Chợ Mới (An Giang): Phát huy sức mạnh Nhân dân xây dựng quê hương

(Mặt trận) -Thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đã tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân đồng tình hưởng ứng, tích cực tham gia, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Huyện ủy đề ra về lộ trình xây dựng nông thôn mới (NTM) và an sinh xã hội.

Xây dựng tình đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư

Chung tay vì môi trường xanh - sạch - đẹp

Phụ nữ Tuyên Quang tích cực bảo vệ môi trường

 Chợ Mới huy động sức dân xây dựng nông thôn mới, an sinh xã hội

Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Chợ Mới Huỳnh Văn Sáu cho biết, thực hiện các cuộc vận động gắn với thực hiện tiêu chí xây dựng NTM được quan tâm tổ chức thường xuyên. Trong đó, chú trọng xây dựng các chương trình phối hợp, như: “Thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng NTM, đô thị văn minh” và hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”…

Xây dựng NTM theo hướng gắn với đô thị hóa, bảo đảm thực chất, đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững, lấy người dân làm chủ thể, Huyện ủy Chợ Mới đã ban hành 4 đề án: Cầu - đường - nhà - hoa với tổng kinh phí dự kiến hơn 300 tỷ đồng. Mục tiêu, để tiếp tục huy động sức dân chung tay, đồng lòng chăm lo cho người nghèo, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, phục vụ nhu cầu đi lại, sinh hoạt, lao động sản xuất… Từ năm 2020 đến nay, UBMTTQVN huyện phối hợp các ngành, địa phương vận động và tiếp nhận số tiền trên 190 tỷ đồng. Qua đó, cất và sửa chữa 1.621 căn nhà Đại đoàn kết; cấp phát thuốc miễn phí, giúp đỡ học sinh, thăm hỏi tặng quà... cho trên 242.700 lượt người, xây dựng 93 cây cầu giao thông nông thôn, xây dựng mới, nhựa hóa, bê-tông 133 tuyến đường, tổng chiều dài thực hiện gần 140km; trồng 170 tuyến đường hoa, cây xanh tổng chiều dài hơn 262km, với trên 58.500 cây xanh và hoa các loại.

Ngoài ra, còn lắp đặt 89 hệ thống nước sạch cho các trường tiểu học, THCS, mầm non, mẫu giáo, kinh phí đầu tư trên 4 tỷ đồng. Các mô hình “Dân vận khéo” đã làm cho mọi mặt đời sống của người dân không ngừng được nâng lên. Về Chợ Mới hôm nay, hầu hết các tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp. Nhiều tuyến đường liên xã, tỉnh lộ, đường ra cánh đồng trồng đủ loại hoa 1 - 2 tầng san sát, trổ hoa rực rỡ. Đến nay, huyện Chợ Mới được UBND tỉnh công nhận 15/15 xã đạt chuẩn NTM và 2 thị trấn (Chợ Mới, Mỹ Luông) đạt chuẩn đô thị văn minh, Hội An đạt chuẩn lên thị trấn Hội An.

Điển hình, xã Long Điền B sau 8 năm đạt danh hiệu xã NTM, đời sống người dân nâng lên rõ rệt, số hộ nghèo hàng năm giảm. Cảnh quan đường làng sạch đẹp, hầu hết các tuyến đường liên xã, liên ấp, đường theo bờ kênh xáng đều được đầu tư láng nhựa bê-tông. Đường cộ nội đồng được xây dựng kiên cố, hệ thống thủy lợi gắn đê bao đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất của người dân. Địa phương đã huy động Nhân dân đóng góp hơn 31 tỷ đồng, cùng với hàng ngàn ngày công lao động chung tay xây dựng các công trình phúc lợi, an sinh xã hội tại địa phương...

Với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, xã Mỹ An đã kêu gọi Nhân dân hiến 24.000m2 đất, tương đương chiều dài 6km, trị giá hơn 3,6 tỷ đồng, để cùng ngân sách nhà nước đầu tư, nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn; huy động Nhân dân đóng góp bê-tông 4.800m đường, kinh phí 2,4 tỷ đồng...

Thực tiễn cho thấy, vai trò của MTTQ và các đoàn thể được khẳng định rõ hơn trong công tác phối hợp, tham gia vận động, được Nhân dân đồng tình hưởng ứng, tạo sức lan tỏa lớn và mang lại hiệu quả thiết thực. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người theo tiêu chí NTM đạt 68,63 triệu đồng/năm, bộ mặt nông thôn huyện cù lao thay đổi rõ rệt, kinh tế - xã hội phát triển ổn định, trật tự xã hội được đảm bảo.

Huyện Chợ Mới phấn đấu đến năm 2025 đạt danh hiệu huyện NTM. Để hoàn thành chương trình, mục tiêu xây dựng NTM, thời gian tới, hệ thống MTTQ huyện và các tổ chức thành viên tích cực phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt huy động nội lực, tranh thủ ngoại lực tạo thành động lực phát triển kinh tế - xã hội huyện. Cùng sự đồng thuận, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, xây dựng khối đoàn kết vững mạnh sẽ hoàn thành mục tiêu đề ra.

HẠNH CHÂU

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản