Tin mới

An Giang: Huy động nguồn lực chăm lo an sinh xã hội cho người dân

(Mặt trận) - Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh”, MTTQ và các tổ chức đoàn thể trong tỉnh An Giang tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia, với nhiều cách làm hay, sáng tạo, thiết thực. Qua đó, góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động nguồn lực chăm lo an sinh xã hội, nâng cao đời sống người dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

MTTQ các cấp huyện Bến Lức đẩy mạnh các cuộc vận đông, các phong trào thi đua yêu nước

Châu Thành: Đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Hướng tới xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu

 

Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng cho biết, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, những năm qua, MTTQ và các tổ chức đoàn thể trong tỉnh tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền; huy động nhân dân chung sức xây dựng NTM, đô thị văn minh gắn kết chặt chẽ với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị.

Đồng thời, vận động đoàn viên, hội viên tham gia các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động, như: “Cả nước chung sức xây dựng NTM”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”…

MTTQ phối hợp với các tổ chức thành viên xây dựng và phát triển mô hình kinh tế hiệu quả, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động. Tiêu biểu, như: Mượn vốn nuôi bò, nuôi dê, mua bán nhỏ, bảo lãnh tín chấp cho nông dân vay vốn, tổ tín dụng; hỗ trợ nông dân ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi… góp phần nâng cao thu nhập, giảm nghèo nhanh và bền vững. MTTQ các cấp duy trì mô hình đã xây dựng, từng bước nâng cao chất lượng, nhất là trên lĩnh vực phòng, chống tội phạm, trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; xây dựng tuyến phố văn minh, vệ sinh môi trường. Ngoài ra, hoạt động chăm lo người nghèo và thực hiện chính sách an sinh xã hội được MTTQ các cấp thực hiện tốt.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” đã khơi dậy sức dân, làm cho bộ mặt nông thôn nhiều khởi sắc. Các chuẩn mực văn hóa dần dần đi vào đời sống người dân, từng gia đình và cộng đồng nông thôn. Phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao được duy trì và không ngừng phát triển, thu hút đông đảo người dân tham gia. Công tác đền ơn đáp nghĩa nhận được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền và sự đồng tình ủng hộ của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm. Họ thường xuyên tham gia đóng góp công sức, tiền của, cùng với địa phương chăm lo cho gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng.

Cùng với đó, MTTQ các cấp phát huy vai trò giám sát trên địa bàn, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Hàng năm, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh đều có kế hoạch phối hợp với các ngành liên quan để tổ chức giám sát kết quả tuyên truyền chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế; bảo vệ môi trường; giảm nghèo bền vững; xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo; việc xây dựng NTM, đô thị văn minh…

Ông Nguyễn Tiếc Hùng nhấn mạnh: “Thời gian tới, MTTQ và các tổ chức thành viên nâng cao chất lượng, hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” trong giai đoạn mới. Đồng thời, đổi mới tuyên truyền, vận động nhân dân, phát huy vai trò chủ thể của người dân tham gia xây dựng NTM, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững.

Cùng với đó là nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xây dựng NTM, đô thị văn minh trong hệ thống MTTQ; tiếp tục phổ biến, nhân rộng mô hình, điển hình tiêu biểu thực hiện cuộc vận động. Phát huy tinh thần “Tương thân tương ái” trong cộng đồng, huy động mọi nguồn lực cho công tác an sinh xã hội, từng bước nâng cao đời sống người dân, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn và đô thị của các địa phương…”.

“Để thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, MTTQ các cấp lựa chọn mô hình, nội dung cụ thể để vận động; tranh thủ sự phối hợp của tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, các tổ chức thành viên của MTTQ hưởng ứng bằng phong trào thi đua cụ thể, thiết thực, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân”- Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng chia sẻ.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản