Tin mới

Đảm bảo cơ cấu, thành phần, tính liên minh và tính đại diện của Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2024-2029

(Mặt trận) - Chiều ngày 12/6, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng đã chủ trì duyệt các nội dung liên quan đến việc tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024-2029.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà cho ý kiến vào nội dung Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024-2029

Khẳng định vai trò của Mặt trận tỉnh Hà Tĩnh trong vận động các tổ chức tôn giáo tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cho ý kiến vào nội dung Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024-2029

 Quang cảnh cuộc làm việc

Đạt và vượt 6/6 mục tiêu của nhiệm kỳ 2019-2024

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ Nguyễn Hải cho biết, nhiệm kỳ 2019 - 2024, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo đạt và vượt 6/6 chỉ tiêu mà Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh đã đề ra.

Trong đó, đạt mục tiêu 95% cán bộ chuyên trách của MTTQ và đoàn viên, hội viên của các tổ chức Đoàn thể được tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024; Hằng năm có 98% trở lên số khu dân cư trong tỉnh tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. 87% trở lên số khu dân cư đạt tiêu chuẩn khu dân cư văn hoá; trên 88% số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ Nguyễn Hải báo cáo về công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2024-2029 

Cùng với đó, thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; các hoạt động vì người nghèo và các chương trình an sinh xã hội. Trên 87% Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã thành lập được các Ban tư vấn cấp xã; 85% các Ban Tư vấn cấp huyện, Ban Tư vấn cấp xã hoạt động thường xuyên; 90% các Ban TTND và Ban GSĐTCCĐ hoạt động có hiệu quả.

Tổ chức thực hiện có hiệu quả các hình thức giám sát, phản biện theo quy định. Trong đó, hằng năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tổ chức từ 1 đến 2 cuộc giám sát bằng hình thức đoàn giám sát và tổ chức 1 đến 2 nội dung phản biện bằng hình thức tổ chức hội nghị phản biện. 100% MTTQ Việt Nam các cấp ký kết và thực hiện tốt quy chế phối hợp hoạt động hằng năm giữa MTTQ với HĐND, UBND và với các tổ chức thành viên cùng cấp…

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cùng các đại biểu tại cuộc làm việc 

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ Nguyễn Hải, trong nhiệm kỳ 2024-2029, MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ xác định 3 khâu đột phá đó là: Phát huy dân chủ, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; Tăng cường huy động các nguồn lực, hỗ trợ kinh phí hoàn thành xây dựng nhà “Đại đoàn kết” cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh; Vận động Nhân dân xây dựng khu dân cư “Tự quản, đoàn kết, ấm no, hạnh phúc”.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng đề ra một số mục tiêu cụ thể trong nhiệm kỳ như: Tổ chức vận động, quyên góp nguồn lực ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và an sinh xã hội, phấn đấu đến hết nhiệm kỳ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh hỗ trợ xây dựng mới ít nhất 500 căn nhà “Đại đoàn kết”, trong đó có 200 căn nhà theo hình thức “chìa khoá trao tay”; Phấn đấu trong nhiệm kỳ, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp hướng dẫn, triển khai 100% các khu dân cư trong tỉnh đều thành lập và duy trì hiệu quả ít nhất 1 tổ, nhóm hoạt động tự quản tại cộng đồng; Phấn đấu 100% Ủy ban MTTQ các cấp tham gia thực hiện chuyển đổi số; trên 80% Ban Công tác Mặt trận ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội trong sinh hoạt và tổ chức các hoạt động…

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phú Thọ Nguyễn Thị Thanh Huyền phát biểu tại cuộc làm việc 

Đề cập đến đề án nhân sự tại Đại hội, ông Nguyễn Hải cho biết, dự kiến số lượng Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XV là 85 vị (Bằng nhiệm kỳ 2019 - 2024); Số lượng Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ cấp tỉnh gồm 9 vị, trong đó có Chủ tịch, 3 Phó Chủ tịch và 5 Uỷ viên Thường trực, là những người hoạt động chuyên trách tại cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ dự kiến tổ chức trong 2 ngày 25/6 - 26/6/2024 với số lượng đại biểu tham dự dự kiến là 315 đại biểu (235 đại biểu chính thức và 80 đại biểu khách mời).

Theo Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phú Thọ Nguyễn Thị Thanh Huyền, Thường vụ Tỉnh ủy xác định Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn tỉnh, bởi vậy, các chỉ tiêu đặt ra trong nhiệm kỳ đều được Thường vụ Tỉnh ủy thông qua để hoạt động của MTTQ các cấp trong nhiệm kỳ mới ngày càng thực chất, hiệu quả, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong nhân dân.

Làm rõ những đóng góp của Mặt trận tỉnh đối với sự phát triển của đất nước và của tỉnh trong chặng đường 40 năm qua

 Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng phát biểu kết luận cuộc làm việc

Thay mặt Đảng đoàn, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ. Theo đó, tỉnh đã bám sát tinh thần Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư và các văn bản hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhằm đảm bảo tiến độ, thời gian và chất lượng tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội MTTQ Việt Nam cấp tỉnh.

Từ ý kiến góp ý của đại biểu tham dự cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ nghiên cứu, tiếp thu ý kiến góp ý của các ban, đơn vị Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các ý kiến tại cuộc làm việc để hoàn thiện các văn bản trình Đại hội.

Đối với Chương trình điều hành tại Đại hội cần bổ sung thời gian chi tiết và sắp xếp thời gian phù hợp để Đại hội tham luận, thảo luận đối với dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X và góp ý đối với dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX; đồng thời, Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội đảm bảo đúng cơ cấu, thành phần, tiêu biểu và có tính đại diện cho toàn thể đại biểu tham dự Đại hội.

 

Đối với dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đề nghị cần phân tích cụ thể hơn về đặc điểm, vai trò, vị thế xã hội và xu hướng phát triển của các tầng lớp nhân dân; Bổ sung nội dung phản ánh tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn; phân tích rõ hơn về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh và số liệu về hoạt động giám sát, phản biện xã hội trong nhiệm kỳ qua.

“Cần bổ sung đánh giá vai trò, làm rõ những đóng góp của Mặt trận tỉnh đối với sự phát triển của đất nước và của tỉnh trong chặng đường 40 năm qua, nội dung báo cáo về lĩnh vực này cần điều chỉnh sao cho phù hợp, sát với tình hình thực tế tại địa phương”, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng gợi mở.

Đối với đề án nhân sự, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đề nghị bổ sung thêm phần Quy trình xây dựng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2024 - 2029; phải đảm bảo cơ cấu, thành phần, tính liên minh, đại diện của đại biểu tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ mới.

Cùng với đó cần đẩy mạnh việc tổ chức tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội thông qua thông qua các cơ quan thông tấn, báo chí của địa phương và Trung ương thường trú trên địa bàn; thông qua Trang thông tin điện tử của MTTQ Việt Nam, Trang fanpage của MTTQ Việt Nam,…; Xây dựng phim phóng sự, trailer, cụm pano, băng rôn tuyên truyền về Đại hội để Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ là sự kiện chính trị quan trọng đối với các tầng lớp Nhân dân trong toàn tỉnh.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản