Tin mới

An Giang khơi dậy sức dân chăm lo an sinh xã hội

(Mặt trận) -Xác định công tác an sinh xã hội là nhiệm vụ quan trọng, việc làm thường xuyên, UBMTTQVN tỉnh An Giang đã thực hiện tốt công tác chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Qua đó, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, khơi dậy các nguồn lực đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Sáng tạo thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao

Chư Pưh (Gia Lai): Nhiều sáng tạo trong phát huy khối đại đoàn kết ở cơ sở

Chiềng Vàng sáng, xanh, sạch đẹp

Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng cho biết, những năm qua, MTTQ các cấp trong tỉnh đã chủ động tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền xây dựng và triển khai nhiều chương trình, kế hoạch, hoạt động an sinh xã hội, chung tay vì người nghèo.

Đặc biệt, chú trọng đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng công tác giảm nghèo bền vững, góp phần nâng cao đời sống của người dân. MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tích cực vận động đoàn viên, hội viên tham gia các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động, như: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”…

 Trao bảng tượng trưng nhà Đại đoàn kết cho người dân huyện Phú Tân

Song song đó, thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với các tiêu chí văn hóa, xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, UBMTTQVN các cấp đã động viên nhân dân đóng góp tiền, ngày công để sửa chữa, nâng cấp, làm mới nhiều tuyến đường bê-tông nông thôn, tham gia làm đường liên ấp, liên xã, tạo cảnh quan sạch - đẹp. Qua đó, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, đô thị trên địa bàn tỉnh và nâng cao đời sống nhân dân.

Thực hiện cuộc vận động “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, UBMTTQVN các cấp trong tỉnh hiệp thương, phối hợp với các đoàn thể đăng ký hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo có địa chỉ. Đồng thời, tích cực vận động xây dựng Quỹ Vì người nghèo, quỹ cứu trợ và thực hiện tốt các hoạt động nhân đạo, từ thiện khác nhằm hỗ trợ, giúp đỡ, chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách, các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Từ đầu năm đến nay, Ban Vận động Quỹ Vì người nghèo các cấp trong tỉnh đã tiếp nhận tiền và hiện vật quy tiền gần 142,5 tỷ đồng (tiền mặt trên 50,5 tỷ đồng; hiện vật quy tiền gần 92 tỷ đồng). Qua đó, đã cất mới 673 căn nhà Đại đoàn kết, với số tiền trên 33,45 tỷ đồng; sửa chữa 63 căn, trị giá 682 triệu đồng; thăm hỏi, tặng quà cho trên 245.000 lượt hộ nghèo, với số tiền 81,9 tỷ đồng; trợ giúp khó khăn đột xuất cho trên 60.000 trường hợp, với số tiền trên 14 tỷ đồng; trợ giúp học tập hơn 11.700 học sinh, với số tiền 929 triệu đồng; hỗ trợ khám bệnh gần 2.300 trường hợp, với số tiền trên 714 triệu đồng; thực hiện chương trình an sinh xã hội trên 11,8 tỷ đồng. Trong đó, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã vận động trên 176.760 phần quà, với tổng giá trị gần 67,4 tỷ đồng để tặng các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán năm 2022.

Ông Nguyễn Tiếc Hùng cho biết, thời gian tới, MTTQ các cấp phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên và chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, huy động sự tham gia của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn nhằm đảm bảo an sinh xã hội. Đồng thời, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phát triển kinh tế, đoàn kết giúp nhau thoát nghèo bền vững… gắn với triển khai thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Những hoạt động thiết thực chăm lo đời sống cho người nghèo của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh đã tạo sự lan tỏa sâu rộng và phát huy tinh thần “Tương thân tương ái” trong cộng đồng. Qua đó, góp phần cùng các cấp, ngành thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; quan tâm, kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

TRUNG HIẾU

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản