Tin mới

Châu Thành phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc

(Mặt trận) -Ủy ban MTTQVN huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch công tác mặt trận gắn với nhiệm vụ chính trị địa phương. Quan tâm thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động mọi nguồn lực chăm lo công tác an sinh xã hội…

Khánh Hòa: Không để ai bị bỏ lại phía sau

Phú Yên: Quyết tâm xóa nhà ở tạm cho hộ nghèo

MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Bến Tre thi đua chào mừng Đại hội X MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2024 - 2029

 Trao nhà Đại đoàn kết cho người nghèo

Chủ tịch UBMTTQVN huyện Châu Thành Phan Thành Phương cho biết: "Những năm qua, hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện có nhiều nội dung, phương thức đa dạng, sát với thực tiễn, hướng về cơ sở. UBMTTQVN huyện đã triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong cộng đồng dân cư thông qua nhiều hình thức, như: Tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông và các cuộc họp khu dân cư, tổ dân phố, họp lệ của đoàn thể; phổ biến, giáo dục pháp luật, các tổ chức thành viên của mặt trận tuyên truyền miệng trực tiếp đến các giới, đến từng nhóm người dân trên địa bàn dân cư. Qua đó, giúp người dân nâng cao nhận thức về pháp luật, góp phần duy trì và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

UBMTTQVN các cấp trên địa bàn huyện tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, thu hút sự quan tâm hưởng ứng trong Nhân dân. Các cuộc vận động, phong trào thi đua được tổ chức linh hoạt, gắn với nhiệm vụ chính trị, mang lại hiệu quả thiết thực.

Cùng với đó, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước, như: Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; ngày vì người nghèo...

Qua đó, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân; tạo động lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

UBMTTQVN và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội huyện Châu Thành chủ động triển khai hiệu quả kế hoạch giám sát, phản biện xã hội phù hợp với thực tiễn nhằm tăng cường đồng thuận xã hội, nâng cao hiệu lực hoạt động của các địa phương, đơn vị.

UBMTTQVN huyện và các xã, thị trấn tăng cường cán bộ xuống địa bàn, nắm tình hình tư tưởng của Nhân dân về nhu cầu, sinh hoạt trong cuộc sống, để kịp thời trao đổi, giải thích, định hướng người dân và báo cáo để cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương giải quyết thỏa đáng những bức xúc, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho người dân.

Ngoài ra, phối hợp Ban Dân vận Huyện ủy tham mưu Thường trực Huyện ủy xây dựng lực lượng cốt cán phong trào và cốt cán đặc thù trong đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo để thông qua các vị chức sắc, chức việc và người có uy tín truyền tải các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với người dân đạt hiệu quả.

Các hoạt động vì người nghèo được UBMTTQVN các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên triển khai kịp thời, đúng đối tượng, góp phần giúp đỡ Nhân dân từng bước ổn định cuộc sống. Việc chăm lo Tết cho người nghèo và gia đình chính sách được các cấp, ngành tích cực triển khai với nhiều hình thức linh hoạt, giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn được đón Tết cổ truyền dân tộc đầm ấm, vui tươi.

Bên cạnh đó, các đơn vị phối hợp làm tốt công tác tuyền truyền, vận động thanh niên lên đường nhập ngũ; cán bộ, hội viên, đoàn viên tích cực tham gia phong trào trồng cây xanh; huy động Nhân dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị.

Thực hiện cuộc vận động “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, UBMTTQ các cấp trong huyện tích cực vận động xây dựng Quỹ Vì người nghèo”và thực hiện tốt các hoạt động nhân đạo, từ thiện nhằm hỗ trợ, giúp đỡ, chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách, các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. 5 năm qua, UBMTTQVN các cấp trên địa bàn huyện Châu Thành đã tiếp nhận tiền và hiện vật quy tiền trên 151,5 tỷ đồng.

Qua đó, huyện Châu Thành đã cất mới và sửa chữa 977 căn nhà Đại đoàn kết; hỗ trợ khám, chữa bệnh gần 12.500 trường hợp; giúp gần 31.500 học sinh học tập; thăm hỏi tặng quà gần 57.500 người; trợ giúp trên 86.500 trường hợp khó khăn đột xuất… Ngoài ra, nâng cấp, sửa chữa lộ giao thông nông thôn, với chiều dài trên 402km; gắn đèn đường thắp sáng lộ giao thông nông thôn chiều dài trên 65km; cất mới, sửa chữa 103 cây cầu giao thông nông thôn; vận động mua 3 xe cứu thương chuyển bệnh từ thiện…

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Châu Thành Từ Thanh Khiết nhấn mạnh: "Thời gian tới, huyện Châu Thành tiếp tục phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác tham gia xây dựng Đảng; nâng cao chất lượng giám sát và phản biện xã hội. Đồng thời, tăng cường cường nắm bắt tình hình Nhân dân, đoàn viên, hội viên, để chủ động tham mưu, đề xuất giải quyết kịp thời, hiệu quả đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; tích cực tham gia cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Qua đó, phát huy tinh thần đoàn kết, “Tương thân tương ái”, góp phần nâng cao đời sống người dân, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội địa phương".

TRUNG HIẾU

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản