Cà Mau: Hỗ trợ các gia đình xóa nghèo bền vững

(Mặt trận) - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Phan Mộng Thành cho biết, năm 2021, tỉnh phấn đấu giảm 0,3% tỷ lệ hộ nghèo.

Xây dựng tình đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư

Chung tay vì môi trường xanh - sạch - đẹp

Phụ nữ Tuyên Quang tích cực bảo vệ môi trường

Nhiều hộ gia đình nỗ lực tăng gia sản xuất, vươn lên thoát nghèo. 

Quán triệt tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phối hợp với các tổ chức thành viên, tổ chức tôn giáo lựa chọn kỹ tránh sự trùng lắp, không đúng đối tượng và có biện pháp cụ thể giúp đỡ từng hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững bằng nhiều hình thức như: mua bán nhỏ, chăn nuôi, trồng rau màu...

Qua rà soát, toàn tỉnh Cà Mau hiện còn trên 10.900 hộ thuộc diện cần tập trung xóa nghèo bền vững. Do vậy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục vận động nguồn lực xã hội để góp phần cùng với Đảng, Nhà nước chăm lo thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội tại địa phương, nhất là việc đăng ký giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững, tiến tới xóa trắng hộ nghèo, hộ cận nghèo ở các ấp, khóm.

Theo đó, mỗi chi hội, đoàn thể ở cơ sở đảm nhận giúp đỡ ít nhất một hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc hộ mới thoát nghèo. Trường hợp ấp, khóm không còn hoặc còn ít hộ nghèo, hộ cận nghèo thì đăng ký giúp đỡ hộ mới thoát nghèo, không để tái nghèo. Tuy nhiên, các đoàn thể cũng cần quan tâm rà soát gia đình đoàn viên hoàn cảnh khó khăn để có biện pháp giúp đỡ phù hợp...

Mặt khác, Ủy ban MTTQ tỉnh Cà Mau đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục ủng hộ, giúp đỡ người nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững thông qua Quỹ ‘‘Vì người nghèo’’, Quỹ ‘‘An sinh xã hội’’... để hỗ trợ xây dựng nhà, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, phát triển về kinh tế. Qua đó góp phần thực hiện tốt phong trào thi đua ‘‘Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau’’.

Năm 2020, tỉnh Cà Mau đã xóa trên 3.000 hộ thuộc diện nghèo, cận nghèo, đạt 111% so kế hoạch của UBND tỉnh đề ra, trong đó Mặt trận và các đoàn thể đã trực tiếp đảm nhận, giúp đỡ thoát nghèo bền vững cho trên 2.400 hộ.

Ông Phan Mộng Thành chia sẻ, đạt được kết quả nổi bật nêu trên, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tham mưu đăng ký với Tỉnh ủy trong việc hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn thoát nghèo bền vững. Ngay sau khi đăng ký, Ủy ban Mặt trận các cấp trong tỉnh phối hợp cùng các tổ chức đoàn thể, cơ sở thờ tự tôn giáo tập trung tạo điều kiện, hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo thực hiện phương án lao động, sản xuất. Đặc biệt hỗ trợ vay vốn để hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo bền vững.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã vận động ủng hộ Quỹ ‘‘Vì người nghèo’’ được trên 71 tỷ đồng. Qua đó, triển khai xây dựng 84 cây cầu giao thông nông thôn, hỗ trợ xây dựng 1.176 căn nhà theo Quyết định 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, xây dựng và sửa chữa 765 căn nhà Đại đoàn kết, khoan 92 giếng nước, hỗ trợ hơn 26 ngàn suất quà, gần 130 tấn gạo, tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho gần 12 ngàn lượt người nghèo... 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản