Ðắk Nia xây dựng mô hình điểm bảo vệ môi trường
Ðắk Nia xây dựng mô hình điểm bảo vệ môi trường
(Mặt trận) -Để chung tay bảo vệ môi trường, xã Đắk Nia, huyện Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông đã xây dựng mô hình điểm cộng đồng chung tay bảo vệ môi trường. Mô hình đã tạo sự chuyển biến trong việc giữ gìn vệ sinh...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản