An Giang phát huy vai trò Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội

(Mặt trận) -Những năm qua, hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh An Giang có nhiều nội dung, phương thức đa dạng, sát với thực tiễn, hướng về cơ sở. Công tác tuyên truyền, vận động tiếp tục được triển khai đồng bộ, hiệu quả, định hướng dư luận kịp thời, phản ánh thông tin đa chiều đến các tầng lớp nhân dân. Qua đó, phát huy quyền làm chủ, tạo đồng thuận xã hội và là cầu nối góp phần quan trọng củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc…

Hoàng Su Phì chung tay chăm lo cho người nghèo

Niềm vui trong những ngôi nhà Đại đoàn kết ở huyện Yên Sơn

Huyện cù lao Phú Tân chăm lo đời sống người nghèo

 Tiếp nhận ủng hộ từ các tổ chức, cá nhân chăm lo cho người nghèo

Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang thường xuyên lãnh, chỉ đạo MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện việc góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh, địa phương, đơn vị, nhất là những vấn đề nhân dân quan tâm. Thường xuyên tổ chức đối thoại trực tiếp với nhân dân, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề bức xúc trong nhân dân để tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền kịp thời xử lý, tạo điều kiện để nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Các ý kiến phản ánh, tham gia của MTTQ, các đoàn thể được cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan nhà nước tiếp thu nghiêm túc và cầu thị. Qua đó, vai trò, vị trí của MTTQ, các đoàn thể từng bước được khẳng định, góp phần phát huy dân chủ, củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận trong xã hội, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân.

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết rộng rãi đoàn viên, hội viên, nhân dân, phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 và chăm lo cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Các phong trào thi đua, cuộc vận động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục được triển khai thực hiện, phát huy tinh thần sáng tạo và ý thức tự quản của nhân dân trong tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được triển khai thiết thực, hiệu quả ở nhiều địa phương cơ sở. Các hoạt động vì người nghèo, công tác vận động hỗ trợ, cứu trợ nhân dân ở một số địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai, sạt lở, dịch bệnh... được triển khai kịp thời, góp phần ổn định cuộc sống của người dân.

Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng cho biết, năm qua, dù gặp nhiều khó khăn, thách thức do tác động của thiên tai và dịch bệnh, song, với sự đoàn kết, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, quần chúng nhân dân, công tác mặt trận trong tỉnh đạt được nhiều kết quả thiết thực, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện hiệu tốt “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả, vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, nổi bật là công tác tham gia tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021 - 2026) và công tác vận động xã hội, quyên góp ủng hộ các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19. Đặc biệt, MTTQ cùng các tổ chức chính trị - xã hội đã tích cực vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Để phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, thời gian tới, MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tiếp tục chủ động, sáng tạo, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, đa dạng các hình thức tập hợp quần chúng. Thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình, tích cực phối hợp nắm chắc tình hình dư luận, tâm tư nguyện vọng quần chúng nhân dân, đoàn viên, hội viên và kịp thời phản ánh, tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền chỉ đạo giải quyết, xử lý các vấn đề vướng mắc, phát sinh ngay tại cơ sở.

Ngoài ra, đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước tiêu biểu; kịp thời phát hiện, nhân rộng các điển hình, những cách làm sáng tạo, hiệu quả. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; tổ chức chu đáo các hoạt động chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang. Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo người nghèo, xây dựng nông thôn mới và phòng, chống dịch COVID-19…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng đánh giá cao những kết quả MTTQ, các hội, đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh đã đạt được trong năm qua. Dù gặp nhiều khó khăn và thách thức, đặc biệt là tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19 bùng phát nhưng MTTQ, các hội, đoàn thể đã nỗ lực vượt khó để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tích cực tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác và đạt kết quả đáng ghi nhận. Qua đó mong muốn, MTTQ, các hội, đoàn thể tỉnh tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao của từng đơn vị, đóng góp tích cực vào thành tích chung của tỉnh. Trong đó, linh hoạt, sáng tạo và chủ động đổi mới phương thức hoạt động; chú trọng đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với nhiệm vụ chính trị tại đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi “nhiệm vụ kép”, vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, vừa thích ứng an toàn và phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả…

TRUNG HIẾU

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản