Bến Tre: MTTQ và các đoàn thể phổ biến, nhân rộng các mô hình tiêu biểu

(Mặt trận) -Thời gian qua, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội  tỉnh Bến Tre đã triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Qua đó, kịp thời biểu dương, nhân rộng các gương, điển hình tiêu biểu, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Sơn Trà (TP Đà Nẵng): Đẩy mạnh truyền thông phân loại rác, giảm thiểu rác thải nhựa

Gò Dầu (Tây Ninh): Huy động mọi nguồn lực thực hiện công tác giảm nghèo bền vững

Thành phố Sơn La nối dài những tuyến đường hoa

Qua triển khai thực hiện cuộc vận động“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội cùng hệ thống chính trị tập trung tuyên truyền, vận động để đa số nhân dân nhận thức đầy đủ, từ đó tích cực tham gia bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả. Thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 7-1-2015 và Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 17-10-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng Kế hoạch số 43 để thực hiện. Từ năm 2015 đến nay,  đã có 968 công trình được đăng ký và hoàn thành, tổng giá trị trên 198,2 tỷ đồng.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp với các ngành liên quan tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, đảm bảo an toàn giao thông, tham gia phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm, tham gia quản lý, cảm hóa, giáo dục người vi phạm pháp luật và có nguy cơ phạm pháp ở cộng đồng dân cư, tham gia công tác phòng chống ma túy, HIV/AIDS, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

 Hoạt động nổi bật của MTTQ Việt Nam, trước tác động của biến đổi khí hậu trong năm 2016 và năm 2020, với tình hình hạn mặn xâm nhập bao trùm khắp tỉnh, người dân thiếu nước ngọt để sản xuất, sinh hoạt, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh phối hợp với các tổ chức thành viên đã vận động nguồn lực trong và ngoài tỉnh, đồng thời phát động trong nhân dân tự trang bị dụng cụ trữ nước. Đến nay, 100% hộ gia đình trong tỉnh cơ bản có đủ dụng cụ trữ nước ngọt phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và sản xuất.

Thực hiện Chương trình số 10 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp, MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên như: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân… tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về nội dung, ý nghĩa của chương trình, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá. Thông qua chương trình nhằm thu hút và khơi dậy tinh thần làm chủ sáng tạo, khởi nghiệp trong nhân dân, khuyến khích ý chí tự lập vươn lên khởi nghiệp, mưu sinh thoát nghèo. Đồng thời, thực hiện Đề án số 4190 của UBND tỉnh về phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tích cực tham gia thực hiện đề án, góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo hàng năm theo nghị quyết của cấp ủy.

Theo đánh giá của Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre Nguyễn Thị Hồng Nhung, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động đã được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh, làm cho đời sống của nhân dân được nâng lên. Trong thực hiện nhiệm vụ, hệ thống MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội luôn nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung cao việc triển khai thực hiện nghị quyết hàng năm và đột xuất của cấp ủy. Trong đó, nổi bật là phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, chương trình “Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp”; tham gia thực hiện công tác chăm lo cho lực lượng chức năng làm nhiệm vụ bảo vệ biển đảo quê hương. Vận động hỗ trợ nhân dân trữ nước mưa, nước ngọt.

“Sắp tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục động viên các tầng lớp nhân dân thi đua lao động sáng tạo, phát triển sản xuất, kinh doanh, vươn lên làm giàu chính đáng, chung sức cùng Đảng, chính quyền thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương. Triển khai, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới” giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, đặc biệt là tuyên truyền về Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2”.

(Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre Nguyễn Thị Hồng Nhung)

Hoàng Lam – Báo Bến Tre

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản