Tin mới

An Giang: Khơi dậy sức dân xây dựng quê hương

(Mặt trận) -Với tinh thần “Tương thân tương ái”, UBMTTQVN các cấp tỉnh An Giang phối hợp chính quyền địa phương tích cực vận động nguồn lực chăm lo người nghèo; vận động Nhân dân chung tay thực hiện hoạt động an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới (NTM), với nhiều cách làm hay, thiết thực, hiệu quả. Qua đó, góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao đời sống người dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Khánh Hòa: Không để ai bị bỏ lại phía sau

Phú Yên: Quyết tâm xóa nhà ở tạm cho hộ nghèo

MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Bến Tre thi đua chào mừng Đại hội X MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2024 - 2029

Khơi dậy sức dân

Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng cho biết, thời gian qua, MTTQ các cấp trong tỉnh đã tích cực phối hợp với các ngành, địa phương tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của đoàn viên, hội viên, cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” được MTTQ các cấp trong tỉnh tích cực triển khai với những nhiệm vụ cụ thể, bám sát nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị.

Ban Thường trực UBMTTQVN các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền trong Nhân dân ra sức thực hiện các tiêu chí về xây dựng NTM, đô thị văn minh trên địa bàn. Đồng thời, duy trì, nâng chất các mô hình “Hành lang giao thông thông thoáng, mỗi nhà làm hàng rào cây xanh, cột cờ thẳng tắp”; mô hình “Ấp tự quản bảo vệ môi trường” tại các xã, phường, thị trấn.

 Đồng thời, tích cực vận động đoàn viên, hội viên tham gia các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động, như: “Cả nước chung sức xây dựng NTM”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”…

 Tiếp nhận kinh phí xây dựng nhà Đại đoàn kết cho người nghèo

MTTQ các cấp tham gia thực hiện các tiêu chí về nhà ở dân cư, giúp nhau phát triển kinh tế, đóng góp xây dựng các công trình hạ tầng cơ sở, giao thông, bảo vệ môi trường, xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa và thị trấn, phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Đến nay, toàn tỉnh có 3 đơn vị cấp huyện có 100% số xã được công nhận đạt chuẩn NTM; có 71/110 xã được công nhận đạt chuẩn xã NTM, trong đó có 29 xã được công nhận đạt chuẩn xã NTM nâng cao.

Chăm lo người nghèo

Xác định công tác an sinh xã hội, chăm lo người nghèo là nhiệm vụ quan trọng, việc làm thường xuyên, UBMTTQVN các cấp trong tỉnh đã chủ động tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền xây dựng nhiều chương trình, kế hoạch thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo người nghèo, đối tượng yếu thế trong xã hội. Đồng thời, tích cực tham gia ủng hộ Quỹ Vì người nghèo, Quỹ An sinh xã hội, hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết; hỗ trợ phương tiện sản xuất, tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo, cận nghèo.

 “MTTQ các cấp đã có nhiều đổi mới, linh hoạt trong công tác vận động, kết nối để các doanh nghiệp, tổ chức, các nhà hảo tâm giúp đỡ người nghèo. Qua đó, xuất hiện nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả giúp người nghèo phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững” - ông Nguyễn Tiếc Hùng chia sẻ.

Từ đầu năm đến ngày 15/9/2023, Quỹ Vì người nghèo các cấp trong tỉnh đã tiếp nhận từ nguồn đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, với tổng giá trị hơn 230 tỷ đồng và số tiền đầu kỳ chuyển sang trên 32,76 tỷ đồng, nâng tổng giá trị trên 262,86 tỷ đồng.

Từ số tiền vận động được, Ban Thường trực UBMTTQVN và Ban Vận động Quỹ Vì người nghèo các cấp trong tỉnh đã xây mới 1.466 căn nhà Đại đoàn kết; sửa chữa 133 căn; thăm hỏi, tặng quà 332.925 lượt hộ nghèo; trợ giúp khó khăn đột xuất cho trên 46.860 trường hợp; trợ giúp học tập cho 13.566 lượt học sinh; hỗ trợ khám bệnh 8.238 trường hợp; thực hiện chương trình an sinh xã hội trên 26,7 tỷ đồng…

Thời gian tới, Ban Thường trực UBMTTQVN các cấp tỉnh An Giang tập trung thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên theo chương trình công tác năm 2023 đã đề ra. Đồng thời, chuẩn bị tốt công tác tổ chức đại hội MTTQVN các cấp trong tỉnh, tiến tới Đại hội Đại biểu MTTQVN tỉnh An Giang lần thứ XI (nhiệm kỳ 2024 - 2029). UBMTTQVN các cấp trong tỉnh tiếp tục phối hợp các ngành chức năng, chính quyền các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia và các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Trong đó, tiếp tục đổi mới tuyên truyền, vận động Nhân dân, phát huy vai trò chủ thể của người dân tham gia xây dựng NTM, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững.

Bên cạnh đó, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực vận động các nguồn lực cho Quỹ Vì người nghèo, thực hiện tốt Tháng cao điểm vì người nghèo. Ngoài ra, triển khai có hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội; quan tâm nắm tình hình dư luận trong Nhân dân về những vấn đề xã hội quan tâm; phối hợp các ngành tổ chức tốt các điểm tiếp xúc cử tri của đại biểu dân cử, kịp thời tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân, để phản ánh tới ngành chức năng giải quyết.

TRUNG HIẾU

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản