“3 tại chỗ” xây nhà đại đoàn kết
“3 tại chỗ” xây nhà đại đoàn kết
(Mặt trận) -Năm 2020, MTTQ các cấp trong tỉnh Bắc Giang đặt ra mục tiêu hỗ trợ xây mới 200 nhà đại đoàn kết. Đến thời điểm này, có khoảng 350 nhà đã và đang được xây dựng, vượt kế hoạch đề ra.
An cư từ những căn nhà đại đoàn kết
An cư từ những căn nhà đại đoàn kết
(Mặt trận) -Huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước là một trong những huyện có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Tính đến cuối năm 2019, toàn huyện còn 414 hộ nghèo khó khăn về...
Đoàn kết, xây dựng quê hương giàu đẹp
Đoàn kết, xây dựng quê hương giàu đẹp
(Mặt trận) -"Ban Công tác Mặt trận (CTMT) ấp Nhơn Thọ 1 đã đoàn kết vượt khó, nỗ lực chăm lo, hỗ trợ để các hộ vươn lên thoát nghèo bằng nhiều việc làm thiết thực. Đồng thời, vận động nhân dân hiến đất, hoa...
Đồng chí Trần Thanh Mẫn Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản