Tin mới

Xây dựng Nông thôn mới ở Quế Võ

(Mặt trận) -Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh” và Chương trình xây dựng NTM, Ủy ban MTTQ huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh có nhiều sáng tạo trong huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tham gia thực hiện, góp phần thiết thực nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, đổi thay diện mạo làng quê.

Quảng Trị: Nâng cao vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp

An Giang: Chăm lo tốt cho người có công

Long An: Nhìn lại 5 năm công tác Mặt trận

Ngày 20-5-2019, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 601/QĐ-TTg công nhận huyện Quế Võ đạt chuẩn NTM. Hiện nay, huyện đang triển khai chương trình xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Tham gia xây dựng NTM, Ủy ban MTTQ các cấp trong huyện chú trọng công tác tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của xây dựng NTM, đặc biệt là chủ thể tham gia xây dựng và trực tiếp hưởng thụ chính là người dân, từ đó tích cực tham gia hưởng ứng. Ủy ban MTTQ huyện và các xã, thị trấn hướng dẫn các tổ chức đoàn thể thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM bằng việc làm cụ thể, như: Hội LHPN với mô hình Làng 3 sạch, đường hoa phụ nữ, xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch; Hội CCB với mô hình tuyến đường tự quản, CCB giúp nhau phát triển kinh tế; Hội Nông dân với phong trào làm sạch đồng ruộng và thi đua sản xuất kinh doanh giỏi...

Ủy ban MTTQ huyện hướng dẫn Ban Công tác Mặt trận các khu dân cư đăng ký vận động nhân dân tham gia xây dựng NTM bằng những việc làm cụ thể, thiết  thực như: Phát triển kinh tế, xây dựng gia đình văn hóa, tham gia bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh trật tự,… Qua đó, tạo sức lan tỏa, từng bước nâng cao nhận thức, trách nhiệm và phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM.

Mộ Đạo là địa phương tiêu biểu trong huy động sức mạnh toàn dân tham gia xây dựng NTM. Sau khi về đích NTM từ năm 2016, Ủy ban MTTQ xã vận động nhân dân giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí theo hướng bền vững. MTTQ xã phối hợp đẩy mạnh thực hiện QCDC ở cơ sở theo đúng phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, góp phần tạo đồng thuận xã hội, phát huy nội lực sức dân xây dựng NTM. Từ năm 2015 đến nay, nhân dân trong xã tự nguyện đóng góp gần 3 tỷ đồng; đổi hơn 4.000 m2 đất canh tác sang đất đấu thầu để mở rộng đường giao thông, xây dựng nhà văn hóa, công trình tâm linh… Cuối năm 2021, Mộ Đạo đạt 19/19 tiêu chí NTM nâng cao. Cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng theo tiêu chí NTM nâng cao, góp phần tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội.

  Diện mạo Nông thôn mới nâng cao ở thôn Mộ Đạo, xã Mộ Đạo.

Xác định nâng cao chất lượng đời sống nhân dân là nội dung quan trọng trong xây dựng NTM, Ủy ban MTTQ huyện vận động nhân dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa; phát triển tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ. Hình thành nhiều vùng sản xuất khoai tây hàng hóa, lúa năng suất, chất lượng cao; nuôi cá siêu thâm canh trên sông Đuống; rau, quả công nghệ cao trong nhà màng, nhà kính,... góp phần đưa giá trị trồng trọt đạt gần 130 triệu đồng/ha. Huyện xây dựng được 2 thương hiệu là khoai tây và gạo tẻ thơm Quế Võ. Toàn huyện có 4 khu công nghiệp tập trung, 6 cụm công nghiệp, tạo việc làm thường xuyên cho hơn 70.000 lao động. Đời sống nhân dân ngày càng nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,18%.

Cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế, người dân tích cực đóng góp tiền của, công sức xây dựng NTM. Hiện nay, 100% đường làng, ngõ xóm được bê tông hóa. Các công trình phúc lợi như: Nhà văn hóa, Trạm y tế, trường học, khu vui chơi thể thao... được xây dựng khang trang, hiện đại. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa được đẩy mạnh. Các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được thành lập và duy trì sinh hoạt đều đặn, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân.

Năm 2021, toàn huyện có gần 94% số khu dân cư đạt danh hiệu Làng văn hóa, Khu phố văn hóa; 92,4% số hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa. Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội có nhiều chuyển biến tích cực. Từ tháng 5-2021 đến nay, để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19, hầu hết các đám cưới thực hiện báo hỉ, không tổ chức mời khách ăn uống; đám tang thực hiện đúng theo quy định, ban tang lễ địa phương thực hiện các nghi thức trang nghiêm, gọn nhẹ, tỷ lệ hỏa táng, điện táng đạt gần 55%.

Ủy ban MTTQ huyện chú trọng phát huy quyền giám sát của nhân dân thông qua hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. Các Ban thực hiện tốt chức năng giám sát việc thực hiện các chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng NTM góp phần thiết thực nâng cao chất lượng, hiệu quả của Chương trình. Trong 5 năm (2016-2021), các Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng phát hiện hơn 200 vụ việc có sai phạm và kiến nghị với chính quyền, ngành chức năng giải quyết. Trong đó số vụ được cơ quan có thẩm quyền xử lý, giải quyết xong đạt hơn 90%; thu hồi về ngân sách hơn 5 tỷ đồng.

Huy động toàn dân tham gia xây dựng NTM, đến nay huyện Quế Võ có 2 xã đạt 19/19 tiêu chí NTM nâng cao là Phượng Mao và Mộ Đạo; các địa phương còn lại đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng theo đúng lộ trình đã đề ra. Toàn huyện phấn đấu có ít nhất 50% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu vào năm 2025. Để đạt được mục tiêu này, Ủy ban MTTQ huyện tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về xây dựng NTM; triển khai các mô hình điểm về xây dựng NTM phù hợp với từng địa phương; phát huy quyền làm chủ của nhân dân tích cực thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương và các phong trào thi đua,…

Phương Mai

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản