Tin mới

Công tác giảm nghèo ở huyện Châu Thành

(Mặt trận) -Thời gian qua, công tác giảm nghèo bền vững được cả hệ thống chính trị huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) vào cuộc quyết liệt với nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả. Huyện khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, tạo điều kiện thuận lợi cho hộ nghèo phát huy nội lực, ý chí vươn lên. Nhờ vậy, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng nâng cao, kinh tế - xã hội phát triển.

Ấm tình đoàn kết

Lai Châu: Kết nối tiêu dùng hàng Việt ở vùng cao

Lâm Thao: Chung sức xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh

 Quan tâm đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Xác định công tác giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, huyện Châu Thành đã đề ra nhiệm vụ, giải pháp nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo, tránh tái nghèo.

Hàng năm, các xã, thị trấn đều tiến hành điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo, phân tích nguyên nhân dẫn đến hoàn cảnh khó khăn của các nhóm đối tượng, đưa ra những giải pháp và chính sách hỗ trợ sát thực, phù hợp, hiệu quả.

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền sâu rộng các chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước về công tác giảm nghèo, với hình thức và nội dung ngày càng phong phú, nhằm nâng cao nhận thức, từng bước xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại và phát huy ý chí vươn lên thoát nghèo của người dân. 

Huyện Châu Thành thực hiện đồng bộ các chính sách về vay vốn, giúp người dân dễ dàng tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi. Các ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương tích cực hỗ trợ người dân áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi. Từ những kiến thức được trang bị tại các lớp dạy nghề, tập huấn cùng với các nguồn vốn vay, nhiều mô hình phát triển kinh tế được triển khai hiệu quả, giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn dần ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Châu Thành Đoàn Hồng Danh cho biết, những năm qua, các hoạt động sửa chữa, cất nhà Tình thương, Tình nghĩa, Đại đoàn kết; tặng quà, cứu trợ người nghèo, trao tặng học bổng cho học sinh nghèo; xây dựng cầu, đường nông thôn; cấp thuốc miễn phí cho bà con nghèo… nhận được sự quan tâm của toàn xã hội. Các tổ chức thành viên của MTTQ đã có nhiều hoạt động thiết thực giúp đỡ người nghèo về giống, vốn, kinh nghiệm sản xuất, tổ chức các lớp dạy nghề, giới thiệu việc làm…

UBMTTQVN các cấp trên địa bàn huyện huy động hiệu quả nguồn lực chăm lo đời sống vật chất cho hộ nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, với phương châm “Công khai, minh bạch, kịp thời và đúng đối tượng”, trên tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Năm 2022, UBMTTQVN các cấp cùng các tổ chức thành viên đã vận động Quỹ Vì người nghèo trên 26,1 tỷ đồng, Quỹ An sinh xã hội hơn 7,7 tỷ đồng.

Từ nguồn kinh phí vận động, huyện Châu Thành đã cất mới và sửa chữa 214 căn nhà Đại đoàn kết; kịp thời thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ khó khăn đột xuất, trợ giúp học hành, khám, chữa bệnh cho gần 42.300 trường hợp.

Ngoài ra, còn vận động cất mới, sửa chữa 15 cây cầu nông thôn; nâng cấp, sửa chữa, rải đá trên 93km đường nông thôn; lắp đèn đường giao thông nông thôn hơn 10,6km; trợ cấp hàng tháng cho người già neo đơn, trẻ em mồ côi và khuyết tật. Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo cuối năm 2022 của huyện còn 6,21%, trong đó tỷ lệ hộ nghèo đa chiều theo chuẩn nông thôn mới còn 3,58%.

Xác định công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn là một trong những biện pháp giảm nghèo bền vững và hiệu quả, hàng năm, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp các ngành liên quan khảo sát nhu cầu học nghề ở các địa phương và nhu cầu lao động của các doanh nghiệp để mở những lớp dạy nghề phù hợp.

Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác đào tạo nghề gắn với phục vụ sản xuất nông nghiệp, nghề truyền thống, nghề mới. Đồng thời, có chế độ khuyến khích, động viên người học nhằm từng bước nâng cao trình độ tay nghề, phục vụ tốt cho thị trường lao động.

Huyện thường xuyên tuyên truyền, tư vấn giới thiệu việc làm, người học nghề, người lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người lao động có thu nhập thấp, người lao động chưa có việc làm. Năm qua, huyện đã đào tạo nghề cho gần 2.500 lao động (đạt 155,3% kế hoạch); giải quyết việc làm cho 7.380 lao động (đạt 123% kế hoạch); tư vấn và giới thiệu cho 61 lao động đăng ký đi làm việc ở nước ngoài, chủ yếu là Nhật Bản, Đài Loan (đạt 102% kế hoạch).

Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Hồ Hữu Tài cho biết, thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Châu Thành tiếp tục thực hiện linh hoạt, hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách giảm nghèo; tạo điều kiện để các hộ nghèo, cận nghèo được tiếp cận và thụ hưởng đầy đủ các nguồn vốn vay ưu đãi, kinh nghiệm sản xuất để phát triển kinh tế gia đình.

Bên cạnh đó, tập trung hỗ trợ về sinh kế; chú trọng nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động; phát huy ý chí tự vươn lên thoát nghèo của người dân…

TRUNG HIẾU

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản