Tin mới

An Giang: Phát huy vai trò Mặt trận ở vùng biên giới

(Mặt trận) -Năm 2023, UBMTTQVN huyện Tịnh Biên xác định sẽ nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước...

Đồng sức, đồng lòng, xây dựng quê hương Vĩnh Linh giàu đẹp

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc xã Ngọk Tem trong xây dựng xã nông thôn mới

Ủy ban MTTQ huyện Càng Long: Thực hiện thắng lợi Nghị quyết nhiệm kỳ

Kết quả tích cực

Trong năm 2022, với sự quan tâm, tập trung lãnh, chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, sự phối hợp hỗ trợ của UBND huyện và sự hướng dẫn nhiệt tình của UBMTTQVN tỉnh An Giang đã giúp cho huyện thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, từ đó tình hình kinh tế - xã hội của địa phương phát triển ổn định. Các lĩnh vực văn hóa, an sinh xã hội được quan tâm, trật tự an toàn xã hội, quốc phòng - an ninh, an ninh biên giới được đảm bảo.

Bên cạnh, hệ thống Mặt trận từ huyện đến cơ sở đã thực hiện tốt việc tham mưu cấp ủy Đảng tổ chức vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 và quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hiệu quả. Song song đó, cố gắng tập trung thực hiện hiệu quả hoạt động chăm lo cho người nghèo, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 và các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Cụ thể, đã tiếp nhận Quỹ Vì người nghèo từ các cá nhân, đơn vị, tổ chức trong, ngoài huyện được hơn 25,5 tỷ đồng để hỗ trợ, cấp phát 56.127 phần quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, giúp đỡ học sinh học tập; cất mới 117 căn nhà Đại đoàn kết, trị giá 5,3 tỷ đồng.

 UBMTTQVN huyện Tịnh Biên huy động mọi nguồn lực chăm lo an sinh xã hội tại địa phương

Với Quỹ Phòng, chống dịch COVID-19, UBMTTQVN huyện Tịnh Biên đã tiếp nhận tiền mặt và hiện vật tổng trị giá hơn 967 triệu đồng. Từ đó, thực hiện hỗ trợ 10.000 bộ test nhanh kháng nguyên cho Trung tâm Y tế huyện Tịnh Biên; hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới; hỗ trợ mua 3.000 bình ô-xy...

UBMTTQVN huyện Tịnh Biên cũng tham gia tốt công tác bầu cử trưởng ấp, khóm nhiệm kỳ 2022-2027. Kết quả, đã có 29.514 cử tri (tỷ lệ 99,44%) đã tham gia bỏ phiếu, bầu ra 60 trưởng ấp, khóm trên toàn huyện. Trong đó, có 4 vị là nữ, 10 vị là đồng bào dân tộc thiểu số Khmer... UBMTTQVN huyện Tịnh Biên cũng tham gia tốt các nhiệm vụ triển khai, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội; tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tham gia xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh cùng nhiều công tác khác.

Nỗ lực phấn đấu

Năm 2023, UBMTTQVN huyện Tịnh Biên xác định sẽ tiếp tục phối hợp tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và chủ trương, chính sách của mặt trận và truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn huyện. Thường xuyên đi cơ sở, lắng nghe dư luận xã hội, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để phản ánh, kiến nghị với cấp ủy Đảng, chính quyền, thực hiện tốt vai trò đại diện của mặt trận các cấp.

Đồng thời, tăng cường phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên, các ban, ngành trong việc triển khai thực hiện đồng bộ, sâu rộng các nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đặc biệt, sẽ tiếp tục huy động mọi nguồn lực xã hội thực hiện tốt công tác vận động, quản lý, sử dụng và phân phối Quỹ Vì người nghèo, “Cây mùa xuân” để chăm lo an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Trong nhiệm vụ phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, UBMTTQVN huyện sẽ tham mưu tổ chức kế hoạch gặp gỡ, tiếp xúc của Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội huyện với nhân dân 5 xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số Khmer. Trong hoạt động đối ngoại nhân dân, sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, chính sách ngoại giao của nhà nước và công tác đối ngoại nhân dân. Tiếp tục duy trì mối quan hệ hợp tác, đối ngoại giữa 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2023, UBMTTQVN huyện Tịnh Biên sẽ thường xuyên củng cố, kiện toàn bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở. Chú trọng xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác mặt trận ở cơ sở nhằm đánh giá, khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc. Phối hợp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ mặt trận cấp xã, Ban Công tác mặt trận khóm, ấp, Ban Thanh tra nhân dân sau bầu cử trưởng ấp, khóm nhiệm kỳ 2022-2027, nhằm tiếp tục phát huy tốt vai trò đại diện của mặt trận trước nhân dân.

THANH TIẾN

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản