Tin mới

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cho ý kiến vào nội dung Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024- 2029

(Mặt trận) - Sáng ngày 25/6, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng đã chủ trì cuộc làm việc cho ý kiến vào nội dung Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024- 2029.

Hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tham dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân trên khắp mọi miền Tổ quốc

Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị lần thứ ba Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2009-2014

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cho ý kiến vào nội dung Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Hòa Bình lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024-2029

 Quang cảnh cuộc làm việc

Tham dự cuộc làm việc có ông Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa; bà Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa; lãnh đạo các Ban trong Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa.

Hoàn thành 12/12 chỉ tiêu đề ra, có 2 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức Nghị quyết

Trình bày báo cáo về các nội dung liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa Phạm Thị Thanh Thủy cho biết, căn cứ Chỉ thị số 22-CT/TW của Ban Bí thư và Chỉ thị số 17-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã đã hoàn thành trước ngày 9/4/2024; đến ngày 31/5/2024, 100% cấp huyện đã tổ chức xong Đại hội.

Theo bà Phạm Thị Thanh Thủy, nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, song MTTQ các cấp trong tỉnh đã bám sát cơ sở, chủ động triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIV, đã hoàn thành 12/12 chỉ tiêu đề ra, có 2 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức Nghị quyết với một số kết quả nổi bật như: Việc biểu dương, tôn vinh, nhân rộng các điển hình tiên tiến trên các lĩnh người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo được quan tâm tổ chức thực hiện tạo sự lan tỏa trong cộng đồng; Huy động được nguồn lực to lớn trong Nhân dân trị giá trên 2.905 tỷ đồng tham gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, phát triển kinh tế xã hội; Các hoạt động vì người nghèo, cứu trợ, an sinh xã hội được triển khai có hiệu quả với nhiều cách làm sáng tạo, huy động cao nhất nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp, những tấm lòng hảo tâm, nhân văn, nhân ái của cộng đồng tham gia ủng hộ, xây dựng Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Cứu trợ, tặng quà cho các đối tượng hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và các chương trình an sinh xã hội trị giá 1.935 tỷ đồng, xây dựng và sửa chữa 4.987 căn nhà Đại đoàn kết; …

Bà Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa trình bày các nội dung liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa khóa XV, nhiệm kỳ 2024-2029

Với những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Nhì cho 1 cá nhân, Huân chương Lao động hạng Ba cho 3 cá nhân; Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen 1 tập thể và 3 cá nhân; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Cờ đơn vị xuất sắc và xuất sắc toàn diện. Nhiều tập thể, cá nhân được tặng bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các bộ, ban, ngành Trung ương.

“Những thành tích, kết quả đạt được trong nhiệm kỳ có ý nghĩa quan trọng, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền, các tầng lớp Nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra, tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của MTTQ Việt Nam trong hệ thống chính trị.”, bà Phạm Thị Thanh Thủy nhấn mạnh.

Với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024-2029 đề ra Chương trình hành động với mục tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, khả thi, bám sát tiêu đề báo cáo chính trị: “Phát huy vai trò nòng cốt chính trị, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, vì mục tiêu xây dựng tỉnh Thanh Hóa giàu đẹp, văn minh”.

 

Đại hội đề ra một số chỉ tiêu cụ thể như: Trong 5 năm phấn đấu Qũy “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh đạt trên 500 tỷ đồng; làm mới, sửa chữa 7.000 Nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, trong đó, hai năm 2024-2025, phấn đấu toàn tỉnh có ít nhất 5.000 hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở theo tinh thần Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 100% cán bộ Mặt trận chuyên trách, 100% MTTQ cấp huyện, 90% MTTQ cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động…

Về nhân sự tại Đại hội, bà Phạm Thị Thanh Thủy cho biết, dự kiến Đại hội sẽ hiệp thương cử ra 125 vị (tăng 5 vị so với nhiệm kỳ trước, tăng cơ cấu cán bộ chuyên trách cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đảm bảo theo hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam). Tỷ lệ tái cử so với đầu nhiệm kỳ chiếm 38,4%; cơ cấu kết hợp người chưa phải đảng viên chiếm 23,2%; tỷ lệ nữ chiếm 32%; người dân tộc thiểu số tối thiểu chiếm 16,8%; người Tôn giáo tối thiểu chiếm 12,8%.

Dự kiến Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa khóa XV, nhiệm kỳ 2024-2029 sẽ diễn ra trong 2 ngày 13-14/7/2024 với 330 đại biểu chính thức và 270 đại biểu khách mời.

Tại cuộc làm việc, đại biểu tham dự đã cùng góp ý vào dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, trong đó tập trung vào việc làm nổi bật những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2019-2024; cơ cấu kết hợp nhân sự tham gia Ủy viên Ủy ban; chương trình Đại hội;...

Làm nổi bật những kết quả của MTTQ tỉnh Thanh Hóa trong nhiệm kỳ 2019-2024

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại cuộc làm việc 

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng ghi nhận, đánh giá cao sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh, từ đó tạo điều kiện để Đảng đoàn, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh kịp thời vào cuộc tổ chức thành công Đại hội MTTQ các cấp trong tỉnh theo đúng tiến độ đề ra.

Nhấn mạnh nhiệm kỳ 2019-2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã triển khai được nhiều kết quả tích cực, hiệu quả, đạt được nhiều thành tích cao trong tỉnh, tuy nhiên có những việc vẫn chưa được thể hiện đầy đủ trong Báo cáo chính trị, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa cần nghiên cứu, chọn lọc, tiếp thu ý kiến góp ý của các ban, đơn vị Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các ý kiến tại cuộc làm việc để bổ sung thêm hệ thống phụ lục, bảng biểu minh họa rõ nét hơn cho 5 chương trình hành động trong nhiệm kỳ, từ đó hoàn thiện văn bản trình Đại hội theo quy định và phù hợp với thực tiễn của địa phương.

Cùng với đó, cần bổ sung nội dung tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chương trình hành động của MTTQ Việt Nam, các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, trong đó có việc triển khai Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị về đại đoàn kết toàn dân tộc. Rà soát, bổ sung, làm sâu sắc thêm những nội dung lớn Mặt trận đã thực hiện như: tổng kết 20 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 218 của Bộ Chính trị; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực;...

 

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cũng gợi mở đối với nội dung kết quả đạt được sau 40 năm đổi mới cần đánh giá sát hơn, khái quát vai trò, những đóng góp của Mặt trận tỉnh qua các giai đoạn phát triển của đất nước và và gắn liền với quá trình phát triển của địa phương qua 40 năm đổi mới.

“Nội dung chương trình hành động trong nhiệm kỳ 2024-2029 cần rà soát, bổ sung những nội dung lớn như: Tổng kết 10 thực hiện Luật MTTQ Việt Nam năm 2015; triển khai phong trào thi đua Cả nước chung tay “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong năm 2025; Thực hiện Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội giai đoạn 2024 - 2029”...”, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng gợi mở.

Hoan nghênh tỉnh Thanh Hóa đưa ra phương án tổ chức cuộc “Gặp mặt, giao lưu, biểu dương các điển hình cán bộ Mặt trận cơ sở tiêu biểu của tỉnh giai đoạn 2019-2024”, điều này tạo khí thế và động viên tích cực cho đại biểu tham dự Đại Hội, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đề nghị trong quá trình diễn ra Đại hội, tỉnh cần bổ sung khung giờ của từng mục để thuận lợi trong điều hành Đại hội; bố trí chuẩn bị tham luận của các thành phần, giai tầng trong xã hội, trong đó có tham luận về Chương trình hành động thứ 6 “Xây dựng khu dân cư tự quản, đoàn kết, ấm no, hạnh phúc”.

Đối với Đề án nhân sự, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đề nghị, trong phần thực trạng tình hình Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024, cần có đánh giá về thuận lợi cũng như khó khăn của Ủy ban đối với số lượng, cơ cấu, thành phần cũng như việc phát huy vai trò của Ủy viên Ủy ban trong nhiệm kỳ qua để làm cơ sở cho việc xây dựng Ủy ban MTTQ trong nhiệm kỳ mới.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng mong muốn, thời gian tới Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện, nhất là tạo nguồn cán bộ, luân chuyển cán bộ Mặt trận từ cấp tỉnh đến cơ sở để động viên và khẳng định được những đóng góp của hệ thống MTTQ các cấp vào sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa Lại Thế Nguyên phát biểu tại cuộc làm việc 

Tiếp thu ý kiến góp ý của Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cũng như các đại biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa Lại Thế Nguyên đề nghị Đảng đoàn, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa nghiêm túc tiếp thu ý kiến và kịp thời chỉnh sửa nội dung văn kiện trình Đại hội.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa Lại Thế Nguyên cho biết, trong quá trình tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp trong toàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn quan tâm, tạo điều kiện để công tác tổ chức Đại hội MTTQ các cấp đảm bảo theo đúng kế hoạch, tiến độ đề ra.

“Đại hội không chỉ kiện toàn được bộ máy mà đã đề ra được phương hướng, nhiệm vụ theo đúng yêu cầu thực tế của địa phương và trả lời được câu hỏi sau Đại hội thì MTTQ các cấp sẽ làm gì để xứng đáng với niềm tin của nhân dân trong toàn tỉnh”, ông Lại Thế Nguyên nêu rõ.

Nhắc tới mục tiêu hoàn thành 5.000 căn nhà đại đoàn kết trên địa bàn tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa Lại Thế Nguyên thông tin thêm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng một đề án riêng để huy động nguồn lực trong toàn tỉnh hoàn thành mục tiêu “xóa nhà tạm, nhà đại đoàn kết” trong năm 2025 theo đúng tinh thần mà Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã phát động. Bởi vậy, từ nguồn lực của địa phương kết hợp với nguồn lực xã hội hóa, tỉnh sẽ quyết tâm hoàn thành mục tiêu này theo đúng tiến độ đã đề ra.

Đối với công tác nhân sự trình tại Đại hội, ông Lại Thế Nguyên chia sẻ, được sự quan tâm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã xin ý kiến và lựa chọn những đại biểu thực sự tiêu biểu, đảm bảo cơ cấu, thành phần để xây dựng bộ máy nhiệm kỳ mới đáp ứng điều kiện phát triển của tỉnh Thanh Hóa trong thời gian tới.

 
Lãnh đạo các Ban, đơn vị cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại cuộc làm việc 
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản