Tin mới

Cần Thơ: Phát huy hiệu quả Phong trào “Chống rác thải nhựa”

(Mặt trận) -Nhằm đưa Phong trào “Chống rác thải nhựa” đi vào chiều sâu, hiệu quả, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) TP Cần Thơ phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn người dân triển khai thực hiện và nhân rộng các mô hình “Chống rác thải nhựa”, “Nói không với rác thải nhựa”… Đây là một trong những hoạt động góp phần xây dựng thành phố sạch, đẹp, môi trường an toàn và vệ sinh đô thị.

Cách làm sáng tạo ở thành phố Đồng Hới

An cư cho người nghèo

Lý Nhân chú trọng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Kết quả tích cực

Là đơn vị chủ trì và triển khai Phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn TP Cần Thơ, thời gian qua Sở TN&MT thành phố đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt, chất thải nhựa; đồng thời, xử lý kịp thời các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định về quản lý chất thải. Ông Phạm Nam Huân, Phó Giám đốc Sở TN&MT TP Cần Thơ, khẳng định: “Một trong những hoạt động mang lại hiệu quả cao trong công tác bảo vệ môi trường (BVMT) là công tác phối hợp cùng các ban ngành, tổ chức chính trị - xã hội, UBND các quận, huyện triển khai các hoạt động phòng, chống rác thải nhựa đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, thanh niên, học sinh và cộng đồng dân cư… Qua đó đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của toàn xã hội, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân trong việc xử lý rác thải và BVMT xung quanh”.

 Bao bì thuốc bảo vệ thực vật bằng nhựa được ngành Nông nghiệp TP Cần Thơ thu gom, vận chuyển đến nơi xử lý.

Theo Sở TN&MT TP Cần Thơ, thực hiện sự chỉ đạo của Bộ TN&MT và UBND thành phố, Sở TN&MT đã phối hợp với các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, UBND các quận, huyện xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động tại các cấp cơ sở về BVMT. Trong đó đề ra những giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm giảm thiểu việc sử dụng, tiêu dùng các sản phẩm nhựa dùng một lần, nhựa khó phân hủy. Cụ thể, phong trào “Chống rác thải nhựa” được Sở TN&MT thành phố phát động trong giai đoạn từ 2020-2022 theo Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 30-1-2019 của UBND TP Cần Thơ. Phong trào đã huy động sự phối hợp tham gia tích cực của các ngành, các cấp, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị xã hội và đông đảo quần chúng nhân dân cùng tham gia. Từ đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân cùng chung tay, góp sức BVMT, xây dựng thành phố ngày càng phát triển và văn minh. Điển hình, Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ tuyên truyền, vận động thực hiện phong trào “Nói không với rác thải nhựa” đến tận khu dân cư; thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”… Hội Phụ nữ các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ và cộng đồng tham gia các hoạt động thu gom, phân loại các sản phẩm đã sử dụng làm từ nhựa, bao bì, túi ni lông khó phân hủy và vận chuyển đến nơi tái chế, xử lý theo quy định; hướng dẫn cụ thể cách thay thế sản phẩm nhựa dùng một lần trong đời sống, sinh hoạt hằng ngày; đẩy mạnh thực hiện “3 sạch”, thu gom rác thải, làm vệ sinh cảnh quan trụ sở làm việc; duy trì mô hình thu gom phế thải nông nghiệp; ra quân tổng vệ sinh tuyến đường, hẻm vào thứ sáu hàng tuần; thực hiện mô hình “Nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần”, “Phụ nữ nói không với rác thải nhựa”, thực hiện “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”… Hội Cựu chiến binh thành phố chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan, ban ngành tổ chức các đợt ra quân thu gom vỏ bao bì và các sản phẩm làm từ nhựa; vận động 27 cơ sở sản xuất, kinh doanh đóng trên địa bàn hạn chế sử dụng các vật phẩm làm bằng nhựa sử dụng một lần, thay thế sản phẩm thân thiện với môi trường…

Phát huy hiệu quả

Để các hoạt động chống rác thải nhựa trên địa bàn thành phố tiếp tục đạt hiệu quả cao, đi vào chiều sâu và thiết thực trong cuộc sống hằng ngày của mọi người dân, Sở TN&MT cùng các ban ngành, hội đoàn thể, UBND quận, huyện đẩy mạnh công tác tuyên tuyền, vận động, hướng dẫn người dân thực hiện thói quen hạn chế sử dụng rác thải nhựa, tái chế rác thải nhựa và triển khai các mô hình phân loại rác, khuyến khích sử dụng các vật dụng thân thiện với môi trường trong sinh hoạt hằng ngày…

Bà Nguyễn Ngọc Hoa, ở khu vực 2, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, cho biết: “Phường Cái Khế là một trong những địa phương của quận Ninh Kiều được triển khai thực hiện Phong trào “Chống rác thải nhựa”, phân loại rác thải tại nguồn... Việc làm này được chúng tôi hưởng ứng và thực hiện nghiêm túc, ý thức BVMT được nâng lên. Do đó, thời gian tới chúng tôi sẽ thực hiện tốt các hướng dẫn của ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương về phòng, chống rác thải nhựa, sử dụng sản phẩm thân thiện môi trường và thực hiện phân loại rác thải theo yêu cầu…”.

Theo Sở TN&MT TP Cần Thơ, thời gian tới, Sở tiếp tục phối hợp xây dựng các mô hình cộng đồng tham gia thực hiện “Chống rác thải nhựa”; tổ chức hội thi, hội thảo, chuyên đề, treo pano, áp phích, đưa tin, viết bài về những cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa”;  tuyên truyền thực hiện mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên các tổ chức chính trị xã hội, các cơ sở sản xuất kinh doanh thay đổi hành vi, thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy, trong đó mỗi cán bộ, công chức là một tuyên truyền viên cho phong trào “Chống rác thải nhựa”, bảo vệ môi trường…

Ông Phạm Nam Huân nhấn mạnh: “Với những kết quả đã đạt được trong những năm qua về Phong trào “Chống rác thải nhựa”, Sở TN&MT thành phố đề xuất UBND thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và UBND các quận, huyện tiếp tục xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” năm 2023, lồng ghép các nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện; tổng hợp chung vào kế hoạch, dự toán kinh phí của cơ quan, đơn vị để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, làm cơ sở thực hiện theo quy định; đồng thời định kỳ trước ngày 15-12-2023 (cũng như hằng năm) tổng hợp, báo cáo tình hình triển khai thực hiện gửi về Sở TN&MT thành phố tổng hợp, báo cáo UBND thành phố. Từ đó, Sở đề xuất biện pháp phối hợp thực hiện và quản lý chặt chẽ các loại sản phẩm có sử dụng nhựa các loại, trong đó phải đánh thuế môi trường ngay từ đầu vào sản phẩm để nâng cao ý thức của cộng đồng trong chuỗi sản xuất, tiêu thụ và thải bỏ chất thải nhựa, nhằm giảm lượng rác thải nhựa, hạn chế sử dụng túi nhựa, nói không với rác thải nhựa; khuyến khích đơn vị, doanh nghiệp có giải pháp chế tạo, sản xuất các sản phẩm thay thế vật liệu nhựa với chi phí thấp hơn sản phẩm nhựa hiện nay...”.

T.H

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản