Tin mới

Bình Thuận: Chú trọng giám sát và phản biện xã hội ở Tánh Linh

(Mặt trận) -Thời gian qua, việc đóng góp ý kiến của người dân thông qua hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân được Mặt trận 2 cấp quan tâm phối hợp tổ chức ở nhiều địa phương trong huyện Tánh Linh đã đem lại những kết quả tích cực, tạo được hiệu ứng tốt trong nhân dân.

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bình Sơn: Không ngừng đổi mới, sáng tạo

MTTQ các cấp tỉnh Điện Biên tạo đồng thuận ở cơ sở

Bắc Kạn: Lễ Mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6

Qua đó, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, đồng thời giải quyết những bất cập, vướng mắc ở cơ sở, góp phần xây dựng cơ sở vững mạnh, tăng cường sự đồng thuận, thống nhất trong nhân dân. Trong năm 2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã đã phối hợp tổ chức 7 cuộc đối thoại giữa Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, thị trấn với nhân dân nhằm đề xuất giải quyết các vấn đề bức xúc tại địa phương, có 435 người tham dự, qua đối thoại đã có 42 ý kiến phản ánh, kiến nghị đề xuất giải quyết.

 Nhân dân giám sát làm đường giao thông nông thôn

Việc góp ý dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật, dự thảo các chương trình, đề án được Mặt trận các xã, thị trấn triển khai thực hiện với nhiều hình thức phong phú. Thời gian qua, Mặt trận các cấp đã tập trung góp ý vào 18 dự thảo Nghị quyết chuyên đề của cấp ủy về thực hiện nghị quyết của Đảng; góp ý dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của HĐND 2 cấp. Đồng thời, tham mưu cấp ủy, chính quyền tham gia ý kiến về xây dựng các chính sách, quy định ở địa phương có liên quan thiết thực đến lợi ích và đời sống của nhân dân.

Bên cạnh đó, thông qua 724 lượt tiếp công dân của xã, thị trấn trong huyện và đối với Mặt trận xã, thị trấn phối hợp tiếp nhận đơn thư 167 khiếu nại, tố cáo về tranh chấp đất đai, đơn thư khiếu nại đối với cá nhân trong lĩnh vực hôn nhân, gia đình… đến nay đã giải quyết thành 143 đơn thư, còn lại 16 đơn giải quyết không thành và 3 đơn tiếp tục giải quyết và 5 đơn chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Công tác phối hợp hòa giải thành 181/218 vụ tranh chấp, xích mích gây mất đoàn kết trong cộng đồng dân cư, còn 31 vụ việc giải quyết không thành, 5 vụ đang tiếp tục giải quyết…

Cũng trong năm qua, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng các xã, thị trấn đã tổ chức giám sát được 36 công trình ở các lĩnh vực như: Xây dựng kết cấu hạ tầng, nâng cấp đường giao thông bê tông nông thôn, giao thông nội đồng, nạo vét kênh mương thủy lợi, sửa chữa nhà văn hóa, trường học, xây dựng cầu dân sinh, giám sát việc xây dựng nhà tình thương… với tổng số tiền gần 9,7 tỷ đồng. Trong đó công trình vốn của Nhà nước đầu tư là 8 công trình với số tiền gần 2 tỷ đồng, công trình có vốn của nhân dân đóng góp là 12 công trình với số tiền hơn 547 triệu đồng, công trình do nhân dân làm Nhà nước hỗ trợ là 16 công trình với số tiền hơn 7,1 tỷ đồng.

Thời gian tới để đảm bảo cho hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc các cấp, huyện cần tăng cường điều kiện và cơ hội tiếp cận thông tin của Mặt trận và nhân dân. Thực tế thời gian qua, quyền và cơ hội tiếp cận thông tin của Mặt trận và nhân dân gặp nhiều khó khăn, kể cả những yêu cầu chính đáng của Mặt trận trong việc cung cấp thông tin để thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội, nên việc giám sát và phản biện xã hội còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện, dẫn đến hiệu quả chưa như mong đợi. Vì vậy, các cấp ủy Đảng, chính quyền cần tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận và người dân có cơ hội tiếp cận với thông tin. Cần phải công khai, minh bạch, cung cấp, trách nhiệm giải trình các thông tin liên quan đến nội dung, chương trình, đối tượng, phạm vi giám sát, phản biện của Mặt trận và người dân, góp phần thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.                

AN NHIÊN - NGỌC BÍCH

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản