Tin mới

Chủ tịch Mặt trận xã nhiệt tình với công việc

(Mặt trận) -Ông Đàng Dũng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận là 1 trong 4 cán bộ Mặt trận ở cơ sở được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam biểu dương và tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2017 - 2022. Đây là phần thưởng xứng đáng cho những đóng góp nổi bật của ông cho công tác Mặt trận và sự phát triển của địa phương.

Đồng sức, đồng lòng, xây dựng quê hương Vĩnh Linh giàu đẹp

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc xã Ngọk Tem trong xây dựng xã nông thôn mới

Ủy ban MTTQ huyện Càng Long: Thực hiện thắng lợi Nghị quyết nhiệm kỳ

 Ông Đàng Dũng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận dự Hội nghị biểu dương Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp xã và Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 tại Hà Nội.

Thời gian qua, với cương vị là Chủ tịch Mặt trận xã, ông Dũng đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy trong triển khai thực hiện các văn bản liên quan đến công tác Mặt trận và tham gia tốt công tác phối hợp với UBND, các đoàn thể xã. Nổi bật là công tác phối hợp tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước đến các tầng lớp nhân dân nhằm tạo sự thống nhất trong hành động, nhờ vậy mà việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn luôn nhận được sự hưởng ứng tích cực của nhân dân. Ông đã cùng với các ngành liên quan vận động người dân hiến 320 m2 đất làm đường giao thông nông thôn để thuận tiện cho việc lưu thông đi lại của nhân dân; thành lập 20 họ tộc tự quản về an ninh trật tự, vận động họ tộc góp vốn xây dựng quỹ họ tộc, trong đó có 4 họ tộc xây dựng được quỹ với số tiền trên 20 triệu đồng/họ tộc để giúp những người khó khăn trong họ tộc vay mượn để phát triển kinh tế gia đình; vận động nhân dân thực hiện tốt với 4 tuyến đường không thải nước ra đường. Từ đó, giúp ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của người dân nâng lên, tình hình an ninh trật tự địa bàn được giữ vững.

Bên cạnh đó, ông luôn quan tâm chăm lo, hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo; giúp đỡ, hướng dẫn phương thức và cách làm, mô hình làm ăn có hiệu quả, tạo điều kiện cho bà con vươn lên thoát nghèo bền vững, ổn định đời sống. Hàng năm, ông đã cùng với các tổ chức thành viên tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” đạt 100% chỉ tiêu được giao. Tích cực vận động nhân dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo sự hướng dẫn của ngành chức năng và tham gia ủng hộ kinh phí phòng, chống dịch; tham gia hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phát huy vai trò của Mặt trận xã trong thực hiện dân chủ, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân…

Chia sẻ kinh nghiệm trong công tác Mặt trận, ông Dũng cho biết, để tuyên truyền, vận động được nhân dân thì trước hết bản thân mình phải có sự hiểu biết sâu rộng các hoạt động của Mặt trận, gương mẫu đi đầu trong mọi công việc. Phải luôn quán triệt quan điểm “dân là gốc” vì lợi ích của nhân dân, dựa vào nhân dân, phát huy vai trò làm chủ, tinh thần trách nhiệm, sức sáng tạo và mọi nguồn lực của nhân dân. Đặc biệt là phải thường xuyên xuống cơ sở lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân để tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền.

Với sự nỗ lực trong công việc, nhiều năm qua ông Đàng Dũng được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tuy Phong tặng bằng khen, giấy khen có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận.

BÌNH MINH

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản