủ tịch là thường vụ đảng ủy 199 vị (37,5%), là đảng ủy viên 323 vị (60,8%), là đảng viên 9 vị (1,7%); chuyên trách 529 vị (99,6%). Dự kiến đến ngày 31/3/2019 sẽ hoàn thành xong đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp xã theo kế hoạch đề ra.

Đối với cấp huyện, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã chọn 5 đơn vị thuộc 5 cụm thi đua để hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức đại hội điểm cấp huyện gồm: Đông Sơn, Nga Sơn, Triệu Sơn, Như Xuân, Quan Hóa. Tính đến ngày 23/3/2019, 5/5 đơn vị đã tổ chức đại hội thành công: Đông Sơn (ngày 22, 23/01/2019); Như Xuân (ngày 23, 24/2/2019); Triệu Sơn và Quan Hóa (ngày 17, 18/3/2019) và Nga Sơn (ngày 21, 22/3/2019).

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phối hợp với Ban Thường vụ cấp ủy, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc địa phương cùng duyệt, thống nhất nội dung, chương trình, nhân sự của đại hội; bổ sung khách mời là đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thị, thành phố trong cụm thi đua đến dự đại hội.

Chương trình, nội dung đại hội được diễn ra trong 2 ngày; trước khi khai mạc ngày làm việc thứ nhất, hầu hết các đơn vị đều tổ chức để Đoàn đại biểu chính thức dâng hương và báo công tại Nghĩa trang liệt sỹ của huyện; các đơn vị đều xây dựng phóng sự truyền hình về hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc trong nhiệm kỳ qua để phát trước, trong và sau đại hội; tổ chức đoàn đại biểu các tầng lớp nhân dân đến chúc mừng đại hội, riêng huyện Quan Hóa có chương trình văn nghệ. Số lượng đại biểu chính thức tham dự đại hội từ 151 đến 180 đại biểu; số lượng Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện khóa mới có từ 55 đến 78 vị; trong đó tỷ lệ người ngoài Đảng từ 25,4% đến 26,9%; Ban Thường trực có từ 3 đến 4 vị; trong đó 5/5 Chủ tịch đều là Ủy viên Thường vụ cấp ủy huyện và là chuyên trách; 100% thành viên Ban Thường trực có trình độ chuyên môn đại học, trình độ chính trị từ trung cấp. Dự kiến các đơn vị còn lại sẽ tổ chức đại hội trong tháng 5/2019 theo kế hoạch đề ra.

Một số bài học, kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo và tổ chức đại hội điểm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, cấp huyện

Một là, Mặt trận Tổ quốc các cấp luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; sự phối hợp của chính quyền, các tổ chức thành viên, sự đồng thuận của nhân dân.

Hai là, Mặt trận Tổ quốc tỉnh và 27/27 Mặt trận Tổ quốc cấp huyện đã tham mưu cho Ban Thường vụ cấp ủy ban hành chỉ thị hoặc công văn về lãnh đạo, chỉ đạo công tác đại hội; đồng thời, ban hành Kế hoạch tổ chức đại hội của cấp dưới và cấp mình trên cơ sở bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh.

Ba là, công tác tổ chức hội nghị tập huấn, triển khai các văn bản đến Mặt trận Tổ quốc cấp huyện, cấp xã và Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư được thực hiện nghiêm túc và giao ban thường xuyên.

Bốn là, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tích cực, chủ động trong công tác chuẩn bị, triển khai các nội dung, công việc liên quan đến công tác đại hội như: Ban hành kế hoạch, tổ chức tập huấn, lựa chọn đơn vị đại hội điểm, phân công nhiệm vụ cho các thành viên, sâu sát cơ sở, chuẩn bị dự thảo các tài liệu phục vụ cho đại hội…

Năm là, công tác tổ chức đại hội đều được thực hiện đảm bảo đúng hướng dẫn từ khâu tuyên truyền, trang trí, nội dung, chương trình, văn kiện, nhân sự, điều kiện đảm bảo và quá trình diễn ra đại hội; nhiều địa phương hỗ trợ kinh phí đại hội điểm cấp xã đến 80 triệu đồng/xã (thị xã Bỉm Sơn), 60 triệu đồng/xã (thành phố Thanh Hóa, huyện Đông Sơn), 55 triệu đồng/xã (huyện Hậu Lộc)…; kinh phí đại hội điểm cấp huyện từ 250 đến 450 triệu đồng.

Công tác tuyên truyền được triển khai thực hiện một cách đồng bộ, thiết thực, hiệu quả từ tỉnh đến cơ sở, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong nhân dân. Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã mở chuyên trang, chuyên mục về Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên bản tin Thông tin công tác Mặt trận tỉnh; phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí tăng cường viết tin, bài phản ánh kết quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đăng tải trên nhiều kênh thông tin, truyền hình, báo chí… Ở cơ sở, Mặt trận Tổ quốc đã phối hợp với các tổ chức thành viên cùng cấp tuyên truyền về Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhiệm kỳ 2019-2014 đến thành viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thông qua hoạt động của tổ chức mình, thông qua hội nghị Ban Công tác Mặt trận; tổ chức các hoạt động biểu dương, khen thưởng các gương điển hình tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động; phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, gắn với những hoạt động cụ thể, như: xây dựng, sửa chữa nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ phương tiện sản xuất cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn; đăng ký đảm nhận các phần việc góp phần đẩy nhanh tiến độ về đích nông thôn mới; phát động nhân dân tham gia tổng vệ sinh, cải tạo cảnh quan môi trường, đường làng, khối phố… Trước, trong và sau đại hội, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã phối hợp tổ chức cho nhân dân treo cờ, băng rôn, khẩu hiệu tại các công sở làm việc, các tuyến đường chính; phối hợp với Đài Truyền thanh, Truyền hình xây dựng phóng sự truyền hình, các chuyên mục phát thanh tuyên truyền cho đại hội. Có nhiều địa phương đã phát thanh trực tiếp phiên khai mạc đại hội trên đài truyền thanh được nhân dân quan tâm, chú ý.

Tuy nhiên, công tác Đại hội còn có một số hạn chế. Quá trình điều hành đại hội có đơn vị còn lúng túng (chủ yếu cấp xã) nhất là ở phần hiệp thương cử Ủy ban và Ban Thường trực, như: không biểu quyết hình thức biểu quyết (giơ tay hay bỏ phiếu kín); việc xin ý kiến biểu quyết một lần cả danh sách dự kiến nhân sự hay biểu quyết từng người… Còn có nơi việc lựa chọn nhân sự chưa thực sự tiêu biểu, chặt chẽ theo quy định.

Công tác chuẩn bị cho Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các Tiểu ban triển khai thực hiện nhiệm vụ theo đúng kế hoạch. Đã xây dựng và lấy ý kiến đối với dự thảo lần 3 Báo cáo chính trị; tổng hợp kết quả góp ý sửa đổi bổ sung Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; xây dựng đề cương, tổ chức các Hội thảo, tiếp thu, chỉnh sửa và tiến hành in ấn cuốn Lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 1930 - 2018; xây dựng đề cương kỷ yếu Đại hội; ban hành kế hoạch tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội; kế hoạch tổ chức đợt thi đua đặc biệt. Đánh giá kết quả hoạt động, điều kiện, tiêu chuẩn của các vị Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp; thống kê, rà soát đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc chuyên trách từ tỉnh đến huyện, xã; thăm dò, lựa chọn, dự kiến nhân sự khóa mới; hoàn thiện Đề án phân bổ đại biểu; xây dựng dự thảo Đề án nhân sự Ủy ban, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2019-2024. Phối hợp với Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng dự toán và phân bổ kinh phí đảm bảo tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc từ cấp tỉnh đến cấp xã trên địa bàn toàn tỉnh.

Trong thời gian tới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa triển khai một số nhiệm vụ chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Một là, tổ chức hội nghị tổng kết công tác chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp xã; rút kinh nghiệm đại hội điểm cấp huyện; đồng thời lấy ý kiến góp ý vào dự Báo cáo chính trị và Đề án nhân sự trình tại Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ XIV.

Hai là, tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, trọng tâm là triển khai thực hiện kế hoạch đợt thi đua đặc biệt; phối hợp tổng hợp, thẩm định các công trình, sản phẩm, nhiệm vụ, phần việc cụ thể đã đăng ký để tổng kết, biểu dương.

Ba là, quan tâm công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Mặt trận Tổ quốc cấp trên và cấp ủy cùng cấp; sự phối hợp của chính quyền, các tổ chức thành viên trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội.

Bốn là, tập trung chuẩn bị, tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; trong đó, trọng tâm là tổ chức tốt Đại hội cấp xã trong quý I/2019, cấp huyện quý II/2019; chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024 trong nửa đầu tháng 7/2019.

Năm là, nắm chắc tình hình cơ sở trong công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội, kịp thời phản ánh, tháo gỡ khó khăn, bảo đảm các điều kiện để thành công Đại hội.

Lê Thị Huyền

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa

Đồng chí Trần Thanh Mẫn Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản