Tin mới

Bắc Kạn: Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường ở khu dân cư

(Mặt trận) -Hiện nay công tác bảo vệ môi trường đang được đông đảo người dân ở các khu dân cư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tích cực tham gia. Thông qua các mô hình bảo vệ môi trường đã làm thay đổi nhận thức, hành vi của người dân theo hướng tích cực.

Đại đoàn kết - sức mạnh trong xây dựng nông thôn mới ở Lộc Hà

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tiền Giang trong xây dựng nông thôn mới

Phú Yên: Xây dựng 259 mô hình bảo vệ môi trường ở khu dân cư

Đến nay cơ bản người dân sinh sống trong các khu dân cư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã có ý thức bảo vệ môi trường. Việc giữ gìn vệ sinh tại các ngõ, phố đã có nhiều chuyển biến rõ nét, người dân tích cực tham gia làm vệ sinh ở các khu vực sinh sống, trồng cây xanh ở các khu vực công cộng, các loại rác thải được thu gom đúng nơi quy định, các hộ kinh doanh, dịch vụ đã có ý thức không lấn chiếm lòng đường và chấp hành tốt quy định của thành phố và cơ quan chức năng...

 Người dân xã Yến Dương (Ba Bể) ra quân tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm

Đối với khu vực nông thôn, thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực đặc biệt là việc thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Thông qua mô hình “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường”, “Tuyến đường Phụ nữ tự quản”; “Đoạn đường tự quản, đoạn đường hoa”; “ Sạch nhà tốt ruộng” … đã góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và Nhân dân từ đây người dân ở các khu dân cư nhất là khu vực nông thôn đã có ý thức hơn trong việc giữ gìn môi trường thông qua việc xây dựng các công trình phụ của hộ gia đình đảm bảo đúng quy định.

Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Kạn đã triển khai xây dựng mô hình “Xã hoạt động tự quản bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên, ứng phó với biến đổi khí hậu”, lựa chọn xã Yên Mỹ (Chợ Đồn) và xã Quảng Khê (Ba Bể) để xây dựng mô hình điểm tổ chức triển khai, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản về công tác vệ sinh môi trường đến cán bộ, đảng viên và toàn thể Nhân dân để người dân trên địa bàn xã hiểu bảo vệ môi trường là nghĩa vụ, trách nhiệm của mọi tổ chức, mọi gia đình và của mỗi người, đồng thời là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương...Sau hơn 02 năm triển khai thực hiện, việc xây dựng các mô hình điểm đã góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi theo hướng tích cực về bảo vệ môi trường của người dân.

Ông Ma Nhật Hoài, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Kạn cho biết: Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Kạn và các tổ chức thành viên đã triển khai xây dựng mô hình tự quản về bảo vệ môi trường, đến nay mô hình được nhân rộng ở các địa phương và trở thành phong trào thi đua ở cơ sở và tạo những chuyển biến tích cực góp phần quan trọng trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới của các địa phương. Bên cạnh đó, các nội dung hoạt động của các mô hình bảo vệ môi trường được đưa vào các cuộc họp của thôn, tổ dân phố, các cuộc sinh hoạt chuyên đề nhằm tăng cường duy trì mọi hoạt động liên quan tới môi trường.

Đến nay trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã duy trì được 53 mô hình do Ủy ban MTTQ chủ trì; 16 mô hình phối hợp với ngành, đoàn thể tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh, trong thời gian tới tiếp tục thực hiện 03 mô hình. Thông qua các mô hình này, nhiều khu dân cư ở các huyện, thành phố trên địa bàn đã triển khai thực hiện hiệu quả. Từ những hiệu quả thiết thực đó đến nay mô hình khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường đang được các cấp, ngành địa phương và Nhân dân tỉnh Bắc Kạn tích cực hưởng ứng, tham gia tạo thành phong trào lớn với mục tiêu xây dựng các khu đô thị, khu vực trung tâm và khu dân cư ngày càng xanh – sạch – đẹp./.

Nguyễn Nghĩa

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản