Diện mạo mới vùng đồng bào DTTS ở Ðồng Phú
Diện mạo mới vùng đồng bào DTTS ở Ðồng Phú
(Mặt trận) -Những năm qua, cùng với các chương trình, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) của Trung ương và tỉnh Bình Phước, huyện Ðồng Phú đã vận dụng linh hoạt các nguồn vốn hỗ trợ để tập trung đầu...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản