Tin mới

An Giang: Nghĩa tình “Tương thân tương ái”

(Mặt trận) -Từ đầu năm đến nay, UBMTTQVN các cấp tỉnh An Giang tập trung nâng cao công tác tuyên truyền, vận động; đổi mới chất lượng phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động trên tất cả lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh tại địa phương.

Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

Mặt trận Tổ quốc huyện Phú Riềng: Dấu ấn một nhiệm kỳ

Hà Nam: Tập trung chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2024 – 2029

 Trao bảng tượng trưng nhà Đại đoàn kết cho người dân

UBMTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể trong tỉnh An Giang tăng cường vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực tham gia phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Trong đó, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” đã được triển khai sâu rộng đến các khu dân cư, với những tiêu chuẩn, tiêu chí cụ thể. Ban Thường trực UBMTTQVN huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền tiêu chí về xây dựng NTM, đô thị văn minh trên địa bàn, nhất là ở các xã đang xây dựng NTM, NTM nâng cao.

MTTQ các cấp và tổ chức thành viên tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết phát triển kinh tế, giúp đỡ nhau giảm nghèo, như: Hỗ trợ vốn vay ưu đãi, vật tư, cây, con giống, kinh nghiệm sản xuất; ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật để chuyển đổi cơ cấu sản xuất, cây trồng, vật nuôi; huy động nguồn lực xã hội để hỗ trợ người nghèo xóa nhà tạm, nhà dột nát… 

Thực hiện cuộc vận động “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, UBMTTQVN toàn tỉnh tổ chức hiệp thương, phối hợp đoàn thể đăng ký hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo có địa chỉ. Đồng thời, phối hợp các tổ chức thành viên, vận động doanh nghiệp thiết thực chăm lo, đảm bảo đời sống cho đối tượng chính sách, người có công, hưởng trợ cấp xã hội, người nghèo, đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đến ngày 10/8/2022, Ban Vận động Quỹ Vì người nghèo toàn tỉnh An Giang vận động nguồn lực cất mới 1.484 căn nhà, tổng số tiền 75,3 tỷ đồng. Trong đó, cấp tỉnh vận động cất mới 583 căn, trị giá 28,1 tỷ đồng; cấp huyện phối hợp cất mới 901 căn nhà, trị giá gần 47,2 tỷ đồng. Mỗi căn nhà được cất mới đảm bảo tiêu chí “3 cứng”, giá trị tối thiểu 50 triệu đồng. Các đơn vị tài trợ từ 40-50 triệu đồng/căn, phần còn lại do địa phương vận động và gia đình đối ứng.

Ngoài ra, nhiều địa phương phát huy tinh thần “Tương thân tương ái” của cộng đồng, xây dựng nhiều tổ chức cất nhà từ thiện, như: “Đội cất nhà từ thiện” ở TX. Tân Châu; “Hội mái ấm tình thương” ở huyện Thoại Sơn và Châu Thành; “Tổ cất nhà từ thiện” ở huyện Châu Phú, Chợ Mới... Qua đó, đóng góp hàng ngàn ngày công lao động, giảm chi phí nhân công; vận động tiền và hiện vật hỗ trợ thêm cho gia đình khó khăn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Thị Tuyết Minh cho biết: “Nhờ sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của cấp ủy Đảng, sự phối hợp nhịp nhàng với chính quyền và các ngành ở địa phương, công tác xây dựng nhà Đại đoàn kết mang lại kết quả thiết thực, góp phần quan trọng trong thực hiện an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Nhà ở cho hộ nghèo được xây cất khang trang, đảm bảo tiêu chí “3 cứng”; công trình phụ theo quy cách, chất lượng cao nhất.

Thời gian tới, UBMTTQVN các cấp phối hợp với tổ chức chính trị, đoàn thể tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức phong trào thi đua, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của MTTQ và hoạt động kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832-2022). Bên cạnh đó, kịp thời phát hiện, biểu dương gương điển hình, nhân rộng mô hình, cách làm hay, hiệu quả; phát huy tinh thần đoàn kết, “Tương thân tương ái” của cộng đồng, góp phần nâng cao đời sống người dân, phát triển kinh tế - xã hội địa phương…”.

Khi đăng ký công trình chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832-2022), Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh chọn nội dung: “UBMTTQVN các cấp trong tỉnh An Giang cất mới 1.000 căn nhà Đại đoàn kết với tổng trị giá 50 tỷ đồng, từ nguồn vận động xã hội hóa của công ty, doanh nghiệp… thông qua hoạt động của Quỹ Vì người nghèo các cấp. Trong đó, cấp tỉnh thực hiện 400 căn; cấp huyện, thị xã, thành phố thực hiện 600 căn”.

TRUNG HIẾU

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản