Tin mới

20 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Quảng Nam: Nhiều phong trào đạt hiệu quả thiết thực

(Mặt trận) -Qua 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, giai đoạn 2003 - 2023, Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Nam đã quan tâm triển khai các hoạt động, phong trào đến từng khu dân cư (KDC), hộ gia đình, được đông đảo nhân dân đồng tình hưởng ứng và thu được nhiều kết quả thiết thực.

Lai Châu: Ấm áp những ngôi nhà đại đoàn kết

Đạ Huoai (Lâm Đồng): Phát huy vai trò của MTTQ các cấp trong thực hiện phong trào thi đua, các cuộc vận động

MTTQ các cấp huyện Yên Châu nhân rộng các mô hình tự quản tại khu dân cư

 Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Nam Võ Xuân Ca trò chuyện với người dân khu dân cư An Lâu tại Ngày hội.

Thực hiện hướng dẫn của UBTƯ MTTQ Việt Nam về việc tổ chức Ngày hội, hàng năm, Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Nam đã xây dựng kế hoạch và các văn bản liên quan, chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam cho ý kiến và phân công các vị Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các lãnh đạo tỉnh về tham dự Ngày hội tại các địa phương.

Ông Võ Xuân Ca - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Nam cho biết: Công tác tuyên truyền trước, trong và sau Ngày hội được quan tâm, MTTQ các cấp chủ trì phối hợp với các cơ quan truyền thông chú trọng tăng thời lượng, mở chuyên mục, chuyên trang “Hướng đến Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân”, phát sóng nhiều tin, bài viết về Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, các hoạt động Ngày hội tại các KDC trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” cấp huyện đến cơ sở xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện phong trào; qua đó phân loại các danh hiệu của phong trào gắn với việc đánh giá, phân loại KDC, hộ gia đình thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” để làm cơ sở biểu dương, khen thưởng tại Ngày hội.

Ông Võ Xuân Ca thông tin thêm, chương trình tổ chức Ngày hội tại các KDC được Ban Công tác Mặt trận xây dựng phù hợp với từng địa phương, đảm bảo cả phần lễ và phần hội. Hàng năm có hơn 1.180 KDC trên địa bàn tỉnh tổ chức phần lễ và phần hội, đạt tỷ lệ trên 95% KDC. Riêng năm 2022, có 1.212 KDC tổ chức cả phần lễ và phần hội, chiếm tỷ lệ 97,74%; có 1.204 KDC tổ chức bữa cơm Đại đoàn kết.

Nhân dịp Ngày hội, lãnh đạo các cấp từ tỉnh đến cơ sở luôn quan tâm về tham dự, chung vui và tổ chức trao tặng nhà Đại đoàn kết và tặng quà cho người dân là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh.

Theo thống kê trong 20 năm qua, từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” và các nguồn huy động khác, MTTQ các cấp đã hỗ trợ xây dựng mới 2.561 nhà Đại đoàn kết với số tiền hơn 115,5 tỷ đồng, sửa chữa 1.320 nhà với số tiền 19,2 tỷ đồng. Trong đó, số nhà Đại đoàn kết được trao tặng tại Ngày hội là 922 nhà với tổng số tiền 30,7 tỷ đồng và 164.737 suất quà số tiền 67,4 tỷ đồng. Tổng số các công trình dân sinh được xây dựng trong dịp tổ chức Ngày hội 1.373 công trình với số tiền hơn 248,9 tỷ đồng.

“Có những Ngày hội được tổ chức ở những nơi rốn lũ, nhưng luôn sôi động và vui vẻ. Đây cũng là dịp để các vị lãnh đạo các cấp trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, qua đó thắt chặt mối quan hệ gắn bó mật thiết với người dân; tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng, bồi đắp và phát huy truyền thống yêu nước trong nhân dân” - ông Võ Xuân Ca chia sẻ và cho biết, nhờ có sự đồng thuận của người dân, nền kinh tế tỉnh Quảng Nam không ngừng phát triển, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh đến cuối năm 2022 giảm còn 29.146 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 6,63. Văn hóa - xã hội khởi sắc, quốc phòng - an ninh được giữ vững, đời sống người dân từng bước nâng lên, an sinh xã hội được đảm bảo.

TẤN THÀNH - CHÍ ĐẠI

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản