Tin mới

Bà Rịa-Vũng Tàu: Nhiều mô hình giúp người dân thoát nghèo

(Mặt trận) -Năm 2022, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, MTTQ và các tổ chức thành viên tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã chủ trì xây dựng 632 nội dung thực hiện 5 nội dung cuộc vận động, trong đó có 254 mô hình giảm nghèo.

MTTQ huyện A Lưới tạo sinh kế hỗ trợ người nghèo vươn lên

Long An: Phát huy sức mạnh toàn dân trong thực hiện các phong trào, cuộc vận động

Châu Thành phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc

 MTTQ Việt Nam tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và các tổ chức thành viên đã thực hiện nhiều mô hình giúp người dân thoát nghèo.

Năm 2022, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết của Mặt trận và các tổ chức thành viên, sự chung sức của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, MTTQ các cấp của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã có nhiều kết quả nổi bật.

Cụ thể, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, MTTQ và các tổ chức thành viên chủ trì xây dựng 632 nội dung thực hiện 5 nội dung cuộc vận động, trong đó có 254 mô hình giảm nghèo.

Hệ thống mặt trận vận động quà, tiền mặt với số tiền trên 170 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội, chăm lo hỗ trợ hộ nghèo, người yếu thế; xây dựng và sửa chữa 281 nhà đại đoàn kết với tổng số tiền hơn 14,6 tỷ đồng.

MTTQ Việt Nam tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã phối hợp, tổ chức thành công Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và Đại hội Phật giáo Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027.

Xác định năm 2023 là năm thứ ba tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục tập trung vào rà soát các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã đề ra, phát huy các chỉ tiêu đạt kết quả cao, đưa ra phương hướng, giải pháp đối với các nội dung, chỉ tiêu chưa đạt kết quả để tập trung quyết liệt triển khai thực hiện. Cùng với đó, phát huy tốt hơn nữa vai trò tập hợp các lực lượng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Phát huy vai trò nòng cốt trong vận động Nhân dân thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; Thực hiện hiệu quả hơn nữa chức năng giám sát và phản biện xã hội; Tập trung thực hiện Nghị quyết số 05 của Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045”..../.

M.P

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản