Tin mới

Bắc Ninh: Chung sức xây dựng Nông thôn mới

(Mặt trận) -Hết năm 2022, toàn tỉnh Bắc Ninh có 9 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Một số địa phương đạt 19/19 tiêu chí, đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận. Để hoàn thành mục tiêu có trên 50% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao (trong đó, 30% số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu); ít nhất 50 mô hình khu dân cư NTM kiểu mẫu; 2 huyện đạt chuẩn huyện NTM nâng cao, huyện NTM kiểu mẫu… trong giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân cùng chung sức thực hiện, nhằm nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM. Lựa chọn nội dung, nhiệm vụ ưu tiên, tập trung chỉ đạo và bố trí đủ nguồn lực để thực hiện, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của chương trình giai đoạn 2021-2025.

Dựa vào sức dân xây dựng nông thôn mới

Khơi dậy sức dân trong xây dựng những vùng quê đáng sống

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tư Nghĩa hướng mạnh về cơ sở

 Diện mạo NTM khởi sắc ở vùng quê xã Trung Chính, Lương Tài.

Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Bắc Ninh chung sức xây dựng NTM” chỉ rõ: Tổ chức phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả; yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các địa phương tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX và các Kế hoạch của UBND tỉnh về xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 cũng như các kế hoạch, mục tiêu hàng năm của tỉnh về xây dựng NTM; tập trung vào các hoạt động cụ thể để hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội ở các địa phương; phát huy sáng kiến trong việc xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các chính sách, đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM theo đúng lộ trình đặt ra. Đề cao vai trò của các tổ chức chính trị-xã hội trong việc tuyên truyền, vận động, tăng cường sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân cùng chung sức xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Xây dựng NTM là một quá trình lâu dài, thường xuyên và liên tục, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân nông thôn; xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ, hiện đại, gắn với quá trình đô thị hóa, bảo đảm môi trường, cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn; đời sống nông thôn giàu bản sắc văn hóa truyền thống, đưa nông thôn trở thành nơi đáng sống. Chính vì vậy, xây dựng NTM phải gắn với công nghiệp hóa nông nghiệp, đô thị hóa nông thôn; đảm bảo kết nối nông thôn, đô thị phát triển hài hòa, dần thu hẹp khoảng cách. Ngành Nông nghiệp đang đẩy mạnh cơ cấu lại sản xuất, trên cơ sở xây dựng một nền nông nghiệp theo hướng hiện đại và đặc thù, phù hợp với trình độ phát triển, gắn với phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch nông thôn, thích ứng với biến đổi khí hậu và hội nhập quốc tế. Thúc đẩy phát triển các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn, cơ giới hóa đồng bộ gắn với mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với áp dụng các quy trình kỹ thuật chuẩn và cấp mã vùng sản xuất; phát triển mạnh các sản phẩm, ngành nghề nông thôn theo Chương trình mỗi xã, phường, thị trấn một sản phẩm (Chương trình OCOP), nhằm phát huy lợi thế tại mỗi địa phương; khuyến khích các hình thức hợp tác, liên kết trong sản xuất, tiêu thụ nông sản; thu hút các doạnh nghiệp, tập đoàn đầu tư vào nông nghiệp quy mô lớn ở lĩnh vực chế biến nông sản và lĩnh vực phi nông nghiệp, tiến tới hình thành hệ thống trung tâm kết nối, xúc tiến tiêu thụ, xuất khẩu sản phẩm gắn với chuỗi các chợ đầu mối hoặc trung tâm cung ứng hàng nông sản. Đồng thời Đầu tư đồng bộ, hiện đại hạ tầng kinh tế - xã hội như giao thông, thuỷ lợi, các công trình văn hoá, giáo dục, y tế… tạo diện mạo khang trang, hiện đại, văn minh cho đô thị nông thôn.

Các địa phương tiếp tục kiện toàn Bộ máy tổ chức thực hiện; nâng cao năng lực và kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng NTM các cấp ngày càng chuyên nghiệp; tăng cường huy động nguồn lực thực hiện Chương trình, vận động người dân tiếp tục tham gia đóng góp xây dựng NTM theo nguyên tắc tự nguyện cho từng dự án, nội dung cụ thể… để chương trình NTM mới thực sự toả sáng.

Hoài Anh

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản