Tin mới

Chiêm Hóa: Khu dân cư Nà Pồng duy trì mô hình tự quản bảo vệ môi trường

(Mặt trận) -Thời gian qua, tổ tự quản “Bảo vệ môi trường” khu dân cư Nà Pồng, xã Tân Mỹ , huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang thường xuyên duy trì hoạt động, tiếp tục hưởng ứng Phong trào “Chiêm hóa chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”; trồng hoa trong khuôn viên nhà văn hóa thôn.

Dựa vào sức dân xây dựng nông thôn mới

Khơi dậy sức dân trong xây dựng những vùng quê đáng sống

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tư Nghĩa hướng mạnh về cơ sở

 Khu dân cư Nà Pồng, xã Tân Mỹ tham gia vệ sinh đường làng ngõ xóm

Đến nay, tổ tự quản ở khu dân Nà Pồng, Tân Mỹ có trên 100 thành viên tham gia, Trưởng ban công tác Mặt trận là tổ trưởng, Phó ban công tác Mặt trận là tổ phó, trưởng các chi hội đoàn thể và các hộ gia đình của khu dân cư là thành viên. Hàng tháng, tổ tự quản phối hợp với ủy ban MTTQ xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân nâng cao nhận thức về ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường do rác thải và chất thải nhựa trong sản xuất và sinh hoạt, từng bước giảm thiểu và tiến tới không dùng túi nilon, sản phẩm nhựa dùng một lần trong sinh hoạt của nhân dân. Qua đó, các hộ gia đình đã thực hiện phân loại rác thải. Đối với rác hữu cơ các hộ gia đình tận dụng ủ men vi sinh làm phân bón; đối với rác vô cơ, túi nilon sẽ thu gom làm gạch sinh thái xây bồn hoa ở khu dân cư.

Với mô hình tự quản về phân loại, thu gom, xử lý rác thải nhựa, khu dân cư Nà Pồng, xã Tân Mỹ xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và Phong trào thi đua “Dân vận khéo", góp phần xây dựng các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, trong đó có tiêu chí môi trường.

                                                          Quân Thị Nông - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Tân Mỹ

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản