Tin mới
Lấy sức dân lo cho dân
Lấy sức dân lo cho dân
(Mặt trận) -Vận dụng quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh “đem tài dân, sức dân làm lợi cho dân”, những năm qua, Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tỉnh Thái Nguyên đã đẩy mạnh phong trào thi đua...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản