Tin mới

Lựa chọn những cá nhân tiêu biểu đóng góp tâm huyết, trách nhiệm đối với công tác Mặt trận tỉnh Quảng Bình trong nhiệm kỳ mới

(Mặt trận) - Sáng ngày 11/7, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng đã chủ trì cuộc làm việc cho ý kiến vào nội dung Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2024-2029.

Báo cáo chính trị cần đề cập tới những vấn đề nhân dân thành phố Hà Nội quan tâm, lo lắng trong thời gian qua

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho ý kiến vào nội dung Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

UBTƯ MTTQ Việt Nam thăm hỏi, hỗ trợ nạn nhân trong vụ sạt lở đất tại Hà Giang

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại cuộc làm việc 

Theo bà Phạm Thị Hân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình, trên cơ sở Chỉ thị số 22 của Ban Bí thư và các văn bản hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cùng văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy Quảng Bình, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình đã lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống MTTQ các cấp hoàn thành công tác tổ chức Đại hội theo đúng tiến độ đề ra. Theo đó, đến ngày 26/4/2024, toàn tỉnh có 151/151 xã, phường, thị trấn tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp xã nhiệm kỳ 2024-2029; đến ngày 25/6/2024, 8/8 huyện, thị xã, thành phố hoàn thành tổ chức Đại hội cấp huyện nhiệm kỳ 2024-2029.

Với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2024-2029 dự kiến tổ chức trong 2 ngày 1/8-2/8/2024 với mục tiêu tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp; phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng Quảng Bình ngày càng phát triển.

Đối với đề án nhân sự, bà Phạm Thị Hân cho biết, dự kiến Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2024-2029 là 95 vị, bằng nhiệm kỳ trước. Trong đó, tỷ lệ tái cử chiếm 60,8%; tỷ lệ nữ chiếm 25%; tỷ lệ dân tộc thiểu số chiếm 7,5%; tỷ lệ tôn giáo chiếm 9,7%. Dự kiến Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh là 7 vị gồm Chủ tịch, 3 Phó Chủ tịch, 3 Ủy viên Ban Thường trực.

Bà Phạm Thị Hân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình trình bày báo cáo tại cuộc làm việc

Từ thực tiễn công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ 2019-2024, bà Phạm Thị Hân cho biết, có thể khẳng định những kết quả đạt được của Mặt trận trong nhiệm kỳ qua có ý nghĩa quan trọng, góp phần củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường đồng thuận xã hội, ổn định tình hình Nhân dân, khẳng định lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, chính quyền.

Trong đó, công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng rõ nét, thiết thực hơn. Đặc biệt, công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội đi vào chiều sâu, đã nhận được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, sự phối hợp tích cực của chính quyền, sự đồng tình ủng hộ của Nhân dân, mang lại hiệu quả, khẳng định vai trò tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền của Mặt trận.

Hoạt động đối ngoại Nhân dân của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp ngày càng được tăng cường và đổi mới, góp phần xây dựng và phát triển các mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển, đặc biệt giữa tỉnh Quảng Bình với tỉnh Khăm Muồn, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào…

“Đạt được kết quả trên đây là do các chủ trương, cơ chế, chính sách của Đảng và Nhà nước đã tạo được sự đồng thuận trong xã hội; cấp ủy Đảng các cấp quan tâm lãnh đạo và tạo điều kiện để Mặt trận phát huy sức mạnh; sự phối hợp của các cấp chính quyền, các ban ngành với Mặt trận ngày càng chặt chẽ, hiệu quả hơn; các tổ chức thành viên thực sự chủ động, tích cực và cộng đồng trách nhiệm; việc công khai dân chủ được mở rộng hơn, người dân có cơ hội tiếp cận thông tin, phản ánh đến Mặt trận những vấn đề nảy sinh, giúp Mặt trận nắm chắc tình hình, ứng phó với những vấn đề xảy ra ở cơ sở. Hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên tiếp tục có nhiều đổi mới, hướng mạnh về cơ sở; triển khai các phong trào, các hoạt động cụ thể, thiết thực, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của Nhân dân. Đội ngũ cán bộ Mặt trận và đoàn thể các cấp đã luôn cố gắng, tâm huyết, nỗ lực vươn lên. Đặc biệt là sự ủng hộ, hưởng ứng rộng rãi của các tầng lớp Nhân dân đối với hoạt động của Mặt trận”, bà Phạm Thị Hân nêu rõ.

Cũng theo bà Phạm Thị Hân, trong nhiệm kỳ 2024-2029, Đại hội xác định cần tập trung 3 khâu đột phá: Phát huy dân chủ, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội; Tăng cường huy động nguồn lực thực hiện hiệu quả phong trào “xóa nhà tạm, nhà dột nát” cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; Hướng về địa bàn Khu dân cư, tập trung xây dựng khu dân cư “Tự quản, đoàn kết, ấm no, hạnh phúc” gắn với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Đại hội đề ra một số chỉ tiêu cụ thể như: Hàng năm, Mặt trận 3 cấp tổ chức vận động, quyên góp nguồn lực ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” đạt trên 15 tỷ đồng; cùng với quỹ an sinh xã hội vận động được, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ hỗ trợ xây dựng mới hoặc sửa chữa ít nhất 2.500 nhà Đại đoàn kết.

Hàng năm, phấn đấu 100% KDC tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong đó, trên 95% khu dân cư tổ chức cả phần Lễ và phần Hội; mỗi khu dân cư có ít nhất 1 công trình hoặc phần việc tiêu biểu góp phần xây dựng cộng đồng sáng, xanh, sạch, đẹp, an ninh, trật tự, an toàn, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân. Trong nhiệm kỳ, mỗi xã, phường, thị trấn xây dựng được ít nhất 1 KDC tiêu biểu về “Tự quản, đoàn kết, ấm no, hạnh phúc”…

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại cuộc làm việc  

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đánh giá cao tinh thần chủ động, sát sao của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình trong công tác hướng dẫn, tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp hướng tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2024-2029; đồng thời khẳng định có được kết quả này là nhờ vào sự quan tâm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự phối hợp và vào cuộc kịp thời của các cơ quan liên quan trong toàn tỉnh.

Nhấn mạnh dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đã đưa ra những kết quả rõ nét, minh họa số liệu cụ thể theo từng chương trình hành động của nhiệm kỳ, trên cơ sở ý kiến góp ý của đại biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đề nghị báo cáo chính trị trình Đại hội cần khẳng định được vai trò của các tầng lớp nhân dân đối với kết quả hoạt động của MTTQ các cấp trong toàn tỉnh và nhấn mạnh tới những kết quả nổi bật trong cả nhiệm kỳ mà MTTQ các cấp đạt được.

 

Ghi nhận việc xây dựng chương trình điều hành tại Đại hội đã đảm bảo theo đúng hướng dẫn của Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đề nghị việc bố trí chương trình cần đảm bảo thời gian và thể hiện được tinh thần dân chủ, không khí nghiêm túc và tạo sức lan tỏa mạnh mẽ đối với các tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh. Cùng với đó, đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội cần đảm bảo cơ cấu, thành phần dân tộc, tôn giáo mang bản sắc riêng của tỉnh Quảng Bình.

“MTTQ tỉnh cần chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí trong toàn tỉnh để đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội để Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong nhân dân”, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng gợi mở.

Đối với công tác nhân sự, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đề nghị, trên tinh thần khách quan, thẳng thắn, việc bố trí nhân sự tham gia Ủy viên Ủy ban nhiệm kỳ mới cần lựa chọn những cá nhân tiêu biểu trong từng lĩnh vực theo đúng Điều lệ của MTTQ Việt Nam, để mỗi người thực sự có những đóng góp tâm huyết, trách nhiệm với công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ 2024-2029.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản