Tin mới

Đôn đốc xử lý những việc bức xúc trong nhân dân

(Mặt trận) - Ngày 9/9, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Trưởng đoàn giám sát, đã chủ trì Phiên họp của Đoàn giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 1/7/2016 đến ngày 1/7/2021.

Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đắk Lắk phát huy vai trò trách nhiệm trong giám sát, phản biện xã hội

Tuyên Quang: Phát huy vai trò của MTTQ trong xây dựng Đảng, chính quyền

Thanh Hóa: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Trưởng đoàn giám sát phát biểu tại Phiên họp

Phát biểu khai mạc Phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nêu rõ, tại Phiên họp này, Đoàn giám sát sẽ nghe công bố Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 1.7.2016 đến ngày 1.7.2021; nghe và cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch giám sát chi tiết, các đề cương Báo cáo của Đoàn giám sát.

Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, trong những năm qua, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, tốc độ đô thị hóa, đời sống của nhân dân ngày càng được tốt hơn, thì cũng phát sinh nhiều vấn đề dẫn đến khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri và Nhân dân. Hàng năm, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội đều có giám sát qua báo cáo của Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện kiểm sát Nhân dân tối cao về viêc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. Ban Dân nguyện đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công giúp tổ chức các hoạt động giám sát hàng năm về lĩnh vực này. Qua đó, đã góp phần thúc đẩy, nâng cao trách nhiệm tổ chức thực hiện kiến nghị của các Đoàn giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội đối với các bộ, ngành và địa phương.

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, gần đây Quốc hội tiếp tục đổi mới thông qua việc yêu cầu Ban Dân nguyện giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội có báo cáo hàng tháng về tình hình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện các kiến nghị của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội. Tại Phiên họp tháng 8 vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã lần đầu tiên nghe báo cáo, thảo luận về tình hình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, và trong tháng 9 này, Ban Dân nguyện phối hợp với các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan của Chính phủ tiếp tục chuẩn bị báo cáo về nội dung này. Qua nghe báo cáo, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ theo dõi, cho ý kiến và nếu cần thiết sẽ chỉ đạo đôn đốc xử lý những việc bức xúc trong Nhân dân cũng như giải quyết các vấn đề kịp thời hơn. Đây là một trong những cải tiến nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng đổi mới của Quốc hội.

 Toàn cảnh Phiên họp

Theo Nghị quyết số 289/NQ-UBTVQH15, Đoàn giám sát chuyên đề Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 1.7.2016 đến ngày 1.7.2021 do Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương làm Trưởng đoàn; Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình làm Phó Trưởng đoàn thường trực; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê K’đăm làm Phó trưởng đoàn giám sát.

Phạm vi giám sát là việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 1.7.2016 đến ngày 1.7.2021 trên phạm vi cả nước. Đối tượng giám sát là Chính phủ và các Bộ, ngành; Tòa án nNhân dân tối cao, Viện kiểm sát Nhân dân tối cao; Ủy ban Nhân dân, Tòa án Nhân dân, Viện kiểm sát Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các cơ quan, tổ chức có liên quan. Nội dung giám sát nhằm đánh giá kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, xác định nguyên nhân, chỉ rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc ban hành và tổ chức thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và hoàn thiện chính sách, pháp luật có liên quan.

Đoàn giám sát có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch chi tiết và các đề cương báo cáo trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến trước khi ban hành; báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp tháng 8.2022 về kết quả giám sát; trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề và gửi báo cáo Quốc hội Khóa XV tại Kỳ họp thứ Tư.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản