Tin mới

Chung tay xử lý rác thải, chống rác thải nhựa

(Mặt trận) -Thực hiện phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”, MTTQ các cấp tỉnh Tuyên Quang đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể và huy động được sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, sự đồng thuận, hưởng ứng tham gia tích cực của người dân. Từ phong trào này đã có hàng nghìn mô hình được xây dựng để bảo vệ môi trường (BVMT) từ mỗi khu dân cư.

Đồng sức, đồng lòng, xây dựng quê hương Vĩnh Linh giàu đẹp

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc xã Ngọk Tem trong xây dựng xã nông thôn mới

Ủy ban MTTQ huyện Càng Long: Thực hiện thắng lợi Nghị quyết nhiệm kỳ

 Mô hình “Thùng rác gia đình” tại xã Thiện Kế, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Ngay sau khi Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang phát động phong trào “Tuyên Quang chung tay phân loại rác thải và chống rác thải nhựa”, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường An Tường, thành phố Tuyên Quang đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia phân loại rác thải ngay tại gia đình, khuyến khích việc xây hố xử lý rác thải hữu cơ.

Cùng với việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân, phường An Tường cũng đã tổ chức thành lập các mô hình tổ tự quản về phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải nhựa. Tại các khu dân cư, Mặt trận và các đoàn thể cũng vận động xã hội hóa số tiền gần 46 triệu đồng để mua trên hơn 1.300 xô đựng rác cấp phát cho các hộ gia đình vận động nhân dân xây bể ủ rác hữu cơ tại gia đình.

Đến nay, phường An Tường đã thành lập và duy trì 19 mô hình tự quản về phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải nhựa. Từ khi có các xô đựng rác tại hộ gia đình, có bể xử lý rác thải, trên địa bàn đã không còn các điểm tập kết rác tự phát, người dân đã ý thức hơn trong việc thu gom, phân loại, giúp các đơn vị thu gom rác dễ dàng xử lý, hạn chế rác thải ra môi trường.

Không chỉ ở phường An Tường, phong trào chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa đã lan tỏa rộng khắp tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Mô hình “Thùng rác gia đình” là một trong những hoạt động thiết thực của MTTQ thị trấn Sơn Dương. Sau khi được xây dựng đầu tiên tại tổ dân phố Tân Phúc, mô hình đã được nhân rộng ra 4 tổ dân phố trên địa bàn. Qua tuyên truyền, vận động, nhân dân đã tự nguyện đóng góp trên 50 triệu đồng trang bị 169 thùng rác để thuận tiện thu gom rác thải. Việc quét dọn vỉa hè, gom và thu rác để cho vào thùng rác của gia đình đã trở thành việc làm thường xuyên của người dân ở nhiều tổ dân phố trên địa bàn thị trấn. Với mô hình “Thùng rác gia đình”, mỗi thành viên trong khu dân cư, từ người già đến trẻ nhỏ đều đã có ý thức hơn trong việc gìn giữ, BVMT. Tất cả rác thải sinh hoạt đều được người dân phân loại ngay tại nhà, rác vô cơ đưa tới nơi quy định để xử lý.

Đánh giá về những kết quả đạt được, ông Nguyễn Hưng Vượng - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang khẳng định, nhận thức được tầm quan trọng của việc xử lý rác thải và phòng, chống rác thải nhựa, tỉnh đã có nhiều giải pháp, trong đó MTTQ đã phát huy vai trò chủ trì hiệp thương, phối hợp và thống nhất hành động với chính quyền và các tổ chức thành viên trong tuyên truyền, vận động cộng đồng, doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia vào các hoạt động BVMT gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

Qua triển khai thực hiện phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa” đã khẳng định chủ trương, nhiệm vụ đột phá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang là đúng và trúng với thực tiễn ở địa phương, cơ sở. Phong trào đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ của cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở.

Tại các xã, phường, thị trấn, nhiều mô hình, cách làm hiệu quả được nhân ra diện rộng đã khơi dậy và huy động được sức mạnh, sự đồng thuận hưởng ứng tích cực của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong công tác BVMT. Sau 2 năm triển khai thực hiện phong trào từ 28 điểm mô hình MTTQ cấp huyện chỉ đạo làm điểm, đến nay trên địa bàn toàn tỉnh Tuyên Quang đã thành lập 2.109 mô hình tổ tự quản, 2.468 nhóm tự quản về thu gom, phân loại, xử lý rác thải và chống rác thải nhựa.

Từ những hiệu ứng tích cực đó, Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào "Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa” nhằm nâng cao ý thức, tinh thần tự chủ, tự giác của người dân và cả cộng đồng trong BVMT. Đây là cơ sở để các địa phương trong tỉnh sớm hoàn thành tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Vũ Mạnh

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản