Châu Thành phát huy vai trò MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội

(Mặt trận) -Thời gian qua, MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở. Qua đó, tạo sự đồng thuận, thống nhất, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo động lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Phú Yên: Hướng mạnh các hoạt động xây dựng nông thôn mới về cơ sở

"Chìa khóa" thoát nghèo hiệu quả ở Tuyên Quang

MTTQ các cấp tỉnh Hải Dương giúp người nghèo an cư, lạc nghiệp

 Bàn giao nhà Đại đoàn kết cho người nghèo

Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Châu Thành Đoàn Hồng Danh cho biết, MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội các cấp chú trọng kiện toàn, củng cố tổ chức, phát triển đoàn viên, hội viên, bồi dưỡng cán bộ và đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Đặc biệt, coi trọng việc nắm tình hình nhân dân để kịp thời tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân. Công tác vận động, tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước được thực hiện hiệu quả, với nhiều cách làm thiết thực, đi vào chiều sâu.

MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội phát huy vai trò trong công tác giám sát, phản biện xã hội, tích cực góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước của bộ máy chính quyền các cấp, nhất là đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Bên cạnh thực hiện tốt công tác tiếp dân, thường xuyên xuống địa bàn cơ sở, Ban Dân vận, MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội huyện giữ vai trò nòng cốt duy trì việc tổ chức thực hiện hiệu quả diễn đàn “Lắng nghe dân nói” và mô hình “Đi từng ngõ, rõ từng nhà”, nhằm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của dân, kịp thời giải quyết những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong đời sống.

Ông Nguyễn Văn Hồ (ngụ xã Bình Hòa) cho biết: “Việc lãnh đạo huyện và xã gặp gỡ, lắng nghe nhân dân phản ánh những bất cập, đóng góp ý kiến là việc làm người dân rất đồng thuận, ủng hộ. Qua những ý kiến đóng góp của người dân, chính quyền địa phương đã giải đáp thỏa đáng thắc mắc và kịp thời có giải pháp khắc phục những bất cập, góp phần xây dựng, phát triển địa phương”.

UBMTTQVN các cấp và các tổ chức thành viên chú trọng phát huy vai trò người tiêu biểu trong các tầng lớp công nhân, nông dân, trí thức, doanh nhân, đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc các tôn giáo và phát huy vai trò của người có uy tín, người tiêu biểu trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Việc chăm lo đời sống nhân dân được quan tâm thông qua việc thường xuyên nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng để kịp thời phản ánh và phối hợp với chính quyền chăm lo các nhu cầu chính đáng của nhân dân. Đồng thời, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi… góp phần tăng thu nhập, từng bước nâng cao đời sống.

Các phong trào thi đua, cuộc vận động lớn đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới đã sâu sát, thực tế hơn với sự vào cuộc tích cực của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, được nhân dân đồng tình ủng hộ, đóng góp công sức, tiền của hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới.

Nổi bật, như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Ngày vì người nghèo”, phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phong trào “Thực hành tiết kiệm”, “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, “Nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi”, “Thanh niên khởi nghiệp”…

Bí thư Huyện ủy Châu Thành Lê Phước Dũng đề nghị, thời gian tới, MTTQ và các chính trị - xã hội cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, sát với nhiệm vụ chính trị, đóng góp tích cực cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, mở rộng dân chủ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, tăng cường công tác nắm dư luận xã hội; kịp thời định hướng tuyên truyền; đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tăng cường đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng, công tác dân vận; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội. Triển khai thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng; chăm lo, bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp nhân dân…

K.M

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản