Tin mới

Châu Thành đổi mới hoạt động của hệ thống Mặt trận

(Mặt trận) -Những năm qua, hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) ngày càng nâng chất, hướng mạnh về cơ sở. Qua đó, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) và xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

MTTQ huyện A Lưới tạo sinh kế hỗ trợ người nghèo vươn lên

Long An: Phát huy sức mạnh toàn dân trong thực hiện các phong trào, cuộc vận động

Châu Thành phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc

Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Châu Thành Đoàn Hồng Danh cho biết, Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên chỉ đạo, lãnh đạo MTTQ và các tổ chức đoàn thể thực hiện góp ý xây dựng Đảng, chính quyền gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương, đơn vị, nhất là những vấn đề nhân dân quan tâm.

Hệ thống MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã có những đổi mới tích cực theo hướng tập trung xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức; nâng cao chất lượng sinh hoạt, hiệu quả của các phong trào thi đua, hướng mạnh các hoạt động về cơ sở, nhằm chăm lo, bảo vệ lợi ích thiết thực, chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt, thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động quần chúng; cung cấp thông tin về tình hình KTXH, các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước đang thực hiện, mới ban hành, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

 Tặng quà cho người nghèo

Các phong trào thi đua được MTTQ và các tổ chức đoàn thể phát động thực hiện đều được tổ chức theo hướng có trọng tâm, trọng điểm bằng những công trình, phần việc cụ thể, thiết thực. Nổi bật như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”,  “Ngày vì người nghèo”, phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phong trào “Thực hành tiết kiệm”, “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, “Nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi”, “Thanh niên khởi nghiệp”…

“Nhằm kịp thời nắm bắt và hỗ trợ hội viên, phụ nữ trong phát triển kinh tế, hàng năm, các cấp hội đã khảo sát nhu cầu của hội viên, phụ nữ ở cơ sở. Từ đó, xây dựng mô hình giảm nghèo phù hợp với mong muốn, nguyện vọng của hội viên, phụ nữ và tình hình thực tế tại địa phương” - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Châu Thành Tạ Thị Ngọc Thạch thông tin.

Với vai trò cầu nối giữa Đảng, nhà nước và nhân dân, MTTQ và các tổ chức đoàn thể huyện Châu Thành phối hợp thực hiện tốt hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu dân cử theo hướng đổi mới, thiết thực, hiệu quả. Đồng thời, chủ động bám sát nhiệm vụ chính trị địa phương, tăng cường nắm bắt tình hình nhân dân, tham mưu giải quyết kịp thời vấn đề người dân bức xúc.

Đặc biệt, đội ngũ người có uy tín trong cộng đồng dân cư trên địa bàn phát huy tốt vai trò của mình trong tuyên truyền, vận động người dân thực hiện chủ trương, chính sách, thi đua phát triển KTXH và giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của địa phương. Công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trở thành hoạt động thường xuyên, trọng tâm của mặt trận, tác động mạnh mẽ, làm chuyển biến nhiều lĩnh vực trong đời sống xã hội.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể huyện Châu Thành thường xuyên củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” và các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân. Nhiều mô hình “Dân vận khéo” đã mang lại hiệu quả tích cực, góp phần nâng cao đời sống người dân, giảm nghèo và đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

"Những năm qua, huyện Châu Thành thực hiện hiệu quả diễn đàn “Lắng nghe dân nói” và mô hình “Đi tận ngõ, rõ từng nhà”, nhằm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của dân và giúp người người dân tháo gỡ khó khăn, từng bước nâng cao đời sống. Nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm trên các lĩnh vực được quan tâm, giải quyết kịp thời. Từ đó, tạo được niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của nhà nước” - ông Đoàn Hồng Danh chia sẻ.

Thời gian tới, MTTQ, các tổ chức đoàn thể các cấp trong huyện Châu Thành tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy; nâng cao hoạt động theo hướng tập trung xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng sinh hoạt, hiệu quả các phong trào thi đua, hướng mạnh về cơ sở.

Đồng thời, tăng cường phối hợp, quan tâm công tác nắm dư luận xã hội, tư tưởng cán bộ, đảng viên để kịp thời định hướng tuyên truyền, giáo dục; thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

Bên cạnh đó, đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng, công tác dân vận; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ, tổ chức đoàn thể các cấp trong giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh…

TRUNG HIẾU

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản