Tin mới

An Giang: Vì người nghèo ở vùng biên

(Mặt trận) -Những năm qua, phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” trên địa bàn TX. Tịnh Biên (tỉnh An Giang) đạt nhiều kết quả tích cực. Trên cơ sở đó, địa phương tiếp tục hướng tới xây dựng đời sống văn minh đô thị, cải thiện kinh tế của người dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số Khmer.

MTTQ xã Phú An xã hội hóa xây dựng nhà ở cho hộ nghèo

Lâm Thao phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước

Châu Thành: Nâng cao chất lượng các mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư

Kết quả tích cực

Năm 2022, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững TX. Tịnh Biên (Ban Chỉ đạo TX. Tịnh Biên) phát động nhiều đợt thi đua thiết thực. Qua đó, ban hành văn bản giúp các ngành, địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, nhằm nâng cao chất lượng thi đua, khen thưởng; động viên cán bộ, công chức, viên chức nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giảm nghèo tại địa phương.

Đồng thời, tập trung thực hiện tốt phong trào “Hộ gia đình vượt khó vươn lên thoát nghèo”, “Phát huy vai trò cộng đồng, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và từng bước làm giàu” để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị địa phương, hướng tới mục tiêu từng bước cải thiện, nâng cao đời sống người dân.

Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội TX. Tịnh Biên Lý Kim Thoa cho biết: “Đây là nội dung cơ bản, cốt lõi của phong trào thi đua trên địa bàn. Trên cơ sở đó, UBND thị xã chỉ đạo các ngành chuyên môn phối hợp xã, phường tổ chức thực hiện phong trào. Đến nay, công tác tuyên truyền đạt nhiều kết quả tích cực, làm cho mọi người hiểu rõ về ý nghĩa, mục tiêu giảm nghèo bền vững; mạnh dạn đưa ra khỏi danh sách quản lý của xã, phường đối với hộ có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của địa phương mà không phấn đấu vươn lên”.

 Nâng cao chất lượng phong trào thi đua giảm nghèo ở cơ sở

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo TX. Tịnh Biên đẩy mạnh vận động người dân tham gia học nghề, nhằm giải quyết việc làm, tạo điều kiện cho người nghèo tiếp cận chương trình, chính sách ưu đãi của nhà nước, góp phần cải thiện đời sống nhân dân, làm cơ sở cho việc giảm nghèo bền vững tại địa phương.

Việc triển khai đồng bộ biện pháp tuyên truyền và đào tạo nghề, giải quyết việc làm góp phần kéo giảm số hộ nghèo trên địa bàn xuống còn 1.095 hộ, chiếm tỷ lệ 3,6% dân số toàn thị xã. Đặc biệt, các ngành, địa phương vận động nhà hảo tâm cất mới, sửa chữa 127 căn nhà Đại đoàn kết, lập Quỹ Tiết kiệm chăm lo an sinh xã hội, cùng nhiều hoạt động khác, tổng kinh phí hơn 25 tỷ đồng.

Nỗ lực giảm nghèo

Dù đạt được kết quả tích cực trong công tác giảm nghèo, nhưng TX. Tịnh Biên vẫn đối mặt với khó khăn nhất định, như: Một số nội dung trong phong trào thi đua giảm nghèo chưa được quan tâm đúng mức; các ngành, địa phương chưa chủ động, tích cực phối hợp trong triển khai nội dung thi đua ở cơ sở; việc phát động phong trào thi đua giảm nghèo đôi lúc mang tính hình thức…

Do đó, Ban Chỉ đạo TX. Tịnh Biên đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, giảm nghèo đa chiều toàn thị xã còn khoảng 4%. Đồng thời, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, nhiệm vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2023 - 2025, tạo tiền đề để đô thị Tịnh Biên có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, xã hội nông thôn ổn định, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên, nhất là vùng đặc biệt khó khăn, vùng có đông đồng bào dân tộc thiếu số Khmer.

Phó Chủ tịch UBND TX. Tịnh Biên Lâm Văn Bá thông tin: “Chúng tôi phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, nhiệm vụ 2 chương trình mục tiêu quốc gia. Trong đó, tập trung nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, tạo ra sự phát triển hài hòa giữa các vùng. Đẩy mạnh giảm nghèo bền vững với mục tiêu “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, nhất là ở khu vực nông thôn”.

Để hiện thực hóa mục tiêu đề ra, Ban Chỉ đạo TX. Tịnh Biên yêu cầu các ngành, địa phương tập trung nâng cao chất lượng phong trào thi đua trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2023 - 2025.

Cụ thể, cần tăng cường sự lãnh, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, sự vào cuộc của MTTQ và tổ chức đoàn thể trong triển khai phong trào thi đua ở cơ sở. Tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia hiệu quả các nội dung thi đua trọng tâm của chương trình, làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức về công tác giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

“Chúng tôi sẽ quan tâm phát hiện, tuyên dương, khen thưởng kịp thời đối với tập thể, cá nhân có cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong phong trào thi đua giảm nghèo bền vững ở cơ sở. Từ đó, tạo động lực mạnh mẽ để phong trào thực sự trở thành động lực nâng cao đời sống kinh tế, giúp hộ nghèo địa phương bắt kịp mặt bằng chung của toàn thị xã” - Phó Chủ tịch UBND TX. Tịnh Biên Lâm Văn Bá khẳng định.

THANH TIẾN

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản