Cán bộ Mặt trận làm theo lời Bác

(Mặt trận) -Xuất phát từ nhận thức việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên của cả hệ thống chính trị; có ý nghĩa, vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, MTTQ các cấp tỉnh Vĩnh Long đã nghiêm túc triển khai tuyên truyền, quán triệt cho cán bộ, đảng viên, công chức nội dung theo chuyên đề từng năm. Qua đó, thúc đẩy việc học tập Bác trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của từng cán bộ Mặt trận.

Long An: Nỗ lực 'về đích' xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

Nhà Đại đoàn kết giúp người nghèo an cư

An Giang: Khơi dậy sức dân xây dựng quê hương

 Nhiều cán bộ Mặt trận có cách làm hay, tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác.

Gắn với công tác Mặt trận

Bà Lê Thị Lệ Uyên- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, cho biết, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã giúp cho cán bộ, đảng viên trong hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp phát huy tính tiên phong, gương mẫu, thực hiện tốt việc tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu; nói đi đôi với làm, phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ mặt trận… góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

“Song song đó, kết quả thực hiện kế hoạch của tập thể và bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện của cá nhân trong học và làm theo Bác là một trong những tiêu chí làm căn cứ để kiểm điểm, đánh giá chất lượng cuối năm của tập thể, cá nhân”- bà Lê Thị Lệ Uyên cho biết.

Mỗi cán bộ mặt trận từ tỉnh đến cơ sở đều nhận thức được rằng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác để trở thành một cán bộ tốt, một đảng viên tốt, một công dân tốt. Trong đó, xác định việc học tập và làm theo Bác phải bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, gắn với các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị.

Được sinh ra và lớn lên tại xã Vĩnh Xuân (Trà Ôn)- xã anh hùng với truyền thống đấu tranh kiên cường, bất khuất- anh Nguyễn Thành Phú- Trưởng Khối vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vĩnh Xuân, đã quyết tâm nối tiếp sự nghiệp cách mạng, tiếp tục phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Gắn việc học tập và làm theo Bác với công tác mặt trận, anh Phú cùng Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã chú trọng nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội.

“Công tác giám sát và phản biện xã hội gắn với học tập, làm theo Bác được thực hiện tốt là đồng nghĩa với việc góp phần xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, vững mạnh; là một nhiệm vụ quan trọng của MTTQ. Đồng thời, là một trong những nhiệm vụ để góp phần thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí trong cơ quan, đơn vị”- anh Phú cho biết.

Hết lòng vì nhân dân

Để học tập và làm theo Bác trở thành việc tự giác và thiết thực trong đời sống hàng ngày đồng thời gắn với công tác mặt trận, phù hợp với thực tiễn; nhiều cán bộ mặt trận trong tỉnh đã gương mẫu, đi đầu trong các hoạt động, tận tụy, trách nhiệm để chăm lo tốt đời sống của nhân dân.

Trụ trì chùa Du Thới (xã Bình Phước, huyện Mang Thít) Sư cô Thích Nữ Như Hiền là thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Phước.

Từ khi được hiệp thương vào thành viên của MTTQ từ năm 2003, Sư cô Thích Nữ Như Hiền đã phối hợp thường xuyên tuyên truyền, vận động tín đồ, phật tử và nhân dân tham gia thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, còn tuyên truyền học tập và làm theo Bác; hướng hành đạo và vận động nhà hảo tâm, tín đồ thực hiện các chương trình an sinh xã hội.

Sư cô Thích Nữ Như Hiền chia sẻ: “Là đảng viên, học và làm theo Bác, bản thân không ngừng học hỏi, rèn luyện, tu dưỡng để có được bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực để thực hiện nhiệm vụ hành đạo; hướng cho tín đồ và nhân dân sống tốt, sống đẹp và tuân thủ theo pháp luật.

Và sẽ tiếp tục thực hiện tốt phong trào xây dựng nếp sống văn hóa ở cơ sở tôn giáo, tham gia tốt các hoạt động an sinh xã hội, xây dựng NTM để góp phần cùng với cấp ủy Đảng và chính quyền thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương”.

Với bà Huỳnh Thị Nhanh- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Vũng Liêm, để học và làm theo Bác lan tỏa sâu rộng trong cả tổ chức chính trị và quần chúng nhân dân, bản thân đã cụ thể hóa bằng những nhiệm vụ, giải pháp mang lại hiệu quả thiết thực trong chăm lo đời sống của nhân dân.

Theo đó, tích cực vận động quỹ an sinh xã hội, xây dựng nhà đại đoàn kết hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo khó khăn về nhà ở, góp phần xóa nghèo bền vững. Trong năm 2022, MTTQ huyện phối hợp với các tổ chức chính trị- xã hội vận động Quỹ Vì người nghèo đạt trên 3,2 tỷ đồng, an sinh xã hội được hơn 30 tỷ đồng (đạt 131%); đã vận động xây dựng được 563 căn nhà đại đoàn kết với tổng số tiền trên 28 tỷ đồng.

Ông bà ta có câu “có an cư mới lạc nghiệp”, nhưng đối với những gia đình lâm vào cảnh nghèo khó, việc cất nhà là mong ước không dễ thực hiện.

“Nhiều hộ gia đình chia sẻ rằng nhờ có mặt trận, tổ chức chính trị- xã hội, nhà hảo tâm mà có căn nhà mới, cảm thấy rất mừng, không còn cảnh nhà tạm che mưa che nắng”- những lời tâm sự, niềm vui của người dân trong căn nhà mới đã khiến cho bà Nhanh nói riêng, và những cán bộ mặt trận nói chung thêm tâm huyết, tận tụy với công việc, hết lòng vì dân.

Bà Lê Thị Lệ Uyên- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, cho biết, đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng trong thời gian qua đã giúp cho cán bộ mặt trận các cấp nhận thức được việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là rất cần thiết, thường xuyên; để bồi dưỡng cán bộ mặt trận về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, lối sống trong sạch, tâm huyết, nâng cao trách nhiệm trong công tác.

Theo đó, cán bộ mặt trận phải luôn đi sát cơ sở, gần gũi và lắng nghe ý kiến nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; chăm lo và bảo vệ lợi ích chính đáng cho nhân dân; góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

TUYẾT NGA

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản