Tin mới

“Cây mùa xuân” cho người nghèo

(Mặt trận) -Chăm lo cho người nghèo, đảm bảo an sinh xã hội là một trong những mục tiêu hàng đầu mà Đảng bộ, chính quyền, MTTQ, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh An Giang quan tâm. Mỗi dịp xuân về, tất cả lại nỗ lực chăm lo chu đáo nhất để mọi người, mọi nhà, nhất là người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số... đón Tết đầm ấm, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Ủy ban MTTQ các cấp huyện Bình Sơn chăm lo cho người nghèo

Yên Châu nỗ lực giảm nghèo

Chuyển đổi thói quen sinh hoạt, hướng đến nông thôn xanh, sạch, đẹp

Hưởng ứng Ngày thế giới chống đói nghèo (17/10) và Tháng cao điểm “Vì người nghèo” do Trung ương MTTQ Việt Nam phát động, MTTQ các cấp trong tỉnh An Giang đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng, tăng cường lãnh, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ chính quyền địa phương và các tổ chức thành viên vận động các tầng lớp nhân dân chung tay giúp đỡ người nghèo. Qua đó, khẳng định được ý nghĩa nhân văn sâu sắc, phát huy truyền thống đoàn kết, “Tương thân tương ái” của dân tộc Việt Nam.

Bên cạnh vận động Quỹ Vì người nghèo, các tổ chức chính trị - xã hội còn vận động đoàn viên, hội viên giúp nhau tại chỗ hàng chục tỷ đồng, tổ chức các hoạt động an sinh xã hội hàng trăm tỷ đồng... góp phần chung tay cùng với cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, phát triển bền vững của tỉnh.

 Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài trao quà cho người nghèo

Tính đến ngày 31/8/2022, Ban Vận động Quỹ Vì người nghèo các cấp tỉnh An Giang tiếp nhận tiền mặt và hiện vật quy tiền với tổng trị giá hơn 232,5 tỷ đồng (dư đầu kỳ chuyển sang gần 32,93 tỷ đồng; nhận tiền mặt được 86,19 tỷ đồng; hiện vật quy tiền hơn 113,4 tỷ đồng).

Từ số tiền vận động, Ban Thường trực UBMTTQVN và Ban Vận động Quỹ Vì người nghèo các cấp tỉnh An Giang đã chi hơn 199 tỷ đồng để cất mới 1.330 căn nhà Đại đoàn kết (hơn 63,6 tỷ đồng), sửa chữa 111 căn (1,6 tỷ đồng); thăm hỏi, tặng quà 295.442 lượt hộ nghèo (hơn 93,3 tỷ đồng); trợ giúp khó khăn đột xuất 71.750 trường hợp (hơn 16,5 tỷ đồng); trợ giúp 16.259 lượt học sinh (hơn 1,7 tỷ đồng); hỗ trợ khám bệnh và trợ giúp sản xuất 4.784 trường hợp (hơn 1,7 tỷ đồng); thực hiện chương trình an sinh xã hội trên 20,4 tỷ đồng.

Ngoài ra, các địa phương tích cực vận động Quỹ Vì người nghèo để chăm lo cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn và thực hiện các công trình an sinh xã hội trên địa bàn với tổng trị giá khoảng 10 tỷ đồng…

Mặc dù đã nỗ lực cố gắng, hiện nay toàn tỉnh vẫn còn 20.074 hộ nghèo (chiếm 3,81% tổng số hộ) và 31.046 hộ cận nghèo (chiếm 5,89%) đang rất cần sự giúp đỡ, hỗ trợ của cộng đồng để ổn định cuộc sống. Quyết tâm chăm lo cho người nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, An Giang tập trung triển khai thực hiện phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” gắn với phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” (từ ngày 17/10 đến 18/11), vận động xây dựng Quỹ Vì người nghèo và Quỹ Cây mùa xuân (từ ngày 19/11/2022 đến 19/1/2023) đạt kết quả cao nhất. MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân tích cực ủng hộ Quỹ Vì người nghèo và các chương trình an sinh xã hội nhằm động viên, hỗ trợ người nghèo, người yếu thế.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình yêu cầu các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa nhân văn sâu sắc của phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” và hiệu quả của Quỹ Vì người nghèo, các gương điển hình chăm lo người nghèo, các mô hình hỗ trợ hộ nghèo có hiệu quả; phổ biến những kinh nghiệm, cách làm hay trong vận động quỹ và hỗ trợ người nghèo để thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng.

Ban Thường trực UBMTTQVN các cấp có các giải pháp tích cực thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Nêu cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, cán bộ MTTQ và các đoàn thể, nhân dân, đồng hành cùng người nghèo, đảm bảo mỗi hộ nghèo, cận nghèo đều được hỗ trợ, giúp đỡ để “không ai bị bỏ lại phía sau”, góp phần thực hiện các mục tiêu giảm nghèo và phát triển bền vững của tỉnh.

Ban Vận động Quỹ Vì người nghèo các cấp xây dựng kế hoạch vận động Quỹ Vì người nghèo và các chương trình an sinh xã hội, tạo điều kiện tốt nhất cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân ủng hộ quỹ; quản lý, sử dụng quỹ đúng mục đích, đúng đối tượng, công khai, dân chủ và an toàn, hiệu quả.

Từ nguồn lực vận động được, UBMTTQVN các cấp tiếp tục có các hình thức hỗ trợ hộ nghèo đa dạng, phát huy sáng kiến, đổi mới giải pháp, đồng thời động viên hộ nghèo nỗ lực phấn đấu vươn lên; gắn chương trình hỗ trợ từ Quỹ Vì người nghèo với hỗ trợ trực tiếp từ nguồn vận động của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, chương trình dạy nghề, tạo việc làm, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, tổ chức các hoạt động hỗ trợ sinh kế phù hợp, đạt được kết quả giảm nghèo bền vững.

Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng yêu cầu các cấp, ngành, hệ thống MTTQ trong tỉnh tiếp tục tích cực vận động các nguồn lực cho Tháng cao điểm “Vì người nghèo” (từ ngày 17/10 đến 18/11) và vận động “Cây mùa xuân” (từ ngày 19/11/2022 đến 19/1/2023). Xây dựng kế hoạch triển khai chương trình “Tết vì người nghèo”, đảm bảo tất cả hộ nghèo, cận nghèo được chăm lo; tạo điều kiện để người nghèo, người yếu thế được tiếp cận các chương trình an sinh xã hội, “Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

HỮU HUYNH

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản