Tin mới

An Giang: Dân vận trong tình hình mới

(Mặt trận) -Công tác dân vận trên địa bàn tỉnh An Giang thường xuyên được đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, sát với thực tiễn. Qua đó, không ngừng phát huy quyền làm chủ, xây dựng khối đại đoàn kết, củng cố lòng tin của Nhân dân với Đảng, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Hưng chăm lo cho người nghèo

Mặt trận Tổ quốc huyện Cam Lộ quan tâm hỗ trợ người nghèo vươn lên

MTTQ TP. Châu Đốc phát huy vai trò “cầu nối” giữa Đảng với dân

 

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Võ Nguyên Nam cho biết: “Những tháng đầu năm 2023, hệ thống dân vận các cấp phát huy tốt vai trò tham mưu cấp ủy Đảng trong lãnh, chỉ đạo sơ, tổng kết; triển khai chủ trương, chính sách của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân tộc, tôn giáo. Hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh và nhu cầu, lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên”.

Các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động lớn được phát động, thực hiện theo hướng tập trung về cơ sở, hình thức phong phú, phù hợp đặc thù của từng địa phương, cơ sở, thu hút cán bộ, đảng viên và Nhân dân tích cực tham gia. Tiêu biểu như: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của UBMTTQVN tỉnh; “Nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” của Hội Nông dân tỉnh; “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Mẹ đỡ đầu”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; “Nghĩa tình Dân vận”, “Nghĩa tình Dân vận với đồng bào dân tộc” của Ban Dân vận Tỉnh ủy; “Cựu chiến binh gương mẫu” của Hội Cựu chiến binh tỉnh; “1 triệu sáng kiến” của Liên đoàn Lao động tỉnh; “Tuổi trẻ An Giang xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Chuyển đổi số trong thanh niên” của Tỉnh đoàn…

Công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng hiệu quả, góp phần phát huy dân chủ, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tham gia ý kiến; phát huy vai trò cầu nối giữa cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, đoàn viên, hội viên, tạo đồng thuận, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, chính quyền.

Cùng với việc củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, các đơn vị phát huy vai trò nòng cốt trong chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, đoàn viên, hội viên, người lao động nghèo. Thông qua phối hợp các cơ quan truyền thông, đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu, nhận thức rõ ý nghĩa, mục đích của việc huy động nguồn lực thực hiện chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách nhân dịp lễ, Tết. Làm tốt công tác tuyên truyền góp phần khơi dậy tinh thần đoàn kết, chia sẻ, sẵn sàng hiến đất, đóng góp tiền của, công sức xây dựng cầu đường nông thôn, cất nhà cho người nghèo, hoạt động xã hội - từ thiện… xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Võ Nguyên Nam nhấn mạnh: “Thời gian tới, Ban Dân vận Tỉnh ủy, UBMTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tiếp tục phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đoàn viên, hội viên, thanh niên, cán bộ, công chức, Nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Phát huy tốt dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức đoàn giám sát và phản biện xã hội; thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, đa dạng hình thức tập hợp quần chúng, nâng tỷ lệ thu hút đoàn viên, hội viên trên cơ sở tăng về số lượng, coi trọng chất lượng”.

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ  Chí Minh”… Đặc biệt, tập trung thực hiện kế hoạch phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và UBMTTQVN tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh về việc hỗ trợ 3 xã nông thôn mới năm 2023, gồm: Tân Trung (huyện Phú Tân), Lạc Quới (huyện Tri Tôn), Phú Lộc (TX. Tân Châu). Tổng kết, rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào để nhân rộng toàn tỉnh. Ngoài ra, tập trung vận động nguồn lực, tổ chức chăm lo cho đoàn viên, hội viên, thanh niên, người lao động, người nghèo, đối tượng chính sách, gia đình người có công, người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trong xã hội; đẩy mạnh triển khai chương trình phối hợp về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới…

TRUNG HIẾU

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản