Tin mới

Cao Bằng: Những cán bộ mặt trận cơ sở tiêu biểu

(Mặt trận) - Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp trên địa bàn tỉnh có nhiều đổi mới, thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Kết quả đó có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở.

MTTQ huyện Cai Lậy chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Điểm sáng trong công tác Mặt trận ở thị xã Tân Châu

Mặt trận Tổ quốc thị xã Nghĩa Lộ phát huy vai trò trong xây dựng nông thôn mới

Cán bộ mặt trận cơ sở tuyên truyền, vận động bà con thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. 

Từ nhiều năm nay, bà Hoàng Thị Cầm, Trưởng Ban công tác Mặt trận xóm 1, xã Vĩnh Quang (Thành phố) là một trong những tấm gương cán bộ Mặt trận tiêu biểu ở cơ sở. Nhìn vào con đường liên xã dài hơn 400 m qua xóm 1 được hoàn thành và đưa vào sử dụng từ cuối năm 2020 cho thấy thành quả từ việc vận động mà bà mang lại. Từ khi có con đường, nhân dân trong xóm đi lại thuận lợi hơn, không lo đường lầy lội khi trời mưa sẽ bị trơn trượt.

Để làm được con đường đó, Ban công tác Mặt trận xóm 1 tích cực vận động nhân dân đóng góp tiền, công sức. Sau một thời gian ngắn phát động, xóm vận động, quyên góp được 42 triệu đồng và trên 200 ngày công lao động.

Thành quả từ việc vận động nhân dân góp tiền làm đường nông thôn cho đến hỗ trợ kinh phí xây nhà “Đại đoàn kết” cho người nghèo luôn có bóng dáng của Trưởng Ban công tác Mặt trận Hoàng Thị Cầm. Trên cương vị được giao, bà tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân ở khu dân cư thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, vận động bà con thực hiện tốt các phong trào, cuộc vận động, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đặc biệt, mỗi khi có nhiệm vụ đột xuất hay có các chủ trương, chính sách mới, bà đến từng gia đình, gặp gỡ từng người dân để tuyên truyền, vận động. Đối với những hộ gia đình chưa chấp hành nghiêm chỉnh, bà động viên, thuyết phục, giải thích kỹ để mọi người hiểu và thực hiện.

Bà Hoàng Thị Cầm cho biết: Để làm tốt công tác mặt trận, bản thân phải nhiệt tình, gương mẫu, kết hợp với các ban, ngành tích cực vận động nhân dân tham gia ủng hộ, đóng góp. Nhờ bám sát địa bàn, sâu sát cơ sở của đội ngũ cán bộ mặt trận mà xã Vĩnh Quang đã về đích nông thôn mới.
Cũng giống như bà Cầm, bà Hoàng Thị Ruyền, Trưởng Ban công tác Mặt trận tổ dân phố Xuân Vinh, thị trấn Xuân Hòa (Hà Quảng) luôn gương mẫu, tận tụy, hết lòng vì công việc chung và có những đóng góp không nhỏ trong thực hiện cuộc vận động, phong trào Thi đua yêu nước. Bà Ruyền tạo được uy tín trong vận động bà con thực hiện tốt  chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các cuộc vận động và phong trào Thi đua yêu nước do các cấp phát động.
Tổ dân phố Xuân Vinh có 176 hộ dân, trong đó, 97,7% là dân tộc Tày, Nùng. Để bà con nghe theo, bản thân bà Ruyền gương mẫu đi đầu trong việc ủng hộ và nghiêm túc thực hiện các phong trào mà địa phương triển khai. Từ việc tin rồi làm theo, đến nay bà con ai cũng tin tưởng và thực hiện nghiêm những nội dung mà bà Ruyền triển khai, phát động.

Nhờ khéo vận động và biết phát huy vai trò tiên phong của đảng viên trong mọi hoạt động, bà đã tập hợp, gắn kết đông đảo các tầng lớp nhân dân chung tay xây dựng khối đại đoàn kết bền vững. Bà Ruyền chia sẻ: Với vai trò tập hợp, đoàn kết nhân dân của MTTQ, là cán bộ mặt trận cơ sở, tôi chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chấp hành quy ước, hương ước xóm và sử dụng hiệu quả các nguồn hỗ trợ từ chính sách dân tộc vào sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, từng bước giảm nghèo. Hằng năm, tổ dân phố có 97,7% hộ đạt gia đình văn hóa.

Để “nói cho dân hiểu”, “làm cho dân tin”, đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận ở cơ sở đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh ở từng địa bàn, từng khu dân cư; nhân dân đồng thuận, sẵn sàng hiến đất làm đường, tham gia đóng góp tiền, ngày công lao động, tích cực tham gia các phong trào do Nhà nước và nhân dân cùng làm. Nhờ đó, đến nay, toàn tỉnh có 17/139 xã đạt chuẩn NTM.

Những gương cán bộ mặt trận tiêu biểu trên thể hiện rõ trách nhiệm trong việc xây dựng, củng cố khối đoàn kết, gắn bó tại nơi công tác và nơi cư trú, có nhiều đổi mới, sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị. Trên cương vị được giao, họ thực sự là những cán bộ mặt trận “công bộc” của dân, luôn mẫu mực trong xây dựng gia đình hạnh phúc, đi đầu trong các hoạt động của địa phương, có nhiều đóng góp trong cộng đồng, làm lan tỏa những việc làm tốt, tấm lòng nhân ái trong xã hội.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản