Tin mới

Chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang lần thứ XI (nhiệm kỳ 2024 - 2029): An Giang phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

(Mặt trận) -Nhiệm kỳ 2019 - 2024, UBMTTQVN các cấp trong tỉnh thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm, với nhiều nội dung, phương thức đa dạng, sát thực tiễn, hướng về cơ sở, góp phần tích cực cùng hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, tạo tiền đề thuận lợi để MTTQ tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng quê hương An Giang phát triển.

MTTQ TP Hà Nội: Xây dựng đội ngũ cán bộ năng động, sáng tạo, thích ứng với tình hình mới

Những người “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Mặt trận Tổ quốc huyện Mường Tè: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động

Làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân

Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN tỉnh An Giang Bùi Văn Tặng cho biết: “Nhiệm kỳ qua, nội dung, phương thức hoạt động của UBMTTQVN các cấp trong tỉnh có sự đổi mới, các mặt công tác gắn với nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội địa phương, hướng mạnh các hoạt động về cơ sở, khu dân cư. Ban công tác mặt trận ở khu dân cư đã trở thành lực lượng nòng cốt trong các phong trào, các cuộc vận động, được Nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia”.

UBMTTQVN và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp rộng rãi các tầng lớp Nhân dân, tạo sự thống nhất và đồng thuận cao trong xã hội; tích cực tham gia xây dựng pháp luật; góp ý, kiến nghị với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương nhiều nội dung quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đồng thời, tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua, cuộc vận động do Trung ương và tỉnh phát động. 5 năm qua, UBMTTQVN các cấp phối hợp tổ chức trên 18.360 cuộc, với trên 856.500 lượt người tham dự và tuyên truyền, phổ biến pháp luật bằng nhiều hình thức... góp phần nâng cao nhận thức cho đoàn viên, hội viên và Nhân dân, tạo đồng thuận cao trong xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái và Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang tặng quà cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 

Hệ thống MTTQ các cấp trong tỉnh phối hợp các tổ chức thành viên và ngành chức năng đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tập hợp Nhân dân, đẩy mạnh thực hành dân chủ ở cơ sở, thực hiện giám sát và phản biện xã hội; tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội quan tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phản biện xã hội theo hướng chủ động, hướng về cơ sở, có trọng tâm, trọng điểm; chú trọng giám sát theo chuyên đề, tập trung những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, những vấn đề dư luận xã hội quan tâm, bức xúc. 5 năm qua, UBMTTQVN các cấp đã chủ trì góp ý trên 1.000 văn bản, phản biện xã hội bằng nhiều hình thức.

UBMTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh thực hiện tốt việc góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh, địa phương, đơn vị, nhất là những vấn đề Nhân dân quan tâm. Thường xuyên tổ chức đối thoại trực tiếp với Nhân dân, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề bức xúc trong Nhân dân để tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền kịp thời xử lý, tạo điều kiện để Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Các ý kiến phản ánh, tham gia của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội đã được cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan Nhà nước tiếp thu nghiêm túc và cầu thị. Qua đó, vai trò, vị trí của UBMTTQVN ngày càng phát huy, góp phần củng cố niềm tin, tạo đồng thuận trong xã hội, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân.

UBMTTQVN các cấp tiếp tục đổi mới công tác nắm tình hình, nâng cao chất lượng tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân; tiếp tục nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào do Trung ương, địa phương phát động. Phát huy vai trò tập hợp Nhân dân và các tổ chức chính trị - xã hội; chủ động phối hợp theo dõi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân đối với các công trình xây dựng trọng điểm trên địa bàn tỉnh để kịp thời đề xuất cấp ủy Đảng, chính quyền, phối hợp các ngành chức năng giải quyết kịp thời, hiệu quả các vụ việc…

Chăm lo đời sống Nhân dân

Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2019 - 2024, UBMTTQVN và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội đã chủ động triển khai thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước với những nội dung thiết thực, thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên tham gia, xây dựng nhiều mô hình tiêu biểu, hiệu quả, ngày càng đi vào chiều sâu, có chất lượng.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai sâu rộng gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, như: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”…

Qua đó, phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần tự lực, tự chủ của Nhân dân; huy động được nhiều nguồn lực góp vốn, góp công, hiến đất tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng các công trình phục vụ dân sinh. Nhiệm kỳ qua, UBMTTQVN các cấp trong tỉnh đã vận động đóng góp trên 280 tỷ đồng xây dựng kết cấu hạ tầng, hiến 4.687m2 đất, huy động gần 45.500 ngày công lao động để tham gia xây dựng 197 cây cầu giao thông nông thôn, xây dựng trên 312 tuyến đường giao thông nông thôn, với tổng chiều dài hàng trăm km. Đồng thời, huy động ngày công lao động (ước tính quy tiền gần 143 tỷ đồng) để thực hiện các công trình an sinh xã hội và công tác từ thiện xã hội.

 Khánh thành cầu nông thôn

UBMTTQVN tỉnh phối hợp các tổ chức thành viên xây dựng và phát triển mô hình kinh tế hiệu quả, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động. Tiêu biểu, như: Mượn vốn nuôi bò, nuôi dê, mua bán nhỏ, bảo lãnh tín chấp cho nông dân vay vốn, tổ tín dụng; hỗ trợ nông dân ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi… góp phần nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững.

UBMTTQVN các cấp duy trì mô hình đã xây dựng, từng bước nâng cao chất lượng, nhất là lĩnh vực phòng, chống tội phạm, trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; xây dựng tuyến phố văn minh, vệ sinh môi trường. Ngoài ra, hoạt động chăm lo người nghèo và thực hiện chính sách an sinh xã hội được MTTQ các cấp thực hiện tốt…

Nhiệm kỳ qua, UBMTTQVN các cấp trong tỉnh đã chủ động tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền triển khai các hoạt động chung tay vì người nghèo và thực hiện tốt phong trào thi đua “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” với nhiều hình thức phong phú. Đồng thời, phối hợp các ngành liên quan rà soát, nắm danh sách, hoàn cảnh cụ thể của từng hộ nghèo để có hình thức hỗ trợ kịp thời, phù hợp, đúng quy định; phối hợp các tổ chức thành viên tuyên truyền trong Nhân dân chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, công tác giảm nghèo của địa phương, tạo điều kiện để người dân vươn lên thoát nghèo. Qua đó, khơi dậy truyền thống “Tương thân, tương ái” để tạo nguồn lực giúp đỡ, chăm lo cho người nghèo, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội và mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Với phương châm “Công khai, minh bạch, kịp thời và đúng đối tượng”, trên tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, nhiều người dân còn tự nguyện quyên góp, vận động đóng góp tiền, vật chất để kịp thời giúp đỡ người nghèo, nhiệt tình tham gia thực hiện các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn tỉnh đã vận động Quỹ Vì người nghèo trên 1.216 tỷ đồng để thăm, tặng quà, hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá trên 1.207 tỷ đồng. Qua đó, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 14.170 hộ nghèo cuối năm 2019, chiếm tỷ lệ 2,63%/tổng số hộ dân (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2016 - 2020), xuống còn 10.913 hộ nghèo cuối năm 2023, chiếm tỷ lệ 2,07%/tổng số hộ dân (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025).

UBMTTQVN các cấp phối hợp các ngành liên quan và các tổ chức thành viên triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm vận động các nguồn lực hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, với tổng số tiền và hiện vật trên 375 tỷ đồng. Ngoài ra, công tác cứu trợ luôn được MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh quan tâm thực hiện, kịp thời giúp đỡ người dân khi bị thiên tai, hỏa hoạn. UBMTTQVN các cấp trong tỉnh đã chủ trì các hoạt động cứu trợ, trực tiếp vận động và phân bổ trên 9 tỷ đồng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do ảnh hưởng bởi hạn hán, xâm nhập mặn, lốc xoáy, giông lốc, sạt lở bờ sông, hỏa hoạn và hỗ trợ đồng bào một số tỉnh miền Trung bị thiệt hại do bão lũ gây ra.

Ông Bùi Văn Tặng nhấn mạnh: “UBMTTQVN và các tổ chức thành viên các cấp trong tỉnh tập trung đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cộng đồng xã hội tích cực hưởng ứng công tác giảm nghèo bền vững. Đồng thời, kịp thời biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tổ chức điển hình trong công tác “Vì người nghèo”, an sinh xã hội, góp phần nâng cao đời sống Nhân dân”.

UBMTTQVN các cấp trong tỉnh bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, cuộc sống, tâm tư nguyện vọng của Nhân dân; phối hợp chặt chẽ với các vị chức sắc, chức việc trong tôn giáo, dân tộc, những người có uy tín, có tâm huyết, nhiệt tình với công tác từ thiện xã hội… nhằm phát huy sức mạnh trong tổ chức thực hiện, huy động nguồn lực để chăm lo cho người nghèo, người yếu thế trong xã hội, đảm bảo đời sống dân sinh.

TRUNG HIẾU

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản