Tin mới

Chư Pưh giúp 1.462 hộ dân tộc thiểu số thoát nghèo

(Mặt trận) -Qua 10 năm triển khai Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, Mặt trận và đoàn thể các cấp của huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) đã giúp 1.462 hộ dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo.

An Giang huy động nguồn lực xã hội chăm lo đời sống Nhân dân

Lào Cai: Những công trình thắm tình đoàn kết

An Giang: Chung sức để người nghèo “an cư lạc nghiệp”

 Tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Chư Pưh giảm dần qua các năm.

Cuộc vận động đã mang lại hiệu quả rõ rệt, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư, giúp người dân có cuộc sống ngày càng ổn định, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo. Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương và Nhân dân, cuộc vận động còn nhận được sự phối hợp tổ chức thực hiện của các tổ chức tôn giáo trên địa bàn huyện, góp phần quan trọng trong việc thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số. Người dân không còn trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước mà đã mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; sử dụng vốn vay hiệu quả để vươn lên thoát nghèo bền vững.

10 năm qua, Mặt trận và đoàn thể các cấp của huyện đã triển khai có hiểu quả nhiều mô hình, dự án, góp phần giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo nói chung và trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng. Cụ thể, Hội Cựu chiến binh huyện với “Mô hình 10+1: 10 cán bộ, hội viên giúp đỡ 1 hộ thoát nghèo” đã giúp được 113 hộ thoát nghèo bền vững và xây 34 nhà tình nghĩa cho hội viên có nhà ở dột nát; Hội Liên hiệp phụ nữ huyện với mô hình “3 biết, 2 hỗ trợ”, giúp cho 120 hộ thoát nghèo; Huyện Đoàn giúp đỡ 101 hộ dân tộc thiểu số thoát nghèo bền vững. Đặc biệt, Hội Nông dân huyện triển khai Đề án 61 “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp Nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020” đã giúp 980 hộ nông dân dân tộc thiểu số thoát nghèo.

Sau 10 năm triển khai cuộc vận động, toàn huyện Chư Pưh còn 2.529 hộ nghèo, chiếm 14,47% (theo tiêu chí chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025); trong đó, có 2.209 hộ nghèo người dân tộc thiểu số, chiếm 26,09% tổng số hộ người dân tộc thiểu số trên địa bàn.  

   N.P

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản