Tin mới

Bắc Ninh: vận động gần 33 tỷ đồng cho Quỹ Vì người nghèo trong 4 tháng đầu năm

(Mặt trận) - Chiều 11/5, tại Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức hội nghị họp Ban vận động Quỹ Vì người nghèo tỉnh Bắc Ninh năm 2022.

Dựa vào sức dân xây dựng nông thôn mới

Khơi dậy sức dân trong xây dựng những vùng quê đáng sống

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tư Nghĩa hướng mạnh về cơ sở

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Đình Lợi chủ trì hội nghị. 

Thực hiện hướng dẫn của Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, trong bối cảnh năm 2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh đã triển khai vận động ủng hộ Quỹ phòng chống đại dịch Covid-19; vận động Quỹ mua vaccine. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ - Ban vận động Quỹ Vì người nghèo các cấp trong tỉnh đã thực hiện tốt công tác tham mưu, hướng dẫn, tổ chức thực hiện việc xây dựng, sử dụng Quỹ Vì người nghèo.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Đình Lợi, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Bắc Ninh - Ban vận động Quỹ Vì người nghèo các cấp đã chủ động tham mưu đề xuất với cấp uỷ, phối hợp chặt chẽ với chính quyền trong công tác tổ chức thực hiện vận động ủng hộ Quỹ.

Thường trực Tỉnh uỷ Bắc Ninh, cấp uỷ các cấp trong tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; các cấp chính quyền luôn quan tâm tạo điều kiện về kinh phí, trích một phần ngân sách cùng với Quỹ Vì người nghèo vận động được hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở, do vậy 100% hộ nghèo trong tỉnh có nhu cầu xây dựng nhà được hỗ trợ xây dựng.

Trong năm 2021, Ban vận động Quỹ Vì người nghèo tỉnh Bắc Ninh đã vận động được trên 54 tỷ đồng (bao gồm tồn quỹ năm 2020 chuyển sang).

Trong đó, xây mới 208 nhà Đại đoàn kết với tổng số tiền 12.945.000.000 đồng. Sửa chữa 18 nhà đại đoàn kết với số tiền 215.240.000 đồng; giúp 284 người nghèo khám chữa bệnh với số tiền 349.928.000 đồng. Hỗ trợ 3.104 học sinh con hộ nghèo đi học, với số tiền 2.341.000.000 đồng; Tặng quà cho hộ nghèo, hỗ trợ phát triển sản xuất, hỗ trợ khác ... 6.637.838.600 đồng.

Trong năm 2022, Ban vận động Quỹ Vì người nghèo tỉnh Bắc Ninh đã vận động được gần 33 tỷ đồng (bao gồm cả tồn quỹ năm 2021 chuyển sang). Tính riêng 4 tháng đầu năm 2022, đã vận động được trên 1 tỷ đồng.

Tại hội nghị, Ban vận động Quỹ Vì người nghèo tỉnh triển khai Kế hoạch vận động ủng hộ xây dựng nhà cho hộ nghèo đồng bào biên cương tại huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu với mục tiêu vận động khoảng 80 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng mới 1.241 nhà, sửa chữa 191 nhà cho hộ nghèo và cận nghèo.

Thời gian tới, Ban vận động Quỹ Vì người nghèo tỉnh Bắc Ninh sẽ thực hiện tốt công tác tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân khắc phục khó khăn, ủng hộ xây dựng nhà cho hộ nghèo đồng bào biên cương tại huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu; ủng hộ Quỹ Vì người nghèo tỉnh Bắc Ninh với khả năng cao nhất đợt cao điểm 2022. Kịp thời phân khai nguồn quỹ vận động được để giúp đỡ người nghèo đảm bảo đúng quy chế, đúng mục đích, đúng đối tượng, giúp đỡ hộ nghèo vươn lên thoát nghèo. Triển khai kế hoạch xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo năm 2022.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản