Tin mới

Cán bộ Mặt trận làm theo lời Bác

(Mặt trận) -Ông Lê Đức Sỹ - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Điện Quang, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đã học tập và làm theo Bác Hồ từ những việc bình dị, gắn nhiệm vụ chính trị của địa phương với công việc mình đảm nhiệm, mang lại hiệu quả thiết thực.

Dựa vào sức dân xây dựng nông thôn mới

Khơi dậy sức dân trong xây dựng những vùng quê đáng sống

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tư Nghĩa hướng mạnh về cơ sở

 Ông Lê Đức Sỹ bên vườn ươm tại xã Điện Quang

Năm 2021, đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Điện Quang quyết tâm hoàn thành mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới (NTM) nâng cao. Do đó, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển được ông Sỹ vận dụng linh hoạt.

Theo đó, Mặt trận Tổ quốc xã Điện Quang đã chủ trì hiệp thương với các đoàn thể phát huy tinh thần sáng tạo, triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước bằng mô hình vận động xã hội hóa nguồn lực, nhận được sự hưởng ứng, đồng lòng của nhân dân.

Điển hình: mô hình camera an ninh được triển khai thực hiện ở 6/6 thôn, đã lắp đặt được 84 camera tại những nơi công cộng; mô hình “khu dân cư có vườn đẹp, nhà sạch” hướng đến phát triển du lịch cộng đồng tại Điện Quang.

 Thực hiện các tiêu chí xã NTM nâng cao, xã Điện Quang vận động nhân dân xây dựng 34km đường hoa. Mục tiêu này là việc làm không dễ và tốn rất nhiều kinh phí để thực hiện. Từ thực tế đó, ông Sỹ suy nghĩ, đưa ra ý tưởng xây dựng mô hình “Vườn ươm NTM” không ngoài mục đích tạo nguồn cây giống để trồng các tuyến đường tự quản, xây dựng các tuyến đường hoa.

Để triển khai ý tưởng xây dựng mô hình, ông Sỹ tham mưu Đảng ủy xã có Nghị quyết chuyên đề, Mặt trận xã chủ trì phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện.

Việc xây dựng vườn ươm được triển khai đồng bộ ở xã đến các khu dân cư với mục tiêu đến cuối năm 2024 tất cả các tuyến đường khu dân cư trong xã đều được trồng hoa từ nguồn cây giống ở các vườn ươm, trong đó vườn ươm của xã chịu trách nhiệm các tuyến đường liên thôn, đường tỉnh, huyện; vườn ươm các thôn trồng các tuyến đường nội thôn.

Mô hình được triển khai thí điểm từ những tháng cuối năm 2021, sau 3 tháng thực hiện mô hình “Vườn ươm NTM” đã ươm trồng trên 3.000 cây hoa các loại, chủ yếu là các loại hoa trang, hoa ngũ sắc, tường vy… Đây là những loại hoa có quá trình sinh trưởng dài ngày, chống chịu được sự khắc nghiệt của thời tiết, khí hậu…..

Hiệu quả mang lại từ mô hình “Vườn ươm NTM” của xã, đầu năm 2022 đã phát động thực hiện nhân rộng, đến nay cả 6/6 thôn trên địa bàn xã đều xây dựng được mô hình; đã ươm trồng trên 8.000 cây hoa các loại, triển khai trồng trên nhiều tuyến đường trên địa bàn xã.

Việc xây dựng mô hình “Vườn ươm NTM” đã nâng cao ý thức của người dân trong nhiệm vụ xây dựng cải tạo cảnh quan môi trường, góp phần để địa phương hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM nâng cao, đồng thời tiết kiệm khoản kinh phí khá lớn.

Để mô hình “Vườn ươm NTM” có sức lan tỏa, thực sự là mô hình tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Mặt trận xã tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức tham gia bảo vệ môi trường, chăm sóc cây trồng trong vườn ươm, bố trí trồng cây hợp lý trên từng tuyến đường; duy trì thực hiện mô hình đến khi tất cả tuyến đường trên địa bàn xã đều được trồng hoa.

Ông Sỹ với mô hình “Vườn ươm NTM” được Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn tặng Giấy khen tuyên dương điển hình học tập và làm theo gương Bác.

Như Thủy – Báo Quảng Nam

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản