Tin mới

Chung tay giúp đỡ người nghèo vươn lên trong cuộc sống

(Mặt trận) -Thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TU ngày 31-5-2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Ninh Thuận về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về việc tiếp tục nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, trong 10 năm qua, Mặt trận các cấp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đã tích cực phối hợp với các cấp, ngành và các tổ chức thành viên phát huy truyền thống đoàn kết, huy động nguồn lực xã hội hóa cùng chung tay giúp đỡ, hỗ trợ người nghèo vươn lên trong cuộc sống.

TP Hà Nội: Xây lên những căn nhà yêu thương

Những căn nhà ấm tình đoàn kết ở xã Đức Bình

MTTQ các cấp huyện Ngọc Hiển đoàn kết xây nông thôn mới

Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động năm 2000 và quyết định lấy ngày 17-10 hằng năm là “Ngày vì người nghèo”. Nhằm triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 41-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, xác định với vai trò là cơ quan thường trực, nòng cốt trong triển khai thực hiện, ngay từ những năm đầu, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ban hành các kế hoạch, công văn hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố tổ chức triển khai, quán triệt thực hiện nội dung cuộc vận động đến các xã, phường, thị trấn; đoàn viên, hội viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, hằng năm nhân tháng cao điểm “Ngày vì người nghèo”, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh triển khai kế hoạch phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Trên cơ sở kế hoạch vận động ủng hộ của Ban vận động các cấp, Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội xây dựng nhiều nội dung, hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng; phát thư kêu gọi đến cán bộ, chiến sĩ, các tổ chức, cá nhân và Nhân dân; qua đó, khơi dậy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội và cộng đồng trong việc tham gia đóng góp Quỹ “Vì người nghèo” và đến nay đã trở thành phong trào thi đua rộng khắp từ tỉnh đến cơ sở, tạo nguồn lực to lớn để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người nghèo.

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thuận Bắc tổ chức Lễ bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo. Ảnh: H.Lâm 

Từ năm 2013 đến nay, Mặt trận các cấp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức vận động, kêu gọi ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” đạt trên 125 tỷ đồng; trong đó, cấp tỉnh 75,218 tỷ đồng, cấp huyện hơn 26,466 tỷ đồng; cấp xã, phường, thị trấn gần 22,1 tỷ đồng. Từ nguồn vận động đã tiến hành hỗ trợ xây mới 1.648 căn nhà và sửa chữa 104 căn nhà Đại đoàn kết; hỗ trợ xây dựng nhà ở 2.168 căn theo Quyết định 167, Quyết định 33, Quyết định 48 của Chính phủ; mua 1.000 con bò sinh sản hỗ trợ cho 750 hộ nghèo; hỗ trợ mua bảo hiểm y tế, trao tặng quà Tết, vốn sản xuất... Ngoài ra, Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội còn tổ chức nhiều chương trình hỗ trợ thiết thực giúp hộ nghèo, đối tượng khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Trọng tâm là các hoạt động giúp đỡ về cây, con giống; tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật, xây dựng các mô hình làm ăn kinh tế phù hợp, hỗ trợ tiếp cận vốn vay phát triển sản xuất. Điển hình như: Hội Phụ nữ tỉnh tích cực triển khai vay vốn từ nguồn vốn ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội và các ngân hàng khác, với tổng dư nợ trên 1.248 tỷ đồng, tạo điều kiện cho hơn 50 ngàn lượt hộ vay vốn, mô hình “Hũ gạo tình thương”, góp vốn xoay vòng không lấy lãi hỗ trợ cho hàng trăm hội viên nghèo thực hiện mô hình phát triển sản xuất có hiệu quả. Hội Cựu chiến binh tỉnh xây dựng các mô hình tiêu biểu chăn nuôi heo đen, nuôi bò sinh sản, trồng cây phong lan, hỗ trợ tạo việc làm cho 1.063 lao động là con em hội viên … Kết quả của cuộc vận động đã góp phần tích cực vào việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, phát triển bền vững ở từng địa phương trong tỉnh. Chỉ tính riêng trong giai đoạn 2016-2021, tỷ lệ hộ nghèo chung toàn tỉnh giảm từ 14,93% năm 2016 xuống còn 4,55% năm 2021.

Thành quả đạt được qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy được thể hiện rõ nét qua vai trò tham mưu triển khai, thực hiện của Mặt trận và sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền, các tổ chức thành viên Mặt trận các cấp trong tỉnh. Thông qua cuộc vận động, các địa phương đã phát huy mạnh mẽ tinh thần sáng tạo, huy động nhiều sự đóng góp từ các thành phần kinh tế, nhà hảo tâm, mạnh thường quân, tất cả đều hướng về người nghèo với ý thức trách nhiệm và nghĩa tình.

Theo đồng chí Đổng Hoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, để việc vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, tổ chức tốt Tháng cao điểm “Ngày vì người nghèo” hằng năm đạt kết quả cao trong thời gian tới, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đồng thời, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền vận động nhằm phát huy tốt nhất nguồn lực từ cộng đồng xã hội chăm lo cho người nghèo. Ngoài việc hỗ trợ về nhà ở, xây dựng các mô hình làm ăn kinh tế có hiệu quả, còn quan tâm giải quyết các chính sách hỗ trợ khác của Đảng và Nhà nước; góp phần động viên tinh thần, khơi dậy ý chí chủ động, tự lực vươn lên thoát nghèo của người dân.

Hồng Lâm

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản